Overloop 2-1-2018 t/m 31-7-2019

31-7-2019

Wat blijkt het in vrijheid met het broederschapsideaal van de Franse Revolutie in de praktijk (kerk, politiek, en commercie) moeilijk tegelijkertijd te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel. Snel voelen mensenbroeders zich gediscrimineerd en afgewezen, als anderen bevoorrecht raken in positie, huisvesting en beloning. Dit is al het geval geweest sinds Kaïn en Abel. Rechtszaken liggen dan op de loer, omdat men overgevoelig is op dit punt.

30-7-2019

Eindeloos is de vrede van Christus, waarin elk mens thuishoort. Dit onverbrekelijke vredesverbond tussen GOD en de mens bestaat al vele eeuwen.

29-7-2019

Lankmoedigheid als eerste kwaliteit van de Liefde is en blijft volkomen veilig. Gun mensen tijd om tot inzicht te komen, ook al duurt dat een eeuw.

28-7-2019

De “Vierschaar” van KIJ-KIE-DO-CO zal ieder mens tot zijn of haar vredevolle bestemming leiden dankzij bovennatuurlijk inzicht. Amen!

23-7-2019

Het elegante doel voor elk mens: in Vrede in hart, ziel en geest onberispelijk zijn in de Spiegel van GOD.

22-7-2019

Elk mens bezit naast een fysiek hart een geestelijk hart, waarmee de connectie mogelijk is met het HART van GOD. Daarom zei Jezus: Hij (de Heilige Geest) zal het (de goddelijke inzichten) uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Die Heilige Geest draagt de goddelijke goederen over van God, de Vader, naar ons geestelijk hart in de vorm van blijvende inzichten, waarover ook de grandioze apostel Paulus in zijn brieven spreekt. Dan kunnen we zoals ook Jezus in de Bergrede noemde, GOD zien met de verlichte ogen van een rein dus geestelijk hart, als ultieme zaligheid. In de quantumfysica wordt deze overdracht tegenwoordig beschreven in de vorm van lichtquanta, kortdurende lichtflitsen uit de bovennatuurlijke wereld, die voor elk vragend mens toegankelijk zijn. Ik noem dat zelf de vele tijdloze modellen en drieledige lichtconcepten, die ik regelmatig aan mijn Masterclass-leerlingen uitleg en onderwijs voor hun algemene opleiding in de exacte dus tijdloze vakken.

20-7-2019

Op de top begint de echte klim! Vaak feitelijk bewezen.

17-7-2019

Een droevige dag, vijf jaar geleden toen ik notabene op bezoek was voor een pannekoekfeestje in Capelle bij mijn beste vriend Jack Oedjagir om vier jaar gezamenlijke rechtenstudie aan de VU te vieren. Tijdens dat etentje kwam het catastrofale bericht van de MH17 ramp op de televisie. Het is mij onmogelijk deze droevige coïncidentie te vergeten. Jack overleed ongeveer een jaar daarna aan de gevolgen van een hersentumor.

16-6-2019

Het beoefenen in Stilheid en Vertrouwen van het geschenk van de Christus Liefde is dagelijkse stervreugde voor de beoefenaar en zijn of haar omgeving, omdat die kwaliteit volledig vrij is van elke vorm van dwang, geweld of terreur.

15-6-2019

Gisteren was een dag om nooit te vergeten. Na 30 jaar wachten in soms Siberische koude zijn vandaag in het appartement alle kunststofkozijnen vervangen door spik splinter nieuwe drie gelaagd geïsoleerde kozijnen door een geweldig installatieteam. Dat is gevierd op het terras met de nieuwe buren en geweldige vakmensen:

14-6-2019

bij kampioene Roos thuis

Weer zijn zeven sterren uit mijn Masterclass dit afgelopen schooljaar in één keer geslaagd: Thijmen voor VWO, Willemijn, Cedric, Youandi, Tamara, Ariana en Freek alle zes voor Havo. Een onvergetelijk plezierige periode is feestelijk afgesloten met hun Diploma en met hun ouders. Dat hoogstnoodzakelijke papier kan niemand ooit van hen afpakken. Congratulations! Van harte!

