Vrede, vriendschap, vreugde

Ik rust in de vrede

die alle verstand te boven gaat

rustend in mijn hart

stroomt die als een rivier zacht

vrij van pijn en smart

ik rust in de vriendschap

die met het Lam van God

rustend in mijn hart

fris in mijn gemoed, nooit alleen

ik rust in de vreugde

die van de Heilige Geest

verblijdend mijn hart

vrij en blij vanaf het begin

ik rust in de vrijheid

die ieder wenst en beoogt

ontspanning in mijn hart

kleurt vrijwilligheid m’n bestaan

ik rust in de vergeving

de smartedood van Jezus

bevrijdt me definitief

dankzij zijn vrede en barmhartigheid

ik rust in het vertrouwen

steeds puttend uit de Levende HOOP

die Stem blijft me over

als blijvende rijkdom

ik rust in immanente gelijkheid

verbonden met de ander zie

ik de ander zoals ik ben

in die gelijkheid komen samen:

vrede, vriendschap, vreugde,

vrijheid, vergeving en vertrouwen

Fokke

28-8-14