Historie vóór 1-1-2015

fokkemet6kids

1-1-2015 en verleden

Steeds is er een grote behoefte aan nieuwe mensen voor

1.perfecte software engineering: pse

2. perfecte webdesigning: pwd

3. perfecte private education: ppe

dankzij KIJKIEDOCO

met dagelijkse inspiratie dankzij Jesaja 58:

11 En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

Laat je daarom a.u.b. leiden door een pioniersgeest bij je verkenning en ontdekking van de behoeften in de zichtbare en onzichtbare wereld, die d.m.v. lichtquanta zich aan je bekend maken in je geest naar gelang van je eigen behoefte, verlangen en interesse.

clickHeisenberg aan

clickVerstrengelingaan

Deze site is een bewijs van quantumfysische verstrengeling tussen twee entiteiten alias voor qubits. Heel concreet: zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 

mandela

Het educatieveld levert elke ijverige leerling een schoon vredevol bestaan op in de Lichtkoepel:

 

stairway-01

Openbaring 22:1-5 

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4. en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Het tijdloos, universeel en plaats onafhankelijk wettelijk inspiratief Lichtcentrum:

met individuele status van immanente vrijheid, gelijkheid en fellowship, ontsproten uit de Lichtwijsheid, die nooit in conflict is met zichzelf.

ik rust in immanente gelijkheid

verbonden met de ander zie ik

de ander zoals ik ben

in die gelijkheid komen samen:

vrede, vriendschap, vreugde,

vrijheid, vergeving en vertrouwen

 Ere zij God alleen

Wanneer ga ook jij dagelijks het geschenk van jouw onvergankelijkheid vieren?

31-12-2014

Samen met KIJKIEDOCO beginnen aan een ongeëvenaard prachtig 2015.

30-12-2014

Het jaar 2014 was onbeschrijflijk mooi voor een waardevolle ruime collectie van mijn leerlingen.

29-12-2014

Wat brengt het nieuwe jaar 2015 u persoonlijk?

Als vredevorst biedt Christus ook u: “Vrede laat ik u, mijn Vrede geef ik u“

Johannes 14: 27. Dit betekent het einde van alle ruzie, conflict en oorlog.

28-12-2014

Discrimineer niet jezelf en sluit jezelf niet buiten, want het zonlicht is gratis voor je, de lucht is gratis voor je en zo is ook het goddellijke heil beschreven in Johannes 10:10 voor u en mij, zonder enige discriminatie! Een klein tijdje oefenen brengt je via de reproductiefase en associatieve fase in de opwindende creatieve fase van je bestaan.

27-12-2014

Wat ziet u in dit plaatje van Orion?

orion_stars-thinkstock

een aanvaller, een verdediger of allebei?

 

26-12-2014

zaagtandkleinzaagtandkleinzaagtandklein

Mijn zaagtandtijdgrafiek beslaat:

1. kleuterschool: 2 jaar; 2. lagere school: 6 jaar

3. Gymnasium bêta: 6 jaar; 4. TU Delft Electro: 2,5 jaar

5. TU Delft Wiskunde/ Natuurkunde: 2,5 jaar

6. VU A’dam: Rechten: 4,5 jaar

7. Kijkiedoco: 17-10-2008 tot nu toe

25-12-2014

want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en men noemt Hem wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

24-12-2014

Go to the library or buy a book (voor je serieuze opleiding)

van Dr Robert H.Schuller

23-12-2014

Deze site is een vriendelijke en warme groet uit de Lichtkoepel.

kijk uit vooraapkleinje valstrik

22-12-2014

we always need a wind of change

 

21-12-2014

Mijn drie favoriete vakken zijn: 1. Wiskunde A,B,C en D, 2. Natuurkunde & 3. Scheikunde, waarmee ik vele moeders, vaders en hun kinderen gelukkig maak.

dankzij de  lonely sheperd

20-12-2014

Hoe kun je in deze verwarrende tijd overleven zonder je diepste innerlijke kracht

te ontdekken en te activeren, want er is veel tegenwind.

het dagelijksgevecht om jongen te voederen

19-12-2014

Wie op aarde sprak ooit woorden van eeuwig leven?

18-12-2014

Wie op aarde heeft ooit als eerste én laatste, gezegd:

Eet mijn vlees en drink mijn bloed, als volmaakte spijs en drank van het volmaakte offerlam?

spelend naar de top van de EIGER

17-12-2014

 

Het besluit van een vrije wil kan nooit zijn om iemand te beschadigen, tekort te doen of te beliegen.

 intens schone muziek

16-12-2014

Op dit moment is er een schreeuwende behoefte in de wereld aan vredestichtende boodschappers. Die noemt Jezus in Mattheus 5:9 kinderen van God.

15-12-2014

Het grootste universele wonder, de geboorte van een ster, geschiedt in absolute stilheid.

maan12

14-12-2014

Vier dagelijks je begeleiding en leiding door het LAM.

13-12-2014

een ultieme levensadviseur zijn in de Nederlandse rechtstaat is mijn eigen droom, dankzij de wet van de Geest des levens uit Romeinen 8:2.

vlindervlindervisser01vissers

12-12-2014

Als niemand je begrijpt en jij je eigen overtuiging volgt in het GOEDE, ben jij 100% zeker op de Goede Weg. Let daarbij telkens goed op tijdens de fase van de Opmaat, want wat je daar leert, hoort en ziet heb jij nodig bij de fase van de Maat.

excellente muziekpresentatie

11-12-2014

In mijn reeds aanwezige victorie zeg ik volmondig, volhartig én met volle overtuiging:

!!!Ere zij de Geest van Jezus Christus ALLEEN!!!

geboortevaneenster

10-12-2014

De vijand van elke samenleving, die telkens individuen, groepen mensen of zelfs naties probeert tegen elkaar op te zetten, in plaats van coöperatief te laten samenwerken, is drieledig overwonnen en jij kunt dat persoonlijk opnieuw laten gebeuren, nu dankzij de Geest van Christus. Openbaring 12: 7-12.

