Op de berg

1. Op de berg kom ik tot rust

daar in het licht is het goed toeven

de schitterende witheid vervult mijn diepste lust

niemand is daar in staat de ander te bedroeven

2. daar is een wijde horizon

met vrij uitzicht naar alle kanten

daar baad ik mij rondom in de zon

ver boven alle menselijke gedachten

3. daar klinkt een lieflijke stem

die spreekt diep in mijn hart

in die stem ontmoet ik Hem

die troost bij verlies, dood en smart

 4. die stem klinkt door het gans heelal

en overtreft je stoutste fantasie

ik hoor Hem spreken overal

het getuigenis van Jezus is de geest van profetie

5. die stem is genoeg en zal eeuwig klinken

open je oren en luister verbaasd

die stem brengt je tot danken en zingen

door zijn wijsheid leef je niet langer verdwaasd

6. daar ter plekke heerst een eenheid

verdwijnt elke discriminatie

een plaats van pure wijsheid

met fellowship in plaats van separatie

7. een smalle weg ligt ook voor jou naar dagelijks hogerop

bij elke stap leidt jouw supergids

hij baande de weg voor jou naar de hoogste top

waar het eeuwige plezieren is

8. zo vele lotgenoten ontmoet ik daar

in een schare van smetteloos wit

wij staan bereid en helemaal klaar

ieder daar is als het koningskind

10-7-11 Fokke