My heros

Mijn drie grandioze helden waaraan ik mij o.a. spiegel:

1. Jozef uit het laatste deel van het boek Genesis. Zeer geliefd bij z’n vader met een pronkgewaad, miskend en veracht door zijn broers als de ‘dromer’, door hen in een put geworpen en verkocht naar Egypte, niet toegevend aan de lust van een vrouw, gezaghebbend als tweede man in het huis van Potifar, door hem ten onrechte in de gevangenis geworpen, daar helpend als manusje van allen, blindelings vertrouwd door de gevangenisdirekteur en ook daar weer als tweede man iedere crimineel dienend met o.a. zijn profetische gaven, waarheidsgetrouw voorspellend over dood en leven voor de schenker en bakker van Farao, zelf vergeten gedurende twee jaar en opgeroepen naar het hof van Farao om een klus te klaren, die geen geleerde aankon en opnieuw in de positie van tweede man gezag uitoefenend over geheel Egypte en omstreken, steeds iedereen, ook zijn afgunstige broers, dienend met zijn visionaire kwaliteiten en broodmissie. Een zeer unieke man, deze Jozef.

2. Daniël, uit het gelijknamige boek in het OT. Een man van onbesproken gedrag met een uitnemende geest, trouw tot op het bot, geliefd bij de koning, uit afgunst in de leeuwenkuil geworpen en zonder schrammetje er weer uitgetrokken, een zeer beminde man bij God met een nederig hart, doelgericht zoekend naar inzicht van de Allerhoogste, een man met ongekende toekomstvisioenen en persoonlijke belofte van een toekomstige eindbestemming en taak. Wat een uniek hart, instelling en relatie met God bezat deze Daniël.

3. De evangelist en grandioze apostel Johannes, die beschreven wordt als de apostel der liefde, die zich bij het avondmaal aan de boezem van Jezus wierp, zoals hijzelf als enige beschrijft dat Jezus God had doen leren kennen en bij de boezem van de Vader verbleef. Blijkbaar had Johannes een bijzonder hartkontakt met Christus en merkte hij als enige apostel het bijzondere hartkontakt op tussen Christus en zijn hemelse Vader. Dat blijkt wel uit de inhoud van zijn zeer unieke evangelie en met name uit het afsluitende Bijbelboek: Openbaringen. Volgens de overlevering stopte men hem uit razernij in een kokende pot olie om te vermoorden, maar de hitte had geen vat op hem. Als enige apostel stierf Johannes een natuurlijke dood en sprak op hoge leeftijd, met zachte stem en zittend in een draagstoel: “Kinderen, laat we elkaar liefhebben, want God is liefde en de liefde is uit God”. Een grandioos man van waarheid, liefde, eenvoud en transparantie.

Opmerking: alle drie waren Mannen met veel tranen over het lot van anderen.