9-12-2014

Als je HET bezit, bezit je alles. Aldus wijlen een zeer wijze oudere vriend van mij, helaas met één oog, omdat hij door oogkanker dat andere oog was kwijtgeraakt.

8-12-2014

Zonen en Dochters van God bieden, volgens Hebreeën 12 vers 4, ten bloede toe weerstand tegen de zonde van ongeloof, twijfel en cynisme. In die defensieve strijd overwinnen zij, net als het Lam zelf, zelfs de DOOD, die zij toekomstig niet tegenkomen noch zullen ontmoeten, want God zelf is de tijdloze beschermende lichtkroon van louter goedheid en barmhartigheid rond hun hart. Amen!!! 

7-12-2014

a man’s dream

 

6-12-2014

of je geboren bent als een witte pion of een zwarte pion, doet er niet toe. Het belangrijkste is dat je de eindstreep haalt, want dan promoveer je automatisch tot een dame met absolute vrijheid en ben je een belangrijk persoon voor jouw Koning geworden t.o.v. de tegenpartij tot het bereiken van Zijn victorie!!!

The begin: Alfa and the end: Omega

5-12-2014

“je wordt zelf niet wit door anderen zwart te maken”

van een NOBRO

black-and-white-eagle-wallpaper

4-12-2014

“Wie geeft, wordt gegeven” en “Laat los en je zult losgelaten worden” en “Zoekt en gij zult vinden”.

volgens de belangrijkste Leermeester.

3-12-2014

Verhef je boven alle oude meuk van het antieke baatzuchtige denken. 

2-12-2014

Leef, d.w.z. handel, denk en spreek vanuit jouw eigen heliosfeer, want ook jij bezit een geheel eigen corona in de eeuwige geest van je hart, die je verbindt met het absolute RECHT als tijdloze Lichtbron.

andromeda, 1920x1080

1-12-14

Gelukzalig zijn parelvissers, want zij vissen vroeg of laat op een goede dag de Koningsparel op.

pearl

30-11-2014:

Drink van het levende water

bedrink je doordrenkt van vredevolle hoop

geniet van dat zachte geklater

na de water- én de vuurdoop

29-11-2014:

Waarachtig Recht bestraft onrecht, maar beloont gul Rechtvaardigheid.

edelstenen

28-11-2014:

Gelukzalig zijn de dankbaren, want zij verkeren in harmonie en ontwaren inzicht.

diamant

27-11-2014:

Properheid is een sterk Nederlands merk. Als gidsland zouden wij dat merk wereldwijd meer moeten promoten en exporteren, want er is overal ter wereld behoefte aan propere producten, propere educatie, propere bedrijven, propere overheden en propere gewoonten door propere mensen.

26-11-2014:

Sta samen met zeer velen sterk in de universele Oorlog tegen:

1ste:  Onrecht, Nepheid en Huichelarij en voor:

2de: Waarachtigheid, Diepte en Eenvoud!!!

25-11-2014:

verwerf ook zelf als tijdloze schat in het hart het Lichtbewustzijn van Christus, want daarin schuilen alle geheime schatten van wijsheid en kennis volgens de Kolossenzenbrief 2: 3. In de praktijk betekent dit hartelijk ontvangen Licht: jouw innerlijke begeleiding in vrede, eenvoud en harmonie, bezongen in talrijke Gezangen, Liederen en Psalmen.

24-11-2014:

Harmonie regeert in het huis

uit de dood ontstaat herleven

Zo voel ik me blijvend thuis

in het vredevolle Lichtleven

23-11-2014: zonder woorden genieten van:

parelvissers

22-11-2014: Zien is weten en liefdevol Inzicht is een eindeloos grandioze diamant.

diamant

21-11-2014: Na eerdere piloten Niels uit Almere en Florence uit Heiloo, meldde zich vandaag Bart uit Almere als derde geslaagde piloot uit mijn onderwijspraktijk.

Hulde aan de volharding van deze drie zeer gedreven studenten!!!

20-11-2014: Voor het eerst in Almere na 25 jaar oefenen:

QuintArtCklein

magna cum laude voor Quint met zijn Pa

QuintArtCkleinmetPa

met bijbehorende vreugde explosie:

supernovasupernova-rainbow-explosion-kleinrainbow

1. Zoals elk atoom zijn eigen karakter heeft door de opbouw van zijn eigen speciale kern, zeven !!! elektronenbanen en elektronenwolk, zo bezit elk mens een geheel eigen individueel en uniek karakter incl een oneindig immanent energiepotentiëel. 

weer een bewijs van dahliaHoge Levende Intelligentie

2. De hele eeuwigheid is te kort om God voldoende te bedanken voor de dagelijkse uitmuntende lessen van Zijn glorie, Zijn grandeur en Zijn tijdloze majesteit in dit aardse bestaan!!!

