Historie 1-2-2018 t/m 4-12-2018

4-12-2018

Goddelijke Gerechtigheid, kritiekloos als levend water zonder verontreiniging, beoog ik DAG & NACHT:

Ik behandel anderen zoals ikzelf behandeld wil worden. So simple is That.

Niets bijzonders. Na heel wat jaren weet ik redelijk helder hoe ik niet behandeld wil worden. Als morele Hoofdwet aangeleerd o.a. na talrijke ondergane UWV-blunders.

3-12-2018

De wens van ELK:

Mijn absoluut favoriet lied:

1-12-2018

een profetisch lied, gehoord en gezongen in mijn jeugd, 50 jaar geleden:

Christus is overwinnaar en wij leven tijdloos in Hem voort, omdat God ons in Hem heeft geplaatst. Tijdens de drie dagen en nachten na Golgotha heeft God ZELF zijn bevoegdheden overgedragen aan de Zoon. Zo kan Jezus dag en nacht voor ons pleiten tot volledig en volkomen behoud van de eeuwige DOOD. De Thora, zwak door het vlees, kon dit niet bereiken en effectueren met een mens. Dankzij de Heilige Geest is dit wel mogelijk geworden. Ere zij GOD voor dat feit.

27-11-2018

Zaaien op de akker van de Geest en daaruit eeuwig leven oogsten. Hoe doe je dat?

Simpeler dan simpel: eenvoudig vragen stellen aan de Heilige Geest en dan daarna wachten tot de tijd rijp is voor het persoonlijke, individuele ANTWOORD, gebaseerd op tijdloze, universele bekende concepten. Dit is dus niet een collectief verschijnsel, maar wel voor waarachtig en werkelijk allen: alle individuele mensen, waar ter wereld ook.

26-11-2018

Sterren staan stralend aan de hemel en liggen niet in een graf.

18-11-2018

Activeer s.v.p. de zeven domeinen, zoals akkers, van de Geest in uw bestaan. Elke dag zaaien (het oplossen van vragen) op telkens op één van die akkers brengt u een avontuurlijk en gevarieerd leven.

Moge ieder die dit leest voor tijd en eeuwigheid verbonden raken met de ontzaglijk rijke en blijvende Nieuw Testamentische erfenis van Kennis, Inzicht en Liefde in Jezus Christus. De toegang daartoe krijgt u persoonlijk via de individuele weg in de voetsporen van Jezus, beschreven in Romeinen 8: 12 – 17. De Geest van Wijsheid en Openbaring geeft u daarop direct toegang tot dit uw ineigen Heiligdom: het Heilige der heiligen. Amen! Zie de bevestiging hiervan in Efeze 1: v 17 en 18.

15-11-2018

Het benoemen en erkennen van het arrogantisme (uit succes, bekwaamheid en verdienste geboren autonome macht met zelfcompensatie c.q. zelfbeloning) opent de deur naar de dimensie en supervisie van de GEEST van Christus, die zegt: leer van Mij, want Ik ben nederig en zachtmoedig van HART. Leer uw kruis (als innerlijke weerstand tegen de wil van God) in uw omstandigheden op u te nemen en u zult volgens Jezus, rust vinden voor uw zielen (m.i.: in die Geest, als een vast anker). Amen.

14-11-2018

Rust, Vrede, Stilheid, Inzicht en Vertrouwen: Ingrediënten om een crisis te overwinnen.

Pijnlijke splinters

Wat is er aan de hand? Waarom staat het land in brand?

Politiediensten, Rechters en O.V.J.’s. Waar lijdt men het allermeest?

Is er soms een gebrek aan Inzicht? Ontbreekt er een juiste kijk en hoopvol uitzicht?

Wie verwijdert dagelijks pijnlijk prikkende splinters?

Wie laat mensen niet meer lijden in onzekerheid?

Wie vindt het antwoord op de talrijke vragen?

 

In de dimensie van de Geest liggen antwoorden klaar uit het Licht

ze kleuren als quanta het bestaan met veelkleurig Inzicht.

Amen.

12-11-2018

Mijn eigen vader Pieter Oord, was een heel succesvol schaker. Hij stelde dat een partij in een eindfase meestal snel afgelopen was als de twee torens en de dame van de tegenpartij van het bord waren verdwenen.