9-6-2019

De wet van GELOOF stelt ieder in staat onmoog’lijk geachte WONDEREN te realiseren.

6-6-2019

Excellente muziek uit Moskou:

Voor echte liefhebbers van klassiek:

Sublieme muziekuitvoering

31-5-2019

Al meer dan 21 jaar houd ik de Koninklijke Morele Standaard zeer HOOG.

30-5-2019

Mijn tweede broer Gerard bij het graf in Bolsward van onze meer dan excellente ouders.

Hemelvaartsdag: het is volledig Helder en Klaar

25-5-2019

Afscheid (beter dan gedroomd) van een tijdperk met twee sterren:

24-5-2019

aangenaam, afwisselend, schoon

19-5-2019

Jezus betekent: 1ste Het einde van aanbidding op locatie. 2de Het begin van aanbidding van God in geest en in waarheid. Bewijs: Johannes 4: 23.

17-5-2019

Favoriete Lente muziek:

16-5-2019

Herinneringen aan een reeds lang vervlogen tijd:

15-5-2019

13-5-2019

Christocratische Educatie in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Bestaat er beter bezield fundamenteel middelbaar onderwijs?

12-5-2019

Ieder mens verdient een nieuw astraal Paradigma. Elk menselijk lichaam is immers opgebouwd en bestaat uit sterrenstof. Blijkbaar is het sterrenbewustzijn reeds latent aanwezig om ontwikkeld te worden via bezielde Educatie.

9-5-2019

Eenvoudig perfect:

8-5-2019

God leren aanbidden in de eigen geest en in de apostolische c.q. profetische Waarheid maakt iemand tot LICHT: autocratisch, onafhankelijk, veelkleurig, autonoom, zelfredzaam en soeverein.

5-5-2109

Welzijn exporteren naar wanhopige burgers? Wie is daarop tegen? Wie verklaart definitief de OORLOG aan anti-sociaal (i.p.v. samen delen) gedrag, anti-christelijk (i.p.v. samen lijden) gedrag en anti-fiscaal (i.p.v. samen betalen) gedrag?

28-4-2019

Wie in de Heilige Geest van Christus leeft (zie: Romeinen 8), bezit een eindeloze veerkracht om onverwachte klappen, zoals bijv. echtscheiding, uitstoting uit de groep en faillissement, op te kunnen vangen en nieuwe geschiedenis te gaan schrijven. Wandelen in nieuwheid des levens: (zie: Romeinen 6)

25-4-2019

Leer elke dag schakelen tussen en combineren met de zeven hemelse sferen, de zeven geesten voor de troon van God. Eenvoudiger: laat de zeven kleurnuances je avontuurlijke bestaan inkleuren met Vriendschap, Vrede, Vergeving, Vrijgevigheid, Vrijheid, Volledigheid en Vertrouwen. Be happy in de flow in the Lord.

24-4-2019

Al vele jaren vier ik de sterren-Broederschap van het onuitblusbare vuur van Dankbaarheid, Vrede & Liefde.

Puur genieten a.u.b.

22-4-2019

Pasen 2019

De zondedood is overwonnen door Jezus. Geniet daarom van een zeer briljante uitvoering van “der Totentanz”:

21-4-2019

Pasen 2019 geeft ons spetterend goed nieuws in de vorm van succes van een tweede generatie leerling(e) Senna (8,0), na het eerste vroegere daverend succes voor haar vader Joeij (8,7).

19-4-2019

Mijn eigen platform is gebaseerd op vier pilaren: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Nederlands recht. Dat geeft een stevig bestaansfundament met vele avonturen.

