Sterren en planeten

Sterren en planeten

   maan13

wat ieder al eeuwen heeft geweten

er zijn in ons zonnestelsel sterren en planeten

en op een dag plots was jij er

in potentie ben ook jij een ster

  Center-of-the-Universe

ieder die op aarde is geboren bezit een recht

bestemd om hier een speciale missie uit te voeren

in de Bijbel sta jij beschreven en is er gezegd:

jij mag als jij wilt het eeuwige leven toebehoren

  oog01-2

er is een vuur, er is een Geest

die jouw bestaan verandert in een feest

voor leerlingen mag jij een lichtschat aandragen

als een antwoord op ontelbare vragen

maan12

“wie ben ik”, is een vraag die mij vaak kwelde

totdat een profeet mij de waarheid vertelde

“jij bent een zeer beminde man en docent

 tot inspiratie en ontwikkeling van veler talent”

hart12-2

menigeen tast aanvankelijk in het duister

en weet zich soms geen raad noch daad

plots ontpopt zich ook in jou ware luister

als vrolijke ster in de vroege dageraad

 hart10-2

geen enkel brein kan deze glorie verzinnen

het wordt je uit genade en gratis aangeboden

jij leert onvoorwaardelijk en permanent beminnen

en ontdekt om je heen zoveel prachtige goden

hart08-2

in jouw karakter en wezen ben ook jij een god

als wonderbare medeleerling in je aardse lot

laat je van nu af leiden door de Heilige Geest

en kijk niet om naar het leed dat is geweest

 zon01

koningen en priesters zijn echte wezens

geboren om te schijnen in vele levens

in jouw ziel werd zo’n priesterkoning geboren

jouw karakter en essentie gaat nimmer verloren

  afb05

bemin verzen die vurig gloeien

de passie van God doet je bloeien

om jou blijvend te verrijken

blijft God je dat heilige vuur aanreiken

burningflame