2-11-2018

De schelp verlaten, de parel verrijst, parelmoer doet de ziel stralen

met regenboog kleuren, geboren als korrel zand, steeds meer gepolijst

gevormd dankzij talrijke verhalen, met welriekende geuren

28-10-2018

De werkelijkheid lijkt soms op een sprookje, Griekse mythe of sage uit het verleden én de fysieke dood is een absolute illusie in het perspectief van de Geest van Christus, die overal en altijd in het gevecht voor het GOEDE onbetwist overwint. Bestaat er een wezenlijker Trooster voor iedere leerling(e) in de discipelschool van Jezus Christus?

26-10-2018

De opperste lakei van Koning Willem Alexander vertrekt deze maand met pensioen. Al meer dan 20 jaren ben in gevecht met zijn éénogigheid, als uitmuntende Rechts-geleerde en dienaar van de Koning. Net als Odysseus destijds echter, heb ik op 1 augustus 2018 een gloeiende houtenpaalpunt in het oog van deze huidige Cycloop geboord in de vorm van zeven actuele vragen met één in rood geschreven conclusie. Hij was, is en blijft m.i. de Beste Bewaker na WOII van de Nederlandse Rechtsstaat.

4-10-2018

De Heilige Geest werkt net als een telelens en brengt het goddelijke wezen van Christus binnen uw en mijn handbereik en gezichtsveld. Wij kunnen daarom zoals de grandioze apostel Paulus aan Timotheüs schrijft: “het eeuwige leven grijpen”, dankzij deze GEEST.

3-10-2018

Wat niemand ziet of opmerkt, is volkomen helder voor GOD

28-9-2018

Een echte koning is de baas over eigen ziel en lichaam

Quint onderweg (drie jaar terug)

én geslaagd: mei 2018

27-9-2018

Zeer trots ben ik op deze uitspraak, die ikzelf al meer dan 12 jaren toepas in mijn Masterclass voor wanhopige leerlingen en studenten.

26-9-2018

Zeven vlammende vragen beschermen mij tegen het BEEST en overwinnen het met overmacht.

22-9-2018

Wie is uiteindelijk de architect van een nieuwe Hemel & nieuwe Aarde?

16-9-2018

Mijn eigen twee allerbeste vriendjes, links en rechts, die als levende spiegels mij beschermen tegen allerlei soorten KWAAD:

Uitleg: wie in de lichtdiamant van Christus leeft, weerspiegelt tot grote schrik van de kijker in elk facet het gezicht van wie blind wantrouwend, hopeloos tevergeefs aanvalt.

13-9-2018

Al vele eeuwen geleden ontdekt en beschreven in Romeinen 8:2 :

“De wet van de Geest des Levens heeft u in Christus vrijgemaakt van wet der zonde en des doods”

Wat is nog toe te voegen aan deze woorden, als gouden appels?

12-9-2018

Al meer dan twaalf jaar leef ik in het centrum van ultieme Zingeving en Levensbetekenis met: een individuele Masterclass van en voor: exacte vakken Educatie

11-9-2018

Hoe kunnen in deze tijd: Natuurwetenschap, Christus en Politiek, harmonisch samengaan? Weet u het antwoord?

10-9-2018

Een dag met minimaal één leerling(e) in mijn Masterclass praktijk voelt als een zevende Hemeldag. Zonder één voelt een dag als een Achtste Hemel, boven alle lagere.

9-9-2018

En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Openbaring 22: 5. Het eindstation voor vele discipelen van Jezus.

Hoe kan dit? Omdat zij in een flow van tijdloze aanbidding, lofprijzing en dankzegging zijn gearriveerd, die door niets en niemand te stoppen is. Helder beschreven in de laatste verzen van Romeinen 8, een stille wereldrevolutie document van de grandioze apostel Paulus.

4-9-2018

Wie vecht al vele eeuwen en vele jaren tegen MISBRUIK in alle vormen?

Het antwoord is loud and clear: De GEEST van CHRISTUS.

één van mijn aardse strijdmakkers en inspirators: wijlen Gerrit van der Veen

3-9-2018

Permanent op zoek naar het Goede, Welgevallige en Volkomene : een mengsel van gelukkigheid en ongelukkigheid.

