U

bent

als Hogepriester én Hoogste Wetgever én Opperkoning

spectrum

de Veelkleurige

de Grandioze

de Onpartijdige

de Zalige

de Glorieuze

de Zuivere

de Integere

de Luisterende

de Koninklijke

de Unieke

de Triomferende

de Sprekende

de Vrijgevige

de Alfa

de Alhoge

de Liefhebbende

de Lankmoedige

de Omega

de Bemoedigende

de Rechtvaardige

de Hoopvolle

de Alwijze

de Vreedzame

de Eenvoudige

de Troostende

de Majestueuze

de Algoede

de Amoureuze

de Ontfermende

de Verhevene

de Verborgene

de Soevereine

de Inspirerende

de Barmhartige

de Transparante

de Scheppende

de Spontane

de Alwetende

de Vergevende

de Zachtmoedige

de Waarachtige

de Autonome

de Nederige

de Alziende

de Fijngevoelige

de Getrouwe

de Werkzame

de Grenzeloze

de Eeuwige

de Onveranderlijke

de Humorvolle

de Stralende

de Onafhankelijke

de Scheppende

de Lachende

de Genadevolle

de Gestrenge

de Vredevolle

de Betrouwbare

de Stille

de Gevende

de Warme

de Vreugdevolle

de Vrije

de Sterke

de voortdurend Nieuwe

de Loyale

de Genezende

de Liefderijke

de Eenzame

de Almachtige

de Overwinnende

de Veelzijdige

de Vurige

de Compassievolle

de Onveranderlijke

de Hoopvolle

de Eindeloze

de Passievolle

de Dienende

de Edele

de Profeterende

de Harmonieuze

de wonderbare Raadgever

als de energierijke Zon

spectrum

Dank U, U bent onze hemelse Vader, de God, die was, is en eeuwig zal zijn.

Lieve vriend of vriendin, doorzie je levensbestemming op aarde toen Christus zei:

“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. Matth 5:48.

dat betekent dagelijks in het begin huiswerk, oefenen, verwonderen, omarmen en

tenslotte permanente aanbidding in de geest van het eigen hart!!!

zon03

God bezit oneindig veel namen, hoorbare en onhoorbare,

 zichtbare en onzichtbare, waarneembare en onwaarneembare.

Jij verneemt God in je verstilde hart, waar Hij aanwezig is

als Permanentie en Immanentie.

Leer op Hem wachten, s.v.p.

Zijn soevereine Majesteit maakt jouw bestaan volledig,

 compleet en echt!!!

F.O. 13-9-2002/17-7-2013/18-2-2014