3. Het is ronduit fantastischrainbowabstractom dankzij Wiskunde veelkleurig INZICHT in het samenspel van de Natuurkundige wetten én de Scheikundige elementen te ontdekken en door te geven, want daarmee dien jij permanent de wereldvrede door het maken van vele dankbare vrienden!!!

een kleine selectie

Mijn oprechte advies luidt vandaag: Kijk er a.u.b. voor uit dat je niet zonder het zelf in te gaten te hebben jezelf langzaam aan het verwurgen bent door o.a. tabak, alcoholmisbruik, ontucht, enz. Verklaar voor altijd zelf jouw individuele oorlog aan deze misleidingen op weg naar: de absoluut vrije, authentieke en soevereine status van jouw innerlijke wezen en boodschapper van GOED NIEUWS, zoals zichtbaar in het Franse vrijheidsbeeld hier vlak onder.

Voorsprong

Er bestaat m.i. in dit aardse bestaan voor ieder slecht één enkele uitdaging: de concrete connectie realiseren, uitdiepen, voltooien en bevestigen met het diepste ZELF, met als uitkomst: feestelijk vierend 1ste: samen studeren, 2de samen actief zijn in Stilheid & Vertrouwen en 3de samen lasten dragen, onafhankelijk van tijd en plaats. 

twee soorVuurtorenenbliksemten licht

In de zevende sfeer van universele Fellowship is ieder volledig compleet helder, transparant, eenvoudig, diep en echt in tijdloze rust en harmonie.

Waanzinnig mooi, schitterend en briljant ben jij, want jij blijft mijn waarachtige completering!!!

wees onwrikbaar vastvuurtorenindestormkleinin ziedende zee

Op elke plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u zegenen. Exodus 20: 24b.

God wants you to be his companion and legal partner in creative mirroring in His liberating Light, which of education in Mathematics, Physics and Chemistry is a very small part

Jezus vocht op aarde als een Leeuw tegen onrecht en huichelarij om tenslotte als geofferd Lam dit kwaad van de mensheid te kunnen verzoenen met God en zo ieder van die mensheid, die dat verlangt, te desculperen en te zegenen met Zijn nieuwe verlichte vredevolle Christus status in de eindeloze diepte van het hart, zelfs bij zijn eigen moordenaars.

Ere zij God alleen: Blijvende Hulde aan deze grandioze tijdloze getrouwe en waarachtige Kampioen, Grootmeester en Vredevorst.

Deze tijdloze Meester zegt tegen al zijn discipelen: “Ik leef, en Gij zult leven”. 

als hetSmaragdVertrouwen

eindeloos waar, eindeloos diep, eindeloos éénvoudig

innerlijk stralend met zachte woordloze energie, gedragen door innig diepe dankbaarheid: als het volledig authentieke ZELF.

In mijn Academie wordt gewerkt met drie studiedoelen:

robijn1

Cum Laude = 8

saffier

Summa cum Laude = 9

Topaas

Magna cum Laude = 10

Het alledaagse leven is m.i. een onderwijsleerproces tot het persoonlijk verwerven van liefdevol inzicht op vele vlakken, totdat jouw innerlijke edelsteen volwassenheid bereikt. Blijf daarom niet rondtollen in dwaasheid maar verzamel waarachtige schatten van blijvend inzicht om uit te delen o.a.:

“Kijkiedoco incl de 40 drieledige concepten voor succesvolle educatie van wanhopig worstelende leerlingen met exacte vakken in Nederland”

Hand02

clickAdvertentie-Fokke-Oord-2014---roodaan

elke dag is kostbaar als een immens geschenk om

nieuwe geschiedenis te schrijven met

nieuwe leerlingen

naar hun nieuwe toekomst met vreugde, vrede & vrijheid in de innerlijke mens van het hart

stairway-01

De toekomst is aan stille stermensen, die anderen leren dagelijks henzelf te overtreffen. Op die wijze wordt het kwaad (van afgunst) definitief de nek omgedraaid.

Voorsprong

Mededeling: per 1 juli 2014 is mijn Email-adres: oordfokke@gmail.com

Referenties van Marktplaats:

Bijles Wiskunde in Almere

Geplaatst door Fam. Visser op 15 jul. ’14  |  7 jaar actief op Marktplaats

Onze Nina had er zelf geen vertrouwen meer in dat het nog wat zou worden met die wiskunde in Havo 5; getipt door de overburen (Carine), die hele goede ervaringen hadden met Fokke Oord, zijn wij met onze dochter ook die kant uit gegaan. De levenslust en het enthousiasme van Fokke zijn enorm, je gaat inderdaad met een lach de deur uit, altijd weer. Moeders en vaders gaan tijdens de bijles lekker even lezen of, je kunt zelfs je klusje meenemen, als je het druk hebt, en dan doe je het daar. Ik heb eens een hele pan uien gesneden daar; niets is Fokke te gek!Maar het gaat natuurlijk om de bijles, en die was echt super! Nina heeft er heel veel geleerd, en is inmiddels met een voldoende geslaagd voor de HAVO. Ik raad deze happy teacher echt van harte aan bij andere mensen!

