Verpletterend schoon

lieve vriend of vriendin,

in echtheid, diepte en eenvoud

zijn de levenswoorden van Christus:

1. Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen

 2. Zalig wie treuren, want zij zullen vertroost worden

 3. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven

4. Zalig wie honger en dorst hebben naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

5. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden

6. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien

7. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden

8. Zalig de vervolgden vanwege de gerechtigheid, want hunner is het Koninkrijk der hemelen

9. Zalig ben je, wanneer men je smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van je spreekt terwille van Mij. Verblijd je en verheug je, want jouw loon is groot in de hemelen.

Mattheus 5:3-12

Krijg door stiltemeditatie kontakt met de warme essentie van deze woorden van liefdevol inzicht

 Warme groeten met passie en plezier.

  roos18

jij bent veel zeldzamer dan deze prachtige roos!

F.O. 27-7-2003