Troubadour

hij zingt zijn liedje

voor de klas

als een troubadour

verrezen uit de as

apr58

hij maakt muziek

en brengt plezier

met films, fotokiek

en veel vertier

apr41

hij speelt z’n levenslied:

“een dag niet gelachen een dag niet geleefd

een dag geen fout ontdekt een dag niet gegroeid”

na alle rampen die hij heeft beleefd

is hij opnieuw opgebloeid

apr43

het geluk lacht hem toe

alles werkt mee en tesamen

nimmer wordt hij mat of moe

hij ontmoet steeds de Ja en Amen

 apr46

F.O. 20-4-2004