Piet Visser en Ineke Steevels

Bijlessen Wiskunde, Natuurkunde in Almere

Geplaatst door Adriaanse op 28 jun. ’14  |  11 maanden actief op Marktplaats

Bijlessen Wiskunde en NatuurkundeOnze zoon heeft bijles van december 2013 tot mei 2014 gehad van deze geweldige leraar en mens. Dhr Oord laat kinderen die Wiskunde en Natuurkunde niet begrijpen weer gaan stralen. Dit doet hij op geheel eigenwijze met passie en engelengeduld en opnieuw naar wiskunde leren kijken. Kinderen gaan weer geloven in hun eigen capaciteiten. Dhr Oord noemt zichzelf de “Happy Teacher” nou dat is hij zeker en een voorbeeld hoe een teacher zou moeten zijn. Een zeer bevlogen persoon. Fokke ik mag hopen dat nog veel mensen van jou mogen leren, ik raad je zeker bij iedereen aan. Onze zoon is ondanks een hele moeilijke tijd geslaagd met voor wiskunde een 7 en natuurkunde een 6 en dit geheel te danken aan dhr. Oord. Fokke nogmaals dank voor alles.”En we blijven het leven vieren”M.Adriaansem.t.adriaanse@upcmail.nl

Bijles wiskunde in Almere

Geplaatst door van Alphen op 05 mrt. ’13  |  8 jaar actief op Marktplaats
Wat een verrassing en toeval (maar dat bestaat niet) dat we Fokke Oord leerden kennen deze voorjaarsvakantie! Daarin bleek dat onze zoon -4VMBO- nauwelijks iets begreep van zijn wiskundeopgaven en eigenlijk ook de basis miste. ‘Je kunt vanmiddag komen en hij gaat met een lach op zijn gezicht de deur uit!’ Zou het waar zijn? Op naar Almere! En inderdaad: de lach op zijn gezicht kwam er die middag en ook op de mijne! Zaten er in het onderwijs maar meer van deze bevlogen mensen die er werkelijk op uit zijn leerlingen iets bij te brengen van het vak waar ze van houden! ‘Wiskunde is geen moeilijk vak, je moet het even zien…’ Dank je wel Fokke, je hebt ons gered en we komen graag weer! Thomas, Marianne en René uit Bilthoven.

Bijles Wiskunde in Almere

Geplaatst door B op 27 jun. ’12  |  5 jaar actief op Marktplaats

Een jaar lang bijles wiskunde (VWO) gehad van deze geweldige man en … geslaagd!Ik was en blijf bepaald een ‘analfa-bèta’, maar hij wist me toch naar een hoger niveau te brengen. Hij is een goede leraar, die je weet te motiveren en stimuleren; bovendien kan hij goed uitleggen en je begrijpbare ‘tools’ aanreiken, waarmee je zowaar wiskunde gaat snappen; daarnaast is hij gewoon een super aardige man, die echt begaan is met zijn leerlingen en vanuit zijn hart werkt.

Aanradertje!!!Carine

Steunlessen meneer Oord in Almere

Geplaatst door Eline op 01 mrt. ’11  |  5 jaar actief op Marktplaats

Steunlessen meneer OordIn de derde klas van het VWO kregen wij voor het eerst wiskundeles van meneer Oord. Al direct werd ons duidelijk met hoeveel energie, liefde, passie en plezier hij zijn kennis weet over te dragen op zijn leerlingen. Een vraag is hem nooit te veel, integendeel. Een groot aantal leerlingen heeft al zeer veel profijt gehad van zijn uitleg, zowel natuurkunde, scheikunde als wiskunde. Dit wordt (deels) onderbouwd door de stijgende cijfers. Wij zijn dan ook erg enthousiast over de capaciteiten van deze ‘happy teacher’. Onze complimenten. Dergelijke bijzondere docenten zijn zeldzaam en daar moeten we zuinig op zijn! Wanneer gaat u deze positieve ervaringen met meneer Oord ondervinden?Eline & Florenceleerlingen wiskunde en natuurkunde van meneer Oord

uitwisselen ervaring in Almere

Geplaatst door maud12324 op 18 nov. ’10  |  3½ jaar actief op Marktplaats

Ik wil graag even reageren op deze eerste beoordeling want dat is zeer positief en zo kan ik er ook alleen maar op reageren. Zeker omdat ik me ook kan bedenken dat ik van LBO niveau in ! jaar tijd naar 6 vwo niveau ben gegaan zonder veel wiskunde natuurkunde en scheikunde ervaring. Ik heb alle drie de vakken gelijk gekozen. Ik wilde altijd al de studie natuur- en sterrenkunde gaan doen maar vroeger werd er iets te makkelijk gezegd dat ik niet kon rekenen en dat dus natuurkunde en wiskunde te moeilijk voor mij zouden zijn. Juist natuurkunde is een passie en astronomie is een passie van mij. Ik heb altijd astronoom willen worden. Nu ben ik 35 jaar en vorig jaar ben ik via marktplaats ook bij Fokke terecht gekomen. Als je nu ook bedenkt wat er allemaal wel niet gaande is in het onderwijs systeem nu ook dan heb je wel ondersteuning nodig. Ik ben thuis gaan studeren en dat gaat inderdaad ooik veel sneller. Nu ben ik ook aan het solliciteren bij de politie. Iets wat ik ook altijd gewild heb en nu ik wel wiskunde en natuurkunde doe kan ik ook bij de politie. Het onderwijs is te slecht momenteel dus dan kies ik voor thuisstudie met bijlessen aan huis. Ik merk het zo ie zo de laatste tijd wel veel vaker op dat er zoveel mensen zijn die alleen maar lbo niveau hebben en ineens van lbo naar hbo of universitair niveau opklimmen via zelfstudie met bijlessen erbij. Mensen willen nu eenmaal verder leren en niet stil blijven staan.Door stilstand krijg je terugval. Ontwikkeling is te belangrijk. Hoe lastig is het alleen niet om echt goeie leraren te vinden die dus ook en “s ochtends en “s middags en “s avonds en in de vakanties bijlessen willen geven. Gelukkig deed Fokke dat wel en kon ik daardoor nog meer doen en kon ik dus ook sneller werken. Dit is wel super leuk om op deze manier ook te kunnen reageren. Zo kan je je ervaringen aan elkaar uitwisselen. Ik hoop dat er meer mensen hierop gaan reageren.maud12324@hotmail.com

