Stilheid en vertrouwen

Stilheid en vertrouwen

Dankbaar en gelukkig, zo intens

ben ik elke dag als bevoorrecht mens

vervuld met sereen klare stilheid

floreer ik in onbevangen blijheid

Een edel wezen heeft mij in de macht

met stille krachten en levende pracht

Vrijwillig laat ik mij in alles leiden

opdat Hij me innerlijk kan bevrijden

In mijn hart borrelt een zuivere levensbron

en schijnt het zalig licht van een stralende zon

Waarmee kun je dit geluk echt vergelijken?

Niets anders kan een mens echt meer verrijken!

Voortdurend nieuw en altijd in beweging

vol rust en schoonheid speur ik de serene trilling

als zalige spiegeling en verstilling van de goede God

die echte vrijheid brengt in ‘t beperkt aardse lot

Zijn schone beeld in mij van zorgeloos geluk

geeft sterk vertrouwen, ’k raak niet meer van mijn stuk

Wie wil in hemels naam dit puur geluk nu echt ontlopen

door zichzelf in de wereld te laten bedriegen en bekopen ?

Geef u geheel en zoek God in eigen geest en ziel

en vind iets wat nog nooit zo goed beviel

Een levend geluk wil zich in u openbaren

echt niets kan, hoe fraai ook, dit heil evenaren

 Vrij naar Jesaja 30:15

Juni 1998, F. O.