17-4-2019

Groot nieuws van Joey, een vroegere student met een 8,7 voor de toelatingstoets HBO, die nu als vader van Senna, vertelde dat zij voor Wiskunde het cijfer 8 heeft behaald. Hulde voor beiden. Zie de foto’s van deze week:

Senna mag een cadeau uitzoeken

met vader Joey en broertje op de bank

 

achter de kist van een dierbare vriend, lopend

12-4-2019

In het verlengde van de informatie van mijn vier websites kunt u contact krijgen met het Centrum, de Oorsprong en Bron van het Universum: GOD, de Vader van Jezus Christus. De Almachtige schepper en herschepper van uw eigen Ziel. De Bijbel noemt dit het vervuld worden met de Geest der Heerlijkheid, dienstbaar aan elke hulpbehoevende. Amen.

7-4-2019

Elk atoom heeft een zevenvoudige sfeer van elektronen: K, L, M, N, O, P, Q schil genoemd. Zou de geest, als analogie, van een mens bedoeld zijn om gevuld te zijn met de zeven niveau’s of sferen van de Heilige GEEST? I.e. vrede, vreugde, vrijheid, vergeving, vrijmoedigheid, vriendschap en volledigheid. Zijn stilheid en beweeglijkheid soms elkaars tegenpolen?

2-4-2019

1-4-2019

Een nieuw begin, een nieuw kwartaal. Het is weer 1 april. Na drie onvergetelijke maanden val ik bijna stil. In de scheppende wil leef ik. Die maakt alles nieuw.

EzGAa.

Het verliezen van de eigen wil in Gods majesteit maakt eindeloos gelukzalig.

29-3-2019

28-3-2019

Idolen, violen, mallemolen! ratten horen in riolen

27-3-2019

Een nieuwe lente, een nieuw begin, de winter en kou voorbij. ‘k krijg weer nieuwe zin.

de toekomst gloort met nieuwe zon, nieuw licht en horizon. O God, wat een geluk met zo’n vergezicht dankzij de ZON.

26-3-2019

25-3-2019

De hoogst haalbare tijdloze schat voor een mensenziel is binnen bereik gebracht door Jezus Christus.

21-3-2019

Begin lente 2019

17-3-2019

Dankzij GOEDHEID kan ieder zich vrijelijk ontwikkelen tot een zelfstandig autonoom bestaan in een democratie.

Het is zoals het was, is en zal zijn: Vredevol, Hoopvol, Zinvol, Liefdevol.

8-3-2019

 

3-3-2019:

Bovenstaande Psalm klinkt tijdloos in mijn hart en geest. Amen.

3-3-2019

Kan je wezen bekleed worden met een fijnstoffelijk tijdloos volledig transparant lichaam van veelkleurige Satijn-kwaliteit?

Jawel!

1-3-2019

Mijn favoriete klanken rond 1964

Het leven is o.a. majestueuze stilheid:

24-2-2019

Wat is er nog meer te zeggen? NIETS! HET is MEER dan GRANDIOOS, elke seconde, wat op mijn pad komt en verschijnt uit alle richtingen.

15-2-2019

Op de top van de mount Everest bezit je een onbelemmerd Panorama zicht van 360 graden. Je ziet dan eindeloos ver terug in de geschiedenis naar de sterrenwereld boven je en eveneens in alle horizontale richtingen. De berg zelf beperkt het zicht naar omliggende dalen.

14-2-2019

De ZON denkt niet, heeft geen geheugen en dat is een groot dubbel Voordeel.

13-2-2019

Uitzien naar verwachting van realisering van tijdloze beloften? Naar vrede alom? Naar het AL-inzicht, dat al vele eeuwen schijnt?

12-2-2019

De AL-Liefdevolle, AL-Wijze, AL-Trouwe, AL-Waarachtige en AL-Machtige maakt ZELF een einde aan: schijn-vrede. schijn-geluk en schijn-authoriteit. Dat is in wezen de fundamentele kernwaarheid van het Nieuwe Individuele Verbond in het Nieuwe Testament van, in en door Jezus Christus. Amen. PS: zeven eeuwigheden zijn veel te kort om de levende GOD voldoende te bedanken voor zijn eigen immense Cadeau aan de gehele mensheid.