Wiskunde les in Almere

Geplaatst door Joachim op 12 nov. ’10  |  9 jaar actief op Marktplaats

Zeer goede ervaringen met deze leraar gehad in 2008/2009. Ik had de ambitie om een Hbo studie te gaan volgen met Lbo vooropleiding uit 1995. Ik was in 2008 al 30 jaar oud en van wiskunde kon ik echt helemaal niks herinneren, maar ik had wiskunde wel nodig voor het behalen van een 21+toelatingsexamen. We zijn bij de basis begonnen, en eindigde tot op het niveau dat ik het zelfvertrouwen had de toets te kunnen behalen, met als eindresultaat een 8.7… ik kon het zelf niet geloven. inmiddels zit ik in het 2e jaar van de deeltijd studie Bedrijfskundige Informatica en heb ik een baan bij topwerkgever Getronics Consulting in de ICT.Ik had hiervoor les gehad van een andere leraar in Almere waardoor ik een jaar en veel geld verloren heb.

Ook moet ik bekennen dat ik thuis nooit echt huiswerk heb gedaan, dus alle leerstof komt letterlijk uit de ongeveer 25 les uren totaal. (sorry Fokke) met thuis studeren zou dus een kortere studie duur behaald kunnen worden bij een persoon met nul kennis zoals ik.

Kijk ook op de site van deze leraar. deze leraar heeft een unieke techniek ontwikkeld zodat iedereen wiskunde kan begrijpen.

Voor verdere vragen kunt u mij persoonlijk bereiken op

joey.wegman@getronics.com

Mijn levensfilosofie luidt daarom in één zin:

Ontdek zelf zo snel mogelijk dankzij zo veel mogelijk bezielde leraren de zeven fundamentele schillen of transparante layers van liefdevol INZICHT rond de eigen KERN van STIL VERLANGEN, want de wereld met vele wanhopige moeders met hun kinderen zien reikhalzend uit naar het helder bezielde en  bezielende  INZICHT voor het bereiken van het vredevolle, vreugdevolle en vrijheidsvolle doel van hun opleiding en bestaan.

In die zeven divine transparante basis layers (in andere tradities kamers van de ziel genoemd) passen bij uitstek:

1ste: lankmoedigheid=engelengeduld t.a.v. educatie,

 2de: vergevingsgezindheid t.a.v. missers,

3de: nederigheid t.a.v. fouten,

4de: zachtmoedigheid t.a.v. crimes

5de: rechtvaardigheid t.a.v. wat een ander toekomt,

6de: dankbaarheid voor het complete bestaan

en

7de: vrijgevigheid om het leven samen in een florerende samencratie te vieren.

Elk waarachtig stermens bezit daarnaast, net als bij de regenboogkleuren, oneindig veel transparante sublayers met o.a. dapperheid, betrouwbaarheid, vertrouwen schenkend, hoopvolheid, affectie, vriendschap gevend, vrijheid belevend, compassie, oprechtheid, corrigeerbaarheid, veelkleurigheid, moed, veelzijdige bewogenheid, veiligheid, empathie, volledigheid, bescheidenheid, gezeglijkheid, vredelievendheid, helderheid, onbaatzuchtigheid, tolerantie, snelheid, elegantie, onwrikbaarheid, doeltreffendheid, ruimhartigheid, onwankelbaarheid, toegeeflijkheid, vredevolheid, gehoorzaamheid, ééngezichtheid, netheid, humor, compleetheid, speelsheid, onpartijdigheid, vastberadenheid, ongeveinsdheid, volharding, opgeruimdheid, waarachtigheid, vreedzaamheid, doeltreffendheid, bevlogenheid, hygiëne, openheid, spaarzaamheid, ijverige zelfspiegeling, stabiliteit, goedgunstigheid, hoopvolle gefocustheid, frisheid, vastberadenheid, nuchterheid, doelmatigheid, vreugde, levendigheid, vriendelijkheid, stilheid, onverschrokkenheid, mathematische precisie, onwankelbaarheid, duidelijkheid, gastvrijheid, trouw en menslievendheid, nuttigheid, evenwichtigheid, vrijmoedigheid, onpartijdigheid, zuiverheid, adeldom, samenwerkzaamheid, kwaliteit en stijl, ruimdenkendheid, enz, enz. ver, ver, ver weg van onverdraagzaamheid, vijandig geweld en ongeduldigheid.

mijn eigen zeven favorieten: immanente vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid, vergeving, vertrouwen samenkomend in immanente GELIJKHEID met alle levenden

ik rust in immanente gelijkheid

verbonden met de ander zie ik

de ander zoals ik ben

in die gelijkheid komen samen:

vrede, vriendschap, vreugde,

vrijheid, vergeving en vertrouwen

Zieuzelfalswinner

Als vrienden samen studeren, als vrienden samen wonen en als vrienden samen delen is bovennatuurlijke SCHOONHEID en louter FUN. 

Zoek daarom voortdurend Pro Deo het ALLERBESTE voor de ANDER en je ontvangt een indrukwekkende steeds uitdijende VRIENDENKRING, vooral: vele, vele ouders van ex-leerlingen met hun kinderen.

