Heel elegante Didaktiek

De leerling vriendelijke methode Wiskunde met Kijkiedoco bestaat uit telkens vier activiteiten, die je aanleert en toepast om wiskundig inzicht & begrip te verwerven:

1.  Kijken.

Dat is meer dan zien met je ogen. Je kijkt, beoordeelt en stelt jezelf vragen.

Het gaat om inzicht te verkrijgen, dus minder om leren en stampwerk.

Krijg een helder beeld en zicht op de aard van het probleem.

Wat is bijv. de kernvraag? Waar gaat het probleem over?

 Welk onderdeel van wiskunde is aan de orde? Inzicht verwerven brengt met zich mee

 dat je uiterlijk en innerlijk wat rust zoekt. In stilte kun je je gemakkelijker concentreren.

Ontwikkel een scherpe kijk om het probleem te doorzien.

2.  Kiezen.

Als je ziet welk probleem of onderdeel van de wiskunde aan de orde is,

 ga je vanzelf op zoek naar gereedschap, waarmee je het probleem kunt oplossen.

 Je zoekt, vergelijkt en kiest nu één of meer regels. Die vind je in de lijst drieledige concepten:

  wiskunde basisprincipes, waarvan ik zeventig op papier heb gezet. Later ontdek jezelf meerdere.

3.  Doen.

Je gaat nu met één of meerdere concepten stap voor stap de oplossing uitwerken

 en in logische volgorde op papier zetten.

Hier ga je de somgegevens invullen in een vergelijking: je stelt een vergelijking op én je lost die vergelijking op.

Accepteer dat je in het begin veel fouten maakt.

Kies iedere keer de minst moeizame weg.

Breng bijv. een nieuw probleem terug tot een oud bekend opgelost vraagstuk

of uitgewerkt voorbeeld. Iets “nieuws” blijkt vaak iets “ouds”.

Maak het gemakkelijk voor jezelf door bijv. getallen klein te houden,

vergelijkingen te vereenvoudigen, breuken weg te werken en een plaatje,

tekenschema of grafiek te tekenen. Een visualisatie  zegt vaak meer dan vele woorden.

Werk stap voor stap naar de oplossing. Benut kleine denkstapjes en spring niet

 “van de hak op de tak”. Schrijf of “brei” niet alles aan elkaar vast.

Pas compacte wiskundetaal toe met de juiste symbolen. Werk in telegramstijl.

Je leert meer van je fouten dan van je successen.

Zie daarom je fouten onder ogen en trek er een les uit.

4.  Controleren.

Pas een double-check toe.

Controleer je oplossing door die in de oorspronkelijke vergelijking in te vullen.

Pas daarnaast evt. een tweede oplossingsmethode toe.

Soms bestaan er wel drie of vier manieren voor het vinden van de oplossing.

Klopt je oplossing intuïtief? Vaak “voel je op je klompen aan” dat je antwoord er naast zit.

 

Doelen van Kijkiedoco zijn:

1.     Je zelfvertrouwen stimuleren.

2.     Je inzicht vergroten.

3.     Je leren exact te denken en te werken.

De zeven voordelen van Kijkiedoco op een rij zijn o.a.

Kijkiedoco:

1. is eenvoudig in z’n structuur en didactiek

2. blijkt transparant van opbouw

3. is consistent om mee te werken

4. is een integer en coherent systeem in z’n totaliteit

5. blijkt effectief in zijn resultaten

6. werkt geluk verhogend door heldere oplossingen

7. haalt het beste in je naar boven én:

it makes you smile

Januari 2014

Verantwoording: “maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.” Joh. 3:21, mijn directe inspiratiebron van Kijkiedoco.