Historie okt 2015 t/m/ dec 2015

31 December 2015

Het verleden is passee

arend 2945

het verleden is passee

je kunt er niets meer aan veranderen

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

Gyroscope-01-june

wat is geweest is nu passee

de dag van gisteren wordt niet meer herboren

reis liever in ’t nu met me mee

elke vogel kijkt vliegend toch ook naar voren

kristalinspireer

de tijd van het verleden is afgesloten

je kunt toen niet opnieuw beginnen

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

Gyroscope-01-june

de verleden tijd is nu voltooid

en dat is heel veel zeggend

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

pearl

laat je kwalificatie van het verleden los

want zelden beoordeel je die juist

kijk niet om naar het verduisterde bos

maar zoek het pad dat omhoog kruist

orion_stars-thinkstock

elke dag schrijf jij nieuwe geschiedenis

want de Heilige Geest verkondigt je een hoopvolle toekomst

en wijst je de weg om die kleurrijk in te vullen

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

supernova-rainbow-explosion-klein

stop met wroeten in het verleden

dat heeft nauwelijks enige zin

richt je bewust op het huidige heden

en maak elke seconde een nieuw begin

Smaragd

waarom wil je steeds oude zaken oprakelen

terwijl je nieuwe dingen scheppen kunt

blijf niet langer oude koeien optakelen

maar laat ze rusten in de stille sloot

spinning-red-shining-diamond

elke seconde word je bij de hand genomen

de Allerhoogste leidt je veilig naar vredevolle oorden

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

aapklein

in je armoede ontmoet je rijkdom om door te geven

in je duisternis schijnt een licht om te stralen

in je stilte spreekt een stem die helder spreekt:

laat het verleden rusten want

het verleden is passee

tears02tears02r

in je leegheid is er volheid

in je diepte is er hoogte

met alles in balans

in rust

jij wordt elke seconde geleid

F.O. 10-8-2010

Kristalheldere toekomst
burningcircle01

Een paard blijft een paard, een loper blijft een loper en een toren blijft een toren, maar een pion, zwart of wit kan promoveren tot Dame met absolute vrijheid in de vier richtingen. Hij dient dan wel de eindstreep te bereiken als beginbasis en uitgangslijn van de tegenpartij én daarna door te gaan in de wedstrijd tot de val van de koning van de tegenpartij.

chessimages

De opheffing van catastrofe en chaos dankzij bezielde educatie is mijn tijdloze missie

Daarom is dit mijn loflied:

wonderschoongezang

het belangrijkste vers 3 is helaas weggelaten:

Lof zij de Heer, die u bootst’ uit vergank’lijke aarde

maar toch Zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde

Hij had u lief

die tot Zijn kind u verhief

hoger dan d’eng’len in waarde

arend 2945

Het heilige getal zeven

Zoals een koe zeven magen bezit, het atoom zeven electronenniveau’s heeft en de gouden kandelaar zeven vurige armen voedt, bezit de mens zeven dimensies voor het gevuld worden met liefdevol inzicht.

Een ziel bevrijd uit de macht van het boze, zingt en bezingt alleen Gods lof.

Mijn Alfa en Omega bericht met drie maal 7 als 777 voor ieder die dit leest luidt:

Kijkiedoco is een sleutel naar waarachtigheid. Amen!

 briljant

fenominaal 

Er bestaan naast: geen eenvoudige oplossingen in deze steeds complexere wereld, wel eenvoudige concepten en wetten in de Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, die elk mens in staat is zich eigen te maken.

excellent 

black-panther1jpg rechts klein

Als deze panter tegen u zegt: Ik wacht op u of ik wacht u op maakt dat een groot verschil

Daddy come Home

Grandioze inspiratie voor het tijdloze universele gevecht tussen GOED & KWAAD

Opnieuw een vrucht en resultaat van mijn stille Revolutie:

clickRomy30112015aan

De kerk van mijn oorsprong, waar mijn ouders zijn getrouwd 

Een betere wereld begint met jouw betere ziel, gedragen door een beter inzicht: het beste inzicht, dat ik je persoonlijk Pro Deo en Pro Bono aanbied en aanreik.

De wet van de wederkerigheid geldt altijd, overal en in alle omstandigheden:

Wie geeft, wordt gegeven!!!: van Jezus.

Geniet vrijmoedig van vele privé gedichten in mijn gratisDigitale autobiografie

Geniet eveneens van de: Gratis gedichten variété uit de Immanentie

 Gyroscope-01-june

Ontdek zelf je in eigen schat van het Kosmische bewustzijn.

Profetische Taal uit Zacharia 8:

23. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man (iemand met een leeuwenhart), en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.

Dankzij optimisme kan een tragedie in een blijspel veranderen én niet in een zwart gat.

