Wezenskern=geest

geest

is een ander woord voor je wezenskern

waarmee je door een regelmatige en lagere ademhaling dieper in verbinding staat.

Door ademhalingsoefeningen in de buikstreek dring je dieper door in je geest

en merk je een automatische toestroom van meer energie

die je in je wezen, alias voor ziel, bemerkt.

oefen daarom regelmatig met behulp van wisselbaden een lagere ademhaling