Mijn drie vrienden

 berg01

Elk moment staan ze me bij

als dierbaarste vrienden steunen ze mij

Hun warme interesse is op me gericht

en pure affectie straalt van hun vriendelijk gezicht

 berg04

De heilige Geest leidt me met troostrijke woorden

op weg naar nieuwe prachtige oorden.

Als geen ander weet Hij mijn persoon te bereiken

met zaken die me innerlijk blijvend verrijken

  berg10

Christus, Gods zoon, als opgestane Heer

schenkt me reiniging en inzicht, telkens weer

Na zijn grandioze offer op Golgotha gebracht

vervult Hij me met zijn edele opstandingskracht

  berg11

God, als Vader, koestert hoopvolle gedachten

van Hem alleen blijf ik alles verwachten

Als Zijn god’lijk idee ben ik hier geboren:

zo voel ik mij nooit overbodig of verloren

  berg14

Met dit driemanschap wil ik het eeuwig wagen

als het antwoord op al mijn levensvragen

Welk een geluk dat zij me begeleiden

en me van angst en zonde bevrijden

berg18

Hoelang aarzelt U nog hen hulp te vragen?

een nieuw begin en morgen gaat voor u dagen

als uzelf in het geloof de eerste stap wilt wagen

naar een eeuwig geluk en welbehagen

berg22

Ik moedig u aan: open toch uw geest

vergeet al het oude wat is geweest

Wie bidt, ontvangt, wie zoekt zal zeker vinden

de eindeloze liefde van deze edele drie vrinden

berg27

F.O. mei 1998