Een immense schat: Jouw oneindig en blijvend verbonden vriendschappelijk creatief en objectief lichtenergieveld in het hart dat jouw woorden, gedachten en daden inspireert, vernieuwt en cyclisch bevestigt met het doel om met verlichte ogen van je hart volledige aandacht te schenken aan de individuele vorming en opleiding van elke leerling(e) en/of student(e) op jouw levenspad tot stralende ster. Rond jouw creatieve kern bevat jij, net als bij het atoommodel, zeven transparante layers en levels van INZICHT. 

mijn levensmotto in drie brandpunten: Relax (wees stil in het hoofd), Bemin (wees warm in het hart) en schenk Vertrouwen!

In mijn Sterren Academie gaat het om het aanleren van cyclisch studeren: het regelmatig daadwerkelijk bewijzen, als nieuwe toekomstige leraar, van eigen creatieve zelfexpressie voor het front van je leraar en/of groep medestudenten met het inherente doel hun toehoorders te inspireren om ook hun eigen grenzen te verleggen.

Bouw ook ZELF dankzij deze universele vriendschappelijke BOEMERANG-wet van de WEDERKERIGHEID, i.e. “Wie HET BESTE geeft, wordt HET BESTE gegeven”, aan blijvende vriendschappen.

Zieuzelfalswinner

!!!HET LICHT is ER, maakt ZICHZELF elk moment BEKEND en ontmaskert ALLE duistere PRAKTIJKEN van ONWETENDHEID!!!

1. “Education is the most powerful weapon to change the world”.

van Nelson Mandela, de overwinnaar van APARTHEID.

“Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het [niet manipuleerbare] Licht des levens bezitten”

van Jezus,

die God heeft laten zien in woord en daad als extreem Vrijgevig.

“Zien is weten, Inzicht is eindeloos als nieuw wezenlijk Karakter in je ontwaakte geest alias voor jouw eigen kernsfeer in het hart”

van Fokke,

die m.b.v. zijn van Hogerhand ontvangen holistische KIJKIEDOCO een nieuwe frisse wind van bezielend onderwijs in de Wereld aanreikt met als enige dagelijks doel: het aantal blindgangers in deze wereld aanzienlijk te verminderen en echte kampioenen in ieders specialiteit op te leiden met een permanente inzichtsverbreding, -verlenging, -verdieping en -verhoging in dit bestaan.

1. een Licht Bewustzijn boven alle sterfelijk weten

met perfecte expressie als song

2. een fijnstoflijke Vrede boven alle ruziezoekend, betweterig en soms maanzieke mensenverstand

én

3. een gevoelsrijke, humorvolle en victorieuze Gerechtigheid

 boven soms kwaad onredelijke, manipulatieve en vijandige emoties doen jou de innerlijke rijkdom van je individuele bestaan beseffen en gewaar zijn als een toenemende verwondering.

Zou je slechts de kostbaarste schat, jouw Kroon des Levens, beschreven door: 1ste de O.T. Profeten,

gerealiseerd door 2de de nieuwe Immanente God en verlichte Meester Jezus Christus en

met gezag verkondigd door 3de de N.T. Apostelen, kunnen zien???

want de door hen genoemde beloften en geopenbaarde kwaliteiten van de Almachtige God (o.a. Zijn vrije Vrede, Zijn zuivere Onbaatzuchtigheid en Zijn onbevlekte Goedheid) zijn eeuwige wetten en onvermijdelijk realiseerbaar in een mens die, in weerspiegelende stilheid in de brain, op wezenlijke vervulling door Hem vertrouwt in het vurige diep dankbare eigen hart!!!

bewezen in de volgende briljante, magistrale verzen, als concrete expressies van het nieuwe LIED in door GOD verloste zielen

 

geboorte vangeboortevaneenstereen nieuwe ster

wees daarom zelf een levende expressie van nobelheid, echtheid en diepte, ontdek de inherente en immense schoonheid van elke dag en leer je gemoed dagelijks te verbinden met de Vrede van God, die alle verstand verre te boven gaat. 

wees zelf veelspinning-red-shining-diamondzijdig transparant

gevormd en opgeleid met zeer vele spiegelvlakken zoals:

diamant

deze schitterende kristalheldere diamant

De uitmuntend schone Wijsheid van de Geest, die zetelt in begeerteloze stilheid en absoluut vertrouwen, blijf ik beminnen, want zij is, als Gods weergaloze kroonjuweel, de weerglans van het eeuwige licht, een vlekkeloze spiegel van Gods educatie en bevat de zuiverste kern van zijn Goedheid! Die hoopvolle vurige vonk van stil enthousiasme voor het door Hem bepaald bestaan is mijn directe Inspirator, die mij elke maand e.v. op een vreugdevolle wijze in staat stelt mijn leerlingen te doen zegevieren & slagen voor het bereiken van een succesvol, liefdevol, vredevol en onafhankelijk bestaan.

wonderschone song

met diverse levels van betekenis: o.a. de vurige versmelting van God en de geest in je hart

Stel je DAAROM a.u.b. steeds meer open voor tijdloze Kosmische inzichten, bewustzijn, intelligentie en energie van Christus ver boven bekrompenheid, kortzichtigheid en beperktheid van het wettische zwart-wit denken in tegenstellingen van goed en kwaad. De Kosmos, waarvan jij en ik ieder afzonderlijk, één waardevolle lichtstraal zijn tussen Multi-miljarden andere lichtstralen, is en blijft één.

wees zelf een vurighart-vuurhart met

Affectie, Empathie en Compassie

Die menslievende Christus God leert iemand trouwens echt o.a. danken, lezen, luisteren, wenen, schrijven, zwijgen en spreken, als men die iets vraagt want: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33:3.

