Morgenster

Boven de ochtendmist schuin in ’t duister

zie ik een morgenster zo helder en klaar

Die stralende ster met stille luister

raakt bij mij zo’n gevoelige snaar

De echte ster als heldere verschijning

is Jezus Christus, de zoon van God en mensen

Hij bleef stralen na zijn aardse verdwijning

vervult mijn hart, verlangens en wensen

Die vredevorst heb ik mogen begroeten

sprekend van Hoop en verandering

mocht ik Hem werk’lijk ontmoeten

op mijn aardse levenswandeling

Nu praat ik elke dag even met Hem

in een samenzijn van stilheid en vertrouwen

Voed ik mij met de woorden van zijn stem

mag zijn eeuwige heerlijkheid aanschouwen

Klarer dan die ster in de blauwe atmosfeer

die ik zo bewonder in de morgenkou

zie ik de glans van Jezus, mijn Coach en Heer

met zijn zuivere wezen waar ik veel van hou

Achter mijn flat fietsend naar het station

stop ik even, kijkend naar dat fragiele licht

voel ik me een wijze uit het Oosten, uitBabylon

even blij als hen om dat toenmalige stergezicht

Vrij naar Openbaring 22:16, 2 Petr.1:19

F. O. 5-11-1999