11-2-2019

De cirkel is rond met een 8,2 voor Natuurkunde door Moska, een zeer ijverige leerlinge uit Havo 3. Gevierd met Koninklijk Porselein naar eigen keuze.

4-2-2019

Een tien voor Scheikunde wordt gevierd met koninklijk Porselein voor en door een Afghaanse leerlinge in nabijheid van de vader.

EzGa

1-2-2019

Goddelijk recht, zo exact als Wiskunde, in drie stappen:

  1. Door zijn Dood heeft Jezus afgerekend voor GOD met mijn dood. Wat ik doe heeft nu universele betekenis.
  2. Door zijn Leven garandeert Hij mij verstild Eeuwig leven in mijn geest, hart en ziel.
  3. Wie geeft wordt gegeven, in vele vele vele bewezen variaties.

Als het boeiende steeds voortdurende dagelijkse waarachtige levensavontuur.

31-1-2019

Een acht voor Wiskunde wordt gevierd met Koninklijk aardewerk.

30-1-2019

Opgaan, blinken en verzinken. Kan het anders?

29-1-2019

Waarin wortelt ergernis?

28-1-2019

Wie in GOD leeft kan onmogelijk verkwalijken: kwade vermoedens koesteren, leven met kwade bedoelingen of deelnemen aan kwade praktijken.

27-1-2019

Leeuwen stoppen hyena’s en smoren hun kenmerkend lachende gegil. Zo deed ook Jezus met Farizeeërs en hun kenmerkende huichelarij.

26-1-2019

Twee belangrijke vragen: Is het nuttig en/of is het noodzakelijk?

25-1-2019

Het zeven stappenplan naar uw eigen individuele troon des levens, kroon des levens, boom des levens, water des levens, brood des levens en HOOP des levens vindt u in het boek Openbaring hoofdstuk 1, 2 en 3. Veel succes met uw eigen ontwikkeling ten eeuwigen Leven: het leven van Christus. Jezus koos en kiest duidelijk voor het belang van de enkeling: de minste van mijn broeders uit Math 25. en niet voor de meerderheid in het Kwaad. Amen.

24-1-2019

Wie of wat is belangrijker: het assortiment of de producent?

23-1-2019

Wanneer stopt de antichristelijke en antisociale wind in Den Haag?

22-1-2019

Soms is het moeilijkste tegelijk het gemakkelijkste. Soms is een leeuw als een lam en soms is een lam als een leeuw. U bent daarom voorbereid.

21-1-2019

Soms heb ik mensen ontmoet met één levensreddende uitspraak voor mij.

20-1-2019

De Christelijke HOOP ( i.c. CHRISTUS zelf) is al vele eeuwen onverwoestbaar gebleken. Het eeuwige WOORD inspireert mijzelf dagelijks tot hogere KWALITEIT en STIJL in mijn Masterclass Praktijk.

19-1-2019

Eb en vloed volgen elkaar op: twee keer per dag. Volgt na een implosie eensgelijks een explosie? Was WOII te voorspellen geweest na de financiële crisis in de dertiger jaren?

18-1-2019

Elk kind in mijn Masterclass praktijk mijzelf laten overtreffen voor MO & WO: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde in aanwezigheid van één of meer ouders. Zie hier mijn dagelijkse passie en plezier.

17-1-2019

Kwalijke zaken in de schijnwerpers plaatsen. Waar komt die neiging vandaan? Zonder een oplossing aan te bieden?

16-1-2019

Een geheim van GOD:  Hem bekoort Zijn eigen Gerechtigheid: Zijn eigen kwaliteiten, Zijn eigen werken én Zijn eigen wetten. Dit feit is al vele eeuwen duidelijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar met het HART. De grandioze apostel Paulus noemt dit feit: de ons allen ( !, !, !) vrijmakende wet van de Geest des levens in Christus, genoemd in Romeinen 8 vers 2. Voor mij dagelijkse kost.

15-1-2019

Het  leven in de pioniersgeest van Christus sta ik voor.

