Vrije val drieluik

Presentatie van drie mogelijke situaties van de vrije val

 clickVrijeval01aan

situatie 1: vrije val zonder beginsnelheid

 clickVrijeval02aan

situatie 2: vrije val met beginsnelheid naar beneden

 clickVrijeval03aan

situatie 3: vrije val met beginsnelheid naar boven