Vergelijkingen

Enkele voorbeelden van simpele vergelijkingen

Let op de Trinitas structuur:

clicklineairevergnaan

clickBreukenvergelijkingenaan

clickhetkwadratischverhaalaan

het lineaire en kwadratische model zijn een goede opstap

voor wortel-, gebroken, goniometrische, exponentiële, logaritmische en

differentiaal vergelijkingen

clicktweevergmettweeonbekendenaan

Drieluik van elimineren, substitueren en gelijkstellen