SterrenCaroussel

Binnen Wiskunde bestaat telkens een drieledige structuur zodat het gemakkelijk is dit boeiende en noodzakelijke vak zichzelf eigen te maken.

clickAdvertentie-Fokke-Oord-2014-witaan

Elke leerling verdient minimaal een zeven voor Wiskunde én Natuurkunde én Scheikunde op Middelbare school niveau, zoals mijn eigen eindexamencijfers Gymnasium bèta.

U kunt de foto’s hoveren, dus stilzetten met het muispijltje

deze plaatjes spreken voor zich.

Deschitterendeeenvoudvankegelsnedenclick aan