Kernsfeer

Kernsfeer

stairway-01

In het christelijke paradigma van God vertegenwoordigt de Heilige Geest de eindeloze warmte/lichtbron voor elk mens en door een eenvoudige vraag van een mens aan God om die gave, ontvangt hij of zij de bewustheid daarvan in de eigen hartskern. Dagelijks afstemming op die kernsfeer geeft verbazingwekkende resultaten in de open vriendschappelijke communicatie met talrijke medemensen. Je leert op die wijze leven door de Geest, zeer eenvoudig, zonder toverspreuken en moeilijke ceremonies. God geve ons inzicht in deze onnoemlijk belangrijke gave, die in potentie aanwezig is in elk mens. Moge Hij ons bewustmaken van deze eindeloze licht/warmtebron in onze eigen hartskern. Fokke. 14-4-14