Zijn stem

In de stilte verneem ik Hem,

die prachtige, eeuwige Stem

Hij schept in mij een reine rust

en wekt een diepe, edele lust

Hij maakt mij diep dankbaar en tevree

deelt de ultieme Liefde aan mij mee

Vol troost en ontfermende verrukking

brengt Hij mijn ziel in ultieme bekoring

Uit diepe stilte spreekt die klare Stem

als onweerstaanbaar verneem ik Hem

Eeuwig zal Hij zich blijven mededelen

maakt zo mijn bestaan tot een echt leven

Lieve medemens, word stil van binnen

en laat u niet misleiden door uw zinnen

Verenig u met God in een open geest

luister naar Hem voor het levensfeest

Die verheven stem spreekt rustig en stil

en overtreft uw verstand, gevoel en wil

luister naar deze kostbare gids en begeleider

Hij alleen is uw innerlijke bevrijder

Uw eeuwig geluk is die edele Stem

keer u luisterend om en ga met Hem

Twijfel niet, want Hij spreekt in uw hart

tijdens voorspoed en vooral bij diepe smart

 F.O. 1-1999