14-1-2019

Zijn er nog meer ontluisterende beelden nodig van …?

10-1-2019

Een mateloos plezier in de eigen missie op aarde wens ik u van harte toe.

8-1-2019

Zie twee sterren op de bank: Koningin en Prinses.

De rust van GOD binnengaan door Geloof is een voorrecht, beschreven in Hebr 4. Het resultaat daarvan is: Savoir vivre dankzij de Liefde.

7-1-2019

Nix van ik, mijn brein verankerd in GOD, zichtbaar in de ogen: vrij van schulden maken, vrij van kwalijk nemen, vrij van anders leven nemen.

5-1-2019

Het Niets en het Al werken permanent samen in het Universum.

4-1-2019

Een toegangskaartje tot de boom des levens. Zie Openbaring 2 vers 7. Wie wil dat niet?

3-1-2019

één bewijs

naast vele andere

Wachten tot de tijd rijp is. Een soms moeilijke opgave. De Lankmoedigheid van GOD helpt daarbij. Onbetwist. Veelvoudig bewezen.

2-1-2019

De Kosmische Oriëntatie en Fundament van mijn al twaalf jaren, sinds 1 augustus 2006, zeer succesvolle Didaktiek KIJKIEDOCO vindt u in het Sterrenbeeld Orion: ik ben steeds en permanent op zoek en op jacht naar waarachtige Concepten voor het oplossen van Wiskundige, Natuurkundige en Scheikundige vragen en problemen voor allerlei leerlingen in de nabijheid van hun ouders in mijn dagelijks praktijk voor het aankweken van hun Sterkunst. Amen.

1-1-2019

Geprezen zij de Getrouwe en Waarachtige

Geloofd zij de tijdloze ongedeelde Majesteit

Aanbeden zij het steeds vernieuwende WOORD:

“er zij LICHT”

31-12-2018

IbiG & GiiM: mijn verdere eenvoudige levensmotto, elke seconde:

26-12-2018

Mijn eigen tijdloze IKOON:

Mijn eigen twee allerbeste begeleidende vriendjes, links en rechts, die als levende spiegels mij beschermen tegen allerlei soorten KWAAD:

Uitleg: wie in de lichtdiamant van Christus leeft, weerspiegelt tot grote schrik van de kijker in elk facet het gezicht van wie blind wantrouwend, hopeloos tevergeefs aanvalt.

25-12-2018

De Geest van GOD, die Jezus destijds leidde en nu ook ons, is niet gebonden aan tijd, noch aan plaats, noch aan dood. Amen.

24-12-2018

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Rom 11:33

Kom, zie en overtuig UZELF

20-1-2018

Wanneer komt de tijd dat de Regering het ABP schadeloos gaat stellen voor de grove DIEFSTAL van € 15.000.000.000? Deze bewezen 15 Miljard Euro hangt al vele jaren als een Molensteen om de hals van de regeerders, de toenmalige, de tussentijdse en huidige machthebbers.

19-1-2018

Opgaan, blinken verzinken.

Dit is van toepassing op allerlei zaken en zielen, maar niet op de Christus-ster en Zijn Woorden, die eeuwig blijft en blijven stralen. Die gidsster neemt u mee naar het tijdloze meer dan perfecte HEIL, dat ik iedereen toewens. “Die uw ziel verzadigt met het GOEDE zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een AREND”. Psalm 103 vers 5. Amen.

18-1-2018

Wie spreekt helderder dan de Heilige Geest in de vorm van beeldquanta, die tot iemand komen in een flits, vooral ’s nachts en soms direct na het ontwaken? Volgens de woorden van Jezus: “Hij zal het uit het Mijne nemen en het U verkondigen dus in internationale BEELDTAAL”. Johannes 16: vers 14. Als het antwoord op alle vragen!

17-1-2018

Wie wordt wit door anderen zwart te maken?