&

“Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft. Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?”  Jeremia 32: 27.

Hulde aan mijn  stralendepaenmaloyale en stabiele ouders

2. Dankzij mijn eigen zeer bijzondere ouders heb ik na het Marnix-Gymnasium in R’dam, twee contraire opleidingen kunnen voltooien aan de TU-Delft en op latere leeftijd aan de VU-Amsterdam, waardoor ik nu regelmatig zelf welwillende, ijverige en goed gemotiveerde leerlingen in een eigen leerlingenpraktijk beoog te helpen op eigen benen te staan en te lopen door hen op te leiden tot minimaal twee diploma’s met cijfers vanaf zeven en hoger voor Wiskunde, Natuurkunde én Scheikunde en uiteindelijk op weg naar een  vrij, avontuurlijk en onafhankelijk bestaan in deze wereld met een schreeuwende behoefte aan bezielde & bezielende leraren.

3. Tegen jou persoonlijk zeg ik na 1ste: 89 voltooide academische examens (als Wiskundig ingenieur 40 op de TU-Delft en als Meester in de Rechten 49 op de VU-Adam) en na 2de: als Eerstegraads leraar meer dan 26 jaar bovenbouwlessen voor Wiskunde én Natuurkunde in het MO met volledige overtuiging: Jij bent in wezen een levende ster, maar hebt een beetje dagelijkse oefening en discipline nodig om een  veelzijdige hulpverlener te worden en te blijven”.

4. De wereldberoemde violist wijlen Yehudi Menuhin antwoordde op de vraag aan hem: “Wat doe jij eigenlijk nog elke dag nu je 75 jaar geworden bent? Hij zei: “Ik oefen nog steeds elke dag op mijn viool op zoek naar de juiste toon“.

deeppurple

5. Het is mijn vaste overtuiging dat wiskundige logica een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betere wereld.

black-panther1jpg links kleinSONY DSCblack-panther1jpg rechts klein

personal coach Fokke met z’n gespiegelde vriendje, waarvan de ogen aangestoken zijn door witheet vuur, als bewijs van helder inzicht

na meer dan 16 jaar OORLOG tegen het wanstaltige UWV toont deze video de apotheose dankzij mijn vriendje

6. Dit is de eerste pagina van mijn nieuwe website: www.fokkeoord.nl, die ik met plezier ontwikkel voor het scheppen en bewerken van: vertrouwen, vrede, vrijheid, gelijke gezindheid van het allerbeste met ieder beogen en daardoor creëren van blijvende vriendschappen.

hethetoverwinnendkruiskruis

heeft het kernkwaad van de mens overwonnen!

7. Openbaringen 2:17. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. Ontdek ook jij, dagelijks gevoed door Immanuel, als je permanente Immanentie, jouw specifieke witte steen met nieuwe persoonlijke merknaam als zuivere missie en goede boodschap in deze grijze wereld. Vriendelijke groeten, Fokke childatthebeach

gedurende 25 jaar was ik elke juli/augustus een vakantiekid op Texel.

Daar leerde ik drie belangrijke levenslessen:

a. “Achter de branding ligt voor elke geoefende surfer de absolute vrijheid”

b. “Wat de moeite waard is, kost moeite”

c. “Vecht niet tegen de stroming van stormachtige branding, want dan verdrink je”

alle drie heb ik daar met eigen ogen gezien en van zeer dichtbij meegemaakt.

Deze video bevat na een introductie van ongeveer drie minuten mijn persoonlijke gedicht: “Jan Willem” opgedragen aan één van mijn favoriete VU-docenten, die professor aan de OU is geworden. 

Tenslotte: Jouw Stijl, Kwaliteit en Grandeur zijn ook gegarandeerd:  eindeloos schoon, briljant en transparant dankzij toepassing van o.a. de holistische Didactiek van: www.kijkiedoco.nl en de absolute Stilheid van: www.affectie.nl.

Opmerking: holisme betekent 1+1+1>3. (het totaal is dus meer dan de wiskundige optelsom van de elementen).

Ook jij bent een diamant in ontwikkeling in Gods hand:

deze volgende afbeelding met tekst heb ik ontvangen na het afnemen van mondelinge staatsexamens in Amersfoort van een zeer speciaal iemand

de tekstdiamantinGodshandvolgt hier:

het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken

of je hand op te steken voor een vriendelijke groet

zoiets kan opeens de zon laten schijnen

in het hart van de mens die je zomaar ontmoet

Het kost niet zoveel een hand op te steken

om een ander een beetje behulpzaam te zijn

Een dankbare blik is vaak de beloning

al was de moeite voor u slechts klein

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen

voor de mens om je heen in vreugde en verdriet

Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander

of is die ander je medemens niet

Het kost maar weinig, je arm om een schouder

of alleen maar even een zachte druk van een hand

’t is vaak voor de ander of hij heel even

in een klein paradijs is beland

 Het kost zo weinig om een ander te geven

iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt

Vriendschap, alleen door dat weg te schenken

geeft je iets waar ieder mens naar verlangt

 Daarom: geniet intens en leid anderen op ook hun eigen droom te realiseren!

want in het onaards schoon Christus licht bestaat

geen dood, geen geweld, geen ziekte

maar uitsluitend en alleen: onvergankelijk LEVEN.