De nieuwe flow van persoonlijk actieve Affectie, Empathie & Compassie kan alle zielen van de gehele wereld omscheppen in extase, AL-aanbidding en lofprijzing van de onvergelijkbaar schone inherente Schepper.

Een zeer actueel woord uit Psalm 91:

3. Want Hij is het, die u redt van de strik van de UWV-vogelvanger,
van de verderfelijke UWV-pest.
edelstenen

Optimisme laat Pessimisme steeds verder achter zich en verbindt zich met de AL- vreugde.

Pioniers in het AL-Goede raken nooit de weg kwijt en raken evenmin achterop: zij zijn steeds leidend!!!

Is troosteloze verwerking van identiteitspijn de bron van alle kwaad?

De immense kracht van warme AL-Barmhartigheid kan een einde maken aan de huidige verkilling in de wereld.

Als jij er in slaagt onrecht lijden, waarin ieder mens vroeg of laat terechtkomt, dankzij God om te scheppen in een creatief concept, ben je geslaagd voor het vak: levenskunstig het bestaan vieren.

In de zwartste nacht is er volop reden tot optimisme, want de volgende dag is in aantocht.

Verlangen

O, rode gloed van onbesmet verlangen     jij vult mijn gemoed met helle pracht

dankzij jou zing ik psalmen en gezangen     jij verleent me een zachte stille kracht

Jij brengt mijn ziel tot dank en glorie     verrast en verblijdt me door je warme gloed

Dankzij jou beleef ik majestueuze victorie     jij bent in waarheid de kleur van mijn bloed

Jij tintelt van geluk in de naamloze wereld     trekt m’n ogen als vissen naar je toe

hoe ver existeer jij van ’t duistere geweld     jij als onbesproken geluk, bent mijn clou.

als mijn boodschap voor ieder, 10-8-2015 Fokke

let a.u.b. op: wie reist zonder doel, komt nooit aan! van een zeer gewaardeerde vriend.

Op de top begint de echte klim, naar de Al-vrede!!!

stairway-01

Vervul vanaf heden het Al-goede, het Al-rechte en het Al-waarachtige als het Al-lichte én Vanzelfsprekende. Good luck!!!

Louter Goedheid maakt een ziel compleet, vredevol en volledig.

Elk mens is bestemd tot het verkrijgen van de heerlijkheid van God, uitgedrukt in de blijvende gelouterde AL-Goedheid, AL-Gerechtigheid en AL-Waarachtigheid, mijn drie absolute favorieten. 

Met passie en plezier dien ik Pro Deo en Pro Bono al vele jaren onze gouden standaard:

kroon

17-10-1945 ===17-10-2015

mijn afgelopen 70 jaar waren educatief zeer mooi

de huidige tijd is zeer leerzaam én

de komende tijden worden zeker zeer schoner, rechtvaardiger en beter

vanprinsje03klein

daarna

4de klasFokkeMarnix Gymnasium

en

alsFokkealsjuristjurist

via Last Post  blaarend 267zend bij vredespaleis

naar zes fokkemet6kids wonderbare kids

De Liefde met mateloos Optimisme als innerlijke kracht vergaat nimmermeer. 1 Cor 13.

je mag er blijvend steeds een beroep op doen.

Aangestuurd en voortgestuwd door het Licht van de Eeuwige Geest: sterren op aarde.

Uit Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Uit Jeremia 31 vs 12

… hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.

In Psalm 91 zegt God de Vader:

14. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
15. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.

= = =

Stilheid & Vertrouwen—meditatie maken je geest leeg en je hart rijk, Jesaja 30:15

zie file: Stiltemeditatie

Dit brengt ook U én jou persoonlijk naar het tijdloze feest van 14 kwalitatief zuivere blijvende V-Kernwaarden, waarin ik innig verliefd ben: Verlangen, Vertrouwen, Vrede, Vreugde, Vrijheid, Vergeving, Vrijgevigheid, Vrijmoedigheid, Vriendschap, Volharding, Veiligheid, Volledigheid, Veelkleurigheid en Victorie die uitmonden in het onafhankelijke bewustzijn en gevoel van: Eenvoud, Diepte en Echtheid. (EDE)

= = =

20-10-2015: Durf van harte je status quo los te laten en je over te geven aan de flow van het Leven in al zijn turbulentie, opwinding, stilheid, grandeur en excellentie. Zelfs ’s nachts kun je met een nachtkijker ontdekken dat het nimmer donker of duister is dankzij de permanent kosmisch zichtbare en onzichtbare straling. Tijdens elke slaap overdag of ’s nachts word jij dat onbewust gewaar en hierdoor verkwikt, onafhankelijk van het feit of je dat gelooft of niet. Het brengt je onbetwist telkens een ongekende helderheid, die anderen opvalt.

Lied van Toon 

Lankmoedigheid is als een wachtkamer zonder egoïstische motieven op de wanden. Mijn blijvende rust vind ik daarin.