16-1-2018

Wat zijn in deze tijd  (jaar 2018 en ook latere jaren) belangrijke deugden, c.q. kwaliteiten? Zie hier een incomplete opsomming als facetten van een eindeloos mooie schitterende Diamant:

1. Loyaliteit t.a.v. Gezag, Mildheid, Opofferingsgezindheid, Nederigheid, 5. Netheid, Vrede, Onpartijdigheid, Reinheid, Goedheid, 10. IJver, Zelfbeheersing, Orderlijkheid, Plezier, Vriendelijkheid, 15. Geduld, Lankmoedigheid, Creativiteit, Stilheid, Vergevingsgezindheid, 20. Nauwkeurigheid, Kuisheid, Spaarzaamheid, Snelheid, Gastvrijheid, 25. Openheid, Zonnigheid, Volharding, Geslotenheid, Vertrouwen, 30. Feestelijkheid, Veelkleurigheid, Elegantie, Liefde voor het geven, Zachtmoedigheid, 35. Betrouwbaarheid, Hoop, Dankbaarheid, Zelfverloochening, Geloof, 40. Lichtheid, Bereidvaardigheid, Gewilligheid, Ontvankelijkheid, Trouw, 45. Waarachtigheid, Redelijkheid, Vastberadenheid t.a.v. het verwerven van Inzicht, Doelgerichtheid of Focus, Volledigheid of Compleetheid, 50. Volmaaktheid of Perfectie, Vrijheid van schulden, Rechtvaardigheid t.a.v. plichten en beloften, Billijkheid, Aanwezigheid, 55. Punctueelheid, Zelfredzaamheid, Hulpvaardigheid, Integerheid of Integriteit, Flexibiliteit of Meegaandheid in het goede, 60. Gemeenschappelijkheid, Eerbiedigheid, Verlichte Grimmigheid tegen Kwaad, Besluitvaardigheid, 65. Doeltreffendheid (meer treffers, hogere cijfers = Effectiviteit), Voorbereidingstactiek, Doelmatigheid (in kortere tijd het EINDDOEL bereikt met minder kosten, minder energie = Efficiëntie) , Vreedzaamheid, persoonlijke Winstgevendheid, 70. Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Ruimdenkendheid, Vredelievendheid, Loyaliteit aan goede zaken, goede doelen en goede mensen, 75. Goedgemutstheid, Eenvoudigheid in focus, Opgewektheid, Krachtdadigheid, Vreugde, 80. Ontferming, Gezeggelijkheid, inherente Schoonheid, Liefde voor het goede, edele en tijdloze, 85. Afkerigheid van het Kwade, o.a.: leugens van kwaadsprekerij, ontucht, luiheid, hoogmoed, eetverslaving, alcoholverslaving, tabak en hebzucht, Waakzaamheid, Bezonnenheid, Recht, Rekenvaardigheid, 90. Taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Zwijgzaamheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid, 95. Organisatietalent, Fairplay mentaliteit, Onderdanigheid, Eigenheid, Properheid, 100. Oordeelvaardigheid, Onbaatzuchtigheid, Mathematische Precisie en Exactheid, Schadeloosheid, Spiegelvaardigheid t.a.v. drieledige concepten, 105. Universeelheid, Transparantie, Zuiverheid in optiek, Bereidwilligheid, Dienstvaardigheid, 110. Vurigheid van geest, Scherpte, Strengheid, Pro-actief nieuwe Geschiedenis schrijvend, Bewustheid van geest in het hart, 115. Bezieling, Nieuwheid, Zelfverdediging, Helderheid van geest, Kwaliteit en 120. Stijl, Opgewektheid, Moed of Durf, Ruiterlijkheid, Oplettendheid, 125. Zachtheid, Beleefdheid, Hardheid, Tweede-mijls gezindheid, Fierheid, 130. Heerlijkheid, Majesteit, Vader & Moeder Eerbied, Leegheid, Stiptheid, 135. Sportiviteit, Corrigeervermogen, Waarheidsliefde, Arendsoog, Lichtbewustzijn, 140. Pro Deo en Pro Bono Onbaatzuchtigheid, Besef van Nietigheid, Creator Besef, Onwankelbaarheid, Voorzichtigheid, 145. Doortastendheid, Veiligheid, Eenheid van geest met alles wat goed en edel is, Billijkheid, Gretigheid, 150. Incasseringsvermogen, Eenvoud in gezindheid, Natuurkundigheid, Scheikundigheid, 155. Nuchterheid, Kampioensmentaliteit, Luistervaardigheid, Gulheid, 160. Gunheid, het absolute Zien=Weten (VOIR) , Inzicht=Alles (AVOIR: Hebzucht maakt blind), Inzicht=Kennen (SAVOIR) en Inzicht=Kunnen (POUVOIR), 165. Strijdvaardigheid, Besluitvaardigheid, Puurheid, Daadkrachtigheid, Krachtdadigheid 170. Eenheid in het Wezen van GOD=LIEFDE?

