Onuitblusbaar

 De hoop is onuitblusbaar

een stille levende warmte

lieve ziel, wees die Hoop gewaar

in elke woestijn als zachte koelte

De hoop maakt niet beschaamd

een profetie voor je eeuwige bestaan

door de Liefde volledig beaamd

vrede- en hoopvol met elk mens begaan

graag geleid ben ik door de Hoop

op weg naar wondere verrassingen

bevrijd door de water- en vuurdoop

tot een bestaan met zuivere openbaringen

31-12-13 Fokke