2-9-2018

Meest opmerkelijke leerling(e) Romy met haar Moeder in het lesseizoen: 2017/2018 na haar diploma VWO 6 in juni met mijn prijs: het meest exclusieve porselein Kutani crane van Wedgwood.

Hulde

1-9-2018

De waarden van de Franse Revolutie dienen ondergeschikt te zijn aan VREDE, die weer ondergeschikt dient te zijn aan LIEFDE. Dus eerst LIEFDE, dan VREDE, dan VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERSCHAP. Niet omgekeerd. Vrijheid, geplaatst op de eerste plaats, leidt vroeg of laat tot ongelijkheid en vijandschap: Het huidige probleem van de EU en op meer plekken in de wereld. Op volle kracht daarom terug naar dienstbaar individueel leiderschap/leraarschap/vaderschap (zoals o.a. JOZEF, DANIËL, apostel JOHANNES, enz, enz.) en als expressie van LIEFDE, het hoogste GOED. Mijn favoriete volgorde: LIEFDE, VREDE, VRIJHEID, VERANTWOORDELIJKHEID.

31-8-2018

De vlag uit voor Wouter

Weer een vrolijk makend bericht: een leerling Wouter uit Lelystad behaalde gisteren na een afgelopen vakantietraining van 11 keer 1,5 uur MASTERCLASS Wiskunde VWO B alhier, een voldoende als eerder gezakte kandidaat voor het reguliere examen in Mei en gaat a.s maandag Rechten studeren aan de VU in Amsterdam. Solo Deo Gloria.

ondertekening Diploma VWO Wsk B

29-8-2018

Drie stille getuigen zijn er volgens de apostel Johannes op aarde: het water, het bloed en de Geest. Die drie vormen een eenheid. 1 Joh. 5: 1-12.

28-8-2018

Jezus beheert sleutels tot eeuwig leven.

27-8-2018

Vandaag is het goed én morgen wordt het beter.

26-8-2018

Toen onkunde werd ontmaskerd, brak het licht door naar nieuwe vergezichten. VOIR (zien, kijken) werd SAVOIR (weten, kennen) én daarna POUVOIR (kunnen). Zo simpel, zo eenvoudig.

25-8-2018

Is God als een eindeloos zuiver onbaatzuchtig verlangen, dat u in beweging brengt en houdt én daardoor de meest ongelooflijk mooie avonturen laat beleven in uw dagelijkse bestaan?

24-8-2018

Advertentie, nieuwe tekst Marktplaats:

Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Trialen. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere PS: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,
geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

14-8-2018

Het onbetwist meeste heb ik geleerd van mijn toenmalige TU-Delftse instructeurs die de heldere Wiskunde structuur in mij binnen hebben gebracht.

13-8-2018

De absolute Grandeur is te vinden in slechts één waterdruppeltje met ongeveer 3 triljard watermoleculen: 3.000.000.000.000.000.000 éénheden. M.i. is het mooiste scheppingswonder is te vinden in de magische atoomstructuur van het Waterstofatoom, waaruit het ontstaan van de veelkleurigheid van licht is te begrijpen.

12-8-2018

Simpel elke dag in het nieuwe schooljaar op zoek naar betere oplossingen en die aan anderen aanreiken: bestaat er een beter bezield en bezielend levensdoel als leraar, docent en instructeur? De kosmische universele structuur omarmen, die al volop ontdekt is in Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen.

25-7-2018

een gouden lied:

24-7-2018

In de politieke jungle evenals in de religieuze jungle is een rode draad gespannen met de wonderbare naam GG: Goddelijke Gerechtigheid. Zie die draad en houd die stevig vast in alle wisselende omstandigheden. Je krijgt en ontvangt onbetwist de beloning van die GG aan het einde van die DRAAD. Amen.

Dankbaarheid is de essentie in het Koninkrijk der Hemelen, niets meer en niets minder. Amen.

4 jaar na Dato: oprichting Centrum voor Vrede, Helderheid & Bezieling in Almere

17-7-2018

Nederland staat op de drempel van een stralende toekomst dankzij drie formidabele wetten:

  1. Roep tot Mij, zegt GOD in Jeremia 33 vers 3 en Ik zal u antwoorden en u grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan Gij niet weet.