LogoAffectie

Dit is jouw alfa en omega te zien in een beeld van absolute vrijheid om samen te spelen

in alle facetten van je bestaan!!!

want

alles is mogelijk voor wie op God vertrouwt

als levende expressie van vrijheid en geluk

arend 001

free as an eagle

Vier daarom intens en immens samen met ongekend vele vrienden, fellows, leerlingen, ouders van leerlingen en eigen kinderen tot je laatste snik het volledige BESTAAN in al zijn begrijpelijke en onbegrijpelijke facetten:

GOD is o.a. het persoonlijke ANTWOORD, vrij van enige vorm van manipulatie, op begeerteloze STILHEID

mijn welgemeende advies aan ieder die dit leest luidt: “Stop er radicaal mee een boekje open te willen doen over gebreken van een ander, laat u uitsluitend en alleen in met dagelijkse verbetering van uw eigen bestaanszaken”.

Tenslotte: in het fluïdum van het levende water zijn wij allen gelijk in verleden, heden en toekomst én ken jij jezelf in allen en allen kennen zichzelf vriendschappelijk in jou.

Finaal: ook jij bereikt vroeg of laat een bovennatuurlijke status in de UNION of the Living Waters na volhardende oefening met je natuurlijke talent.

ULTIMA: de Vreze (=liefdevol respect) des Heren is het BEGIN, de VOLTOOIING en VOLEINDING van jouw GLORIEUZE BESTAAN in TIJD en EEUWIGHEID, want wie God vreest, hoeft voor niets en niemand bang te zijn

Het zekerste levensrecept DAAROM luidt: wees elke dag tijdens je bestaansopleiding volledig gefocust op het bereiken en bezield uitvoeren van je levensdoel. Het brengt je vroeg of laat naar Het ALLERHOOGSTE en blijvende GOED: FREEDOM from ALL EVIL & LIBERTY to ALL GOOD. Zie je eigen vlekkeloze

expressie vanlibertystatue innerlijke VRIJHEID aandachtspunt blijft: een effectieve democratie vereist een samencratie, het vriendschappelijk besef en bewustzijn in een samenleving bij elkaar te horen ondanks meningsverschillen en soms tegengestelde belangen. Een samencratie gaat m.i. uit van een gezond equilibrium: als vrienden samen studeren, als vrienden samen wonen en als vrienden samen lasten en opbrengsten delen zoals uitgedrukt in o.a. de Mannawet in de woestijn: “wie teveel verzamelde, had niet over, wie te weinig verzamelde, had niet te kort.”  Dat betekent dus de definitieve dood voor de ONGELIJKHEID.

opmerkelijk GOED nieuws: Grandioos getuigenis van een grandioze man, aan wie Nederland zeer veel te danken heeft.

Dankzij de opwaarts werkende wet van de Geest des levens overwin ook jij, dankzij Christus, de wet van de zonde én de wet van de dood. Romeinen 8:2. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Openbaring 4:11. Amen supplement over de WIJSHEID:

 In haar is een geest
die verstandig is, heilig,
uniek, veelzijdig, subtiel,
beweeglijk, doordringend, smetteloos,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig,
23 onweerstaanbaar, weldadig, menslievend,
standvastig, onwankelbaar, onbekommerd,
alles vermogend, alles overziend,
alle geesten doordringend,
hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.
24 Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging;
zij doordringt en verspreidt zich in alles
door de kracht van haar zuiverheid.
25 Want zij is de ademtocht van Gods kracht
en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige:
daarom wordt zij niet aangetast
door iets dat onrein is.
26 Zij is de glans van het eeuwige licht,
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid
en het beeld van zijn goedheid.
27 Hoewel zij alleen is, kan zij alles;
hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles;
van generatie tot generatie treedt zij binnen
in heilige zielen
en maakt hen tot vrienden van God
en tot profeten.
28 Want God bemint alleen diegene
die met de wijsheid samenwoont.
29 Want zij is mooier dan de zon
en overtreft de hele sterrenhemel.
Vergeleken met het daglicht
is zij de meerdere.
30 Want het daglicht wordt afgelost door de nacht,
maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid.
hart-vuur
Deze wijze woorden vinden hun oorsprong, voortzetting en voltooiing
in GOD de Vader, GOD de Zoon en GOD de Heilige Geest, want ieder mens behoeft 1ste een integere Vader, 2de een onbaatzuchtige Broer en 3de zuivere Inspiratie.  Amen!
J’adore le Grandeur de mon Seigneur:
God is mijn licht
God is mijn helderheid
God is mijn liefdevol inzicht
Mijn Alfa & Omega is Jezus Christus: Vredevol Alwijs Magnafiel,
de Allerdiepste begerenswaardige loutere Godheid.

een grandioos Lied 136 volgt:

1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!

Dat aard’ en hemel de lof zijner glorie vermere!

Meng in ’t geklank,

ziel, uw aanbiddende dank:

zing’ al wat ademt de Here!

2

Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,

die al de dropp’len geteld heeft der golvende baren,

die met zijn staf

heerst van de wieg tot het graf:

psalmzing’ uw hart met de snaren!

3

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde,

maar al zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde!

Hij had u lief,

die tot zijn kind u verhief,

hoger dan d’ eng’len in waarde.

4

Lof zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewagen,

die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:

breed en geducht

was zijn aanbidd’lijke vlucht,

ruisend met machtige slagen!

5

Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!

Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen!

Dwars door de dood

neemt Hij u op in zijn schoot;

loof Hem in eeuwigheid?

Amen.

een lofzang opde kosmosparel

 perfectlove