15-1-2018

Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon, which we can use to change the world”.

Fokke Oord uit Almere: “The bullet for that weapon is KIJKIEDOCO: Elegance in Education”.

14-1-2018

Stilheid snoert alle critici definitief de mond.

13-1-2018

12-1-2018

11-1-2018

Uitgekotst door de Democratische c.q. Volks-meerderheid bevind ik mij in goed gezelschap van vele lotgenoten in het O.T. & N.T.

10-1-2018

Ieder mens bezit potentie om Wiskunde te leren en daarna Natuurkunde en Scheikunde. Het is niet een kwestie van aanleg maar louter en alleen van IJVER. Wie mij (INZICHT) ijverig zoeken zullen mij vinden, zegt de Bijbel, n.l. de ontbrekende schakel voor een mensenkind: KB: Kosmisch Bewustzijn. Lichamelijk bestaan wij al uit sterrenstof, dat aangevuld dient te worden met KB tot een volwaardig onbaatzuchtig bestaan, net zoals sterren dag en nacht volledig onbaatzuchtig licht uitzenden. De inherente geest in elk mens is het bewijs daarvoor, want de Heilige Geest verbindt zich met die geest in een mens tot completering en vervolmaking van zijn of haar wezen. De alles registrerende ziel in een mens voelt naadloos het verschil aan tussen het onderbewuste baatzuchtige carnale leven en het goddelijke bovennatuurlijke tijdloze PRO DEO leven.

9-1-2018

Christus is en blijft de levendmakende geest. 1 Cor 15: 45. Wordt vervolgd met wedergeboorte van de nieuwe goddelijke ziel én tenslotte het nieuwe fysieke tijdloze violet getinte lichaam, zoals beschreven in het boek Daniël en nauwkeurig uitgebeeld in Openbaring hoofdstuk 1.

8-1-2018

educationnever ends

7-1-2018

6-1-2018

Wie doorgrondt: De kracht van enthousiasme?

5-1-2018

Het is veelvoudig bewezen: de wet van God opent ogen en oren.

4-1-2018

Drie vlakken aan dezelfde diamant:

1. wie geeft wordt gegeven

2. laat los en u wordt losgelaten

3. eer uw vader en uw moeder:

3-1-2018

Waren de drie wijzen uit het Oosten, alias de drie koningen bij de kribbe met geschenken van goud, wierook en mirre, toenmalige astronomen met Kosmische bovennatuurlijke kennis om de relatie te kunnen zien tussen het kind in de kribbe en het Hemellicht? In ieder geval verheugden zij zich met zeer grote vreugde bij het zien van die ster. Mattheus 2:10.

2-1-2018

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde bevatten een zeer elegante structuur en schoonheid, gebaseerd op de getallen drie en zeven. Gonio, het kleurenspectrum met RGB basiskleuren en de basale exponentiële c.q. logaritmische vergelijking tonen dat o.a. aan. Zeven is fysisch basaal te vinden in het periodiek systeem met het maximale schillen-aantal van het atoom: K, L, M, N, O, P en Q. Zijn dat soms afbeeldingen van de zeven hemelsferen c.q. vrijheidsgraden van een ziel?