Kom mee

Kom mee,

lieve vriend of vriendin,

naar het ultieme en beste niveau van kennen in je hart en scheppen met je geest, als allerzuiverste vocale, visuele en auditieve bewustzijn! Kom mee naar het stille zuivere licht in het aangezicht van Christus. Doe Uzelf niet tekort maar zoek in de absolute stilheid en het absoluut vertrouwen: de geboorte van creatief en cognitief Godsbewustzijn, de goddellijke vonk, in uw eigen geest en hart, want

1. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. (jouw micro-kosmos met permanent liefdevol, vredevol en hoopvol inzicht)

2. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. (de meso- en macro-kosmos met commerciëel, politiek en religieus machtsdenken)

3. doch Wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. (Welk een immens voorrecht!)

Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Joh.5: 18-20

Dit is Kerst, Pasen en Pinksteren tegelijk.

Wat wil je nog meer, lieve vriend of vriendin? De rest is vergankelijke illusie en gaat eens in rook op!

Warme groeten met passie en plezier.

De chaos op11 sept 2001

11sept01vluchten01-2

Zoek zelf in het heden telkens je toevlucht bij de Waarachtige, als eeuwige liefdevolle, troostende en vergevende Vader. Kortom: verlaat de dominantie van je wisselende emoties, van starre kennis van goed en kwaad incl. zelfmedelijden, op weg naar het eeuwige liefdevolle Inzicht van de Waarachtige!

F.O. 2-5-2003