Steunlessen

Steunlessen Fokke Oord

Op de achtergrond foto zie je jouw vrijheid in beeld door mijn zeer eenvoudige en doeltreffende Didactiek.Wanhopige Moeders zoeken en ontdekken het: mijn zeer eenvoudige, doeltreffende en doelmatige DIDACTIEK, die dagelijks hulp biedt aan hun teleurgestelde kinderen, die eerder verkommerden en wegkwijnden in klassen vol herrie en wanorde. Jij verwerft de vrijheid om al je sommen zelfstandig op te lossen.

Zeer geachte Ouders, Student(e) of Leerling(e), niet Filosofie, maar Wiskunde is de moeder van zuivere wetenschap. Deze conceptuele Wiskunde is als de allerbeste software voor je geest en train ik daarom intensief in een individuele Masterclass met studenten of middelbare scholieren met speciale technieken voor de toekomstige piloot, psycholoog, (tand)arts of ingenieur. Elke leerling(e) werkt dankzij mijn methode doelmatiger (sneller goed resultaat), doeltreffender (hogere cijfers) en bouwt in de loop van deze Masterclass een transparante map op met illustraties van wiskundige modellen, universele concepten en bewijsprincipes voor het oplossen van de vraagstukken en eindexamensommen. Zie voorbeelden van concepten op: www.kijkiedoco.nl . Regelmatig scoren leerlingen bij mij een zeven of hogerBekijk het interview in het Friesch Dagblad van 17-10-2008 op mijn website: www.kijkiedoco.nl.

Jij zoekt ongetwijfeld op dit moment extra steun voor het behalen van een diploma, overgaan naar de volgende klas of toelating tot een vervolgstudie, zoals bijv de pilotenopleiding, HBO-lerarenopleiding of studie Psychologie op de Universiteit.

Gefeliciteerd! Dan ben je hier op het juiste adres met mijn effectieve training voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Voor alle niveau’s werkt mijn methode en transparante didactiek met Kijkiedoco incl. de drieledige concepten die juist is ontwikkeld voor zwakke leerlingen en daardoor een prima duwtje in de rug. Graag toon ik je tijdens een kennismakingsles hoe die eenvoudige prachtige universele concepten werken en je inzicht aanreiken. Daarna krijgt je een advies: “hoe verder om te slagen”. Via de reproductiefase en associatieve fase begeleid ik jou persoonlijk naar de creatieve fase om zelfstandig nieuwe vragen op te lossen. Ik leer jou dus directe waarneming van de uitdagingen in jouw studie-arena. Reeds vele studenten en leerlingen gingen je voor en bereikten hun doel. Een voldoende voor Wiskunde trekt trouwens jouw cijfer voor andere vakken, zoals Natuurkunde, Scheikunde, Economie en M&O vast omhoog en zeker niet naar beneden. In speciale situaties kom ik ook bij je thuis.

Ouders nodig ik uit erbij te komen zitten als ik deze holistische (zeer eenvoudige éénheids-) methode uitleg. Vriendelijke groeten, Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc.

clickarend01aan

= = = PS.1: Bekijk de jonge arend, die na een vrije val opgevangen wordt door de volwassen ouder om uiteindelijk zelfstandig en vrij te kunnen vliegen

. = = = PS.2: Het leukste vind ik als leerlingen mijn eigen Marnix Gymnasium eindexamencijfers voor Wiskunde (gemiddeld 7 van vier onderdelen: Algebra, Stereo, Gonio en Analytische Meetkunde); Natuurkunde (7) en Scheikunde (7) overtreffen. Dat gebeurde juni 2005 in mijn Amsterdamse klas met drie uiterst ijverige leerlingen en danseressen die voor hun VWO Wiskunde een negen haalden.

= = = PS.3: Na 89 eigen geslaagde academische examens samen aan de TU-Delft en VU-Amsterdam en 26 jaar bovenbouw leservaring kan ik jou inzicht aanreiken waarmee je zeker gaat slagen. Bovendien ga ik er volledig voor dat je niet jarenlang met verwijten leeft van een onbenutte levenskans.

Kijkiedoco zorgt er als het ware voor dat er een roterende schitterende zeer veelzijdige diamant van inzicht in je geest en bewustzijn aanwezig is en precies de oplossing aanreikt voor je eigen problemen met Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, M&O- enz.

Die stralende diamant in jouw geest ontwikkelen kost tijd, moeite en inspanning, maar maakt je uniek, inzichtsrijk, volledig vrij en onafhankelijk. Het werken ermee is een automatisch proces en kost uiteindelijk nauwelijks moeite of inspanning omdat de oplossing met de snelheid van het licht naar je toe komt. = = = Daarom beoog ik met Kijkiedoco een stille revolutie voor elke student(e) of leerling(e) die wanhopig worstelt met exacte vakken. = = = Het GROTE voordeel, OOK voor jou, is dat er al zovele jaren heel veel leerlingen en studenten op een prettige manier geslaagd zijn met hoge cijfers dankzij deze eenvoudige, transparante en unieke methode, die ik van Hogerhand zelf ontvangen heb in mijn eigen wanhoop. Voor de lessen na 1 aug 2013 geldt een speciale crisiskorting om ieder in staat te stellen de lessen te volgen en goede voldoendes te scoren. Overtuig jezelf daarom door de gunstige prijs/prestieverhouding.