2. GOD geeft de nederigen GENADE. 1 Petrus 5 vers 5 & Jacobus 4 vers 6.

3.  GOD geeft dankbare mensen hun tijdloze RECHT op het ALLERBESTE GOED. Hebreeën 12 vers 28 en 29.

16-7-2018

Beleef zelf dagelijks het schijnbaar onmogelijke dankzij de wet van GELOOF.

Nieuwe MP advertentie met Referenties: zoeken onder: wiskunde Almere. Veel succes gewenst

5-7-2018

Er is volgens Jezus, een smalle weg en er is tegelijkertijd daarnaast een brede weg. Zo was het, zo is het en zo zal het altijd zijn. U bent absoluut een geluksvogel in de individuele ontwikkeling naar Volledigheid op dat individuele pad. Collectiviteitsnormen werken meestal een poosje en daarna geeft het individu op een gegeven moment er de brui aan. Het kwade doet zijn of haar intrede, dat daarna als onkruid verder woekert. Gij zult echter de daaropvolgende meerderheid in het Kwade niet volgen.

25-6-2018

De afloop beschreven in: Openbaring 22:

1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Slot
6. En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

24-6-2018

Helderheid in alle opzichten dankzij Christus reikt antwoorden aan op alle materiële en alle immateriële vragen.

23-6-2018

Alles geven is soms niet voldoende voor het behalen van een examen. Wat ontbreekt er dan nog? Antw: Intense focus en intense spiegeling

8-6-2018

Ons brein heeft zuurstof nodig om in leven te blijven en te kunnen functioneren. Licht heeft geen zuurstof nodig en blijft ademloos mooi in zijn veelkleurige opbouw en toepassingen. Electro (Ohm), Magnetisme (Lorentz)en Licht (Einstein) leunen tegen elkaar aan.

7-6-2018

Bestaat er een breder, dieper en hoger geluk dan God aanbidden in Geest en in waarheid, zoals Jezus ons heeft geleerd?  Hoeveel zielsgeluk bevat dat energieniveau, gemeten naar hoeveel eeuwen breed, hoeveel oceanen diep en hoeveel hemelen hoog? Bestaat er echt iets zoeter, meer edel en perfecter dan de stille Liefde van Christus in uw en mijn ziel, die ons nooit verlaat? Heeft u enig idee hoe lang de lengte is van zuivere Lankmoedigheid, waarop elk studerend en werkend mens een beroep mag doen, evenals de grandioze Apostel Paulus aan Timotheus schrijft? Door te werken en /of te studeren leert u de essentie van het bestaan kennen: het steeds minder maken van fouten; in de Bijbel werkingen des lichaams genoemd in Romeinen 8 vers 13.

3-6-2018

Christus is als een stralende, tijdloze, duurzame goud- en edelstenenschat, waartoe de heilige Geest toegang heeft, aan elk geeft en die onvergankelijke, onbederfelijke, kristalheldere,  hemelwater zuivere schat elke zoeker naar waarheid vroeg of laat openbaart.

Tussen sterren en planeten kom ik tot rust, want daar is mijn home, daar is mijn lust.

1-6-2018

Zalig wie hongeren en dorsten naar de Gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheus 5 vers 6. Als begin, voortzetting en voltooiing.

27-5-2018

Sluwheid, als bijproduct van de geest, richt zichzelf vroeg of laat te gronde.

25-5-2018

Kom en zie hier het tweede mijls Christendom dagelijks in praktische actie.

23-5-2018

Bezieling zorgt voor een efficiënte en effectieve sfeer binnen en buiten de klas.

21-5-2018

Let a.u.b. op de inherente wet van de aversie. Elk ziel heeft daarmee te maken. Na een lange tijd wandelen met GOD, kan plotseling aversie opduiken uit het niets. Het dan Toevlucht zoeken tot de wet van de Geest des levens ( Rom 8 vs 2), doet de aversie verdwijnen, even snel als die opduikt of opgedoken is, voordat er een scheiding van geesten en onwilligheid optreedt.

15-5-2018

Wat is kostbaarder dan de waardigheid en waarachtigheid van de eigen spirit?

10-5-2018

Op het toppunt keert het Leven zich af en toe plotseling om in een absoluut dieptepunt. Ook Goddank omgekeerd.

5-5-2018

Als u anderen behandelt als een prins of prinses, raad dan eens hoe uzelf behandeld gaat worden?

