Jezus

Jezus, mijn held en koning

 is mijn vrede en beloning

Hij is genoeg voor mijn hart

en geneest de diepste smart

Ik prijs Jezus tot in eeuwigheid

Hij is mijn permanente heerlijkheid,

het antwoord op al mijn vragen

met Hem wil ik het eeuwig wagen

Jezus, maak mij produktief

Zoals U, vol initiatief

Laat mij altijd uw werken doen

Tot zegen zijn, zoals U toen

U bent de coach van mijn hart

geef me tips, ook U had smart

U bent de grandioze vorst

en lest mijn geestelijke dorst

Ik houd van U boven allen

U nimmer in zonde gevallen

was op het kruis vol vergeving

bent nu mijn echte beleving

Ik bewonder U in stilte,

U het einde van mijn kilte,

als de warme zon van boven

blijf bij mij in de beproevingsoven

F. O. 18-9-1999

Wie heeft de meest bright eyes?