Verliefd in de nood

Hemelvaartsdag 2000

na een zeer bijzonder bezoek bij en opgedragen aan een lieve stervende vriend en broeder.

‘k ben verliefd in het Lam

‘k ben verliefd in de Leeuw

De Zoon van God die op aarde kwam

overwon op het kruis met luide schreeuw

‘k ben verliefd in zijn leven

‘k ben verliefd in zijn dood

Hij wil een helder inzicht geven

mensen redden uit de ego-sloot

‘k ben verliefd in zijn vreugde

‘k ben verliefd in zijn verdriet

Hij, de bron van alle deugden

is de compositie van mijn nieuwe lied

‘k ben verliefd in lijdende mensen

voel me aangetrokken tot hun lot

hoopvol richt ik mij op hun wensen

als dankbare adviseur van God

‘k ben verliefd in Gods goedheid

De stralen van zijn eeuwige wezen

hebben mij in eigen nietigheid

een nieuwe levenskijk en toekomst gegeven

‘k blijf verliefd in de Zoon van God

Hij die mij steeds heeft opgezocht

bezit de sleutels van de dood en dodenrijk

geeft toegang tot zijn eeuwige koninkrijk

Christus heeft Gods klus geklaard

is onze lofprijzing eeuwig waard

Hem, die geneest de smart en wonden

heb ik als ware barmhartige Samaritaan gevonden