1-5-2018

30-4-2018

In vreugde zult gij uittrekken (uit het oude land, de oude gewoonten, de oude tempel, enz.) en in vrede geleid worden( in het nieuwe land, de nieuwe gewoonten, de nieuwe tempel, enz.)  Jesaja 55: 12.

21-4-2018

Hoe is het menselijk brein af en toe ondoorgrondelijk, soms onpeilbaar en op kritieke momenten onberekenbaar? Bestaat er een ondoorgrondelijke, onvoorspelbare, onbetrouwbare gedachtenwereld?

20-4-2018

Educatie heeft niets te maken met exploitatie, maar met een maatschappelijke plicht tot verbetering, verandering en levenszin.

19-4-2018

In dit onbegrensde Universum is er Grandeur te zien, Grandeur te horen en Grandeur gevoelsmatig met het hart te beleven, elke seconde. Amen.

18-4-2018

Als de wil, het verstand en het gevoel als cyclische verschijnselen gecentreerd zijn in het RECHT, produceert de ziel een evenwichtig veilig, efficiënt en effectief handelen.

17-4-2018

Dankbaarheid voor alle facetten in mijn aardse bestaan is mijn permanente hemelse flow, als Pianomuziek van Mozart & Beethoven & Chopin.

16-4-2018

MIjn dagelijkse prettige activiteit luidt: Masterclass Wiskunde A, B,C en D én Natuurkunde én Scheikunde voor HAVO/VWO bezielend aanbieden en daadwerkelijk geven aan elke wanhopige Leerling(e) c.q. Student(e) op mijn levenspad. Sela en Amen. Met andere woorden: Wat kan ik feitelijk doen om ieder in een goede pole- position te brengen voor het eindexamen, zodat zij of hij 100% zeker een dikke voldoende (minimaal 7) haalt voor deze drie supervakken?

15-4-2018

Is afgunst op anderen uiteindelijk een reactie op zelfonderschatting en een gebrek aan zelfvertrouwen?

14-4-2018

Volledige focus op de eigen missie met spiegeling aan de omgevingsfactoren leidt vroeg of laat naar het beoogde succes. Dat kan niet uitblijven.

13-4-2018

De absolute exclusieve bevoegdheid, die Jezus aan zijn apostelen en discipelen geeft is het recht op de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen en daarmee te binden en te ontbinden. “Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. Wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de Hemel.” Mattheus 16:19. Kunt u zich een hogere kwaliteit, een meer begerenswaardige BEVOEGDHEID voorstellen? Met als doel: universele vrede en harmonie tussen alle volken en alle mensen.

12-4-2018

Is elke maand bedoeld als een ketting van 30 of 31 dagen met zinsbegoochelingen, waarbij uiteindelijk niemand er beter van wordt? Bestaat zoiets als winst? Wat is in wezen verlies? Betekent de zon waarachtig en echt iets, met andere woorden gaat HET in wezen om het tijdloze LICHT? Is het oogmerk van jet leven daarom om permanent te vertoeven in zonovergoten landen, met gezonde landbouw, gezonde bestuurlijke verhoudingen en gezonde zielen, geesten en lichamen? Met andere woorden: Zijn koude en éénzaamheid de twee grootste vijanden van elke mens?

11-4-2018

En GOD zag dat al wat Hij gemaakt had, zeer goed was. Genesis 1:31. Wie beweert het tegendeel of durft het tegendeel te beweren?

10-4-2018

Beseft u ten volle de leerzame grandeur van één dag als ultiem geschenk van Hogerhand?

9-4-2018

Persoonlijke individuele bezieling werkt effectiever (sneller resultaat) en efficiënter (hogere cijfers) dan klassikale inspiratie. Dat hebben de privé klasjes van Pythagoras, Socrates en Jezus bewezen. Er kwam dan altijd bijzonder talent bovendrijven, o.a. Plato bij Socrates en de grandioze apostel Johannes bij Jezus.

8-4-2018

Jezus spreekt over het ware GOED, dat degene krijgt wie getrouw is in zeer weinig. Vertel mij eens uit uw eigen belevingswereld wat dat Ware GOED is. Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Dankbare groeten Fokke. Lucas 16: 12. antw: HUWVS.

7-4-2018

Machtige beelden van de opwaartse kracht in zwaar weer op weg naar de veilige HAVEN.

6-4-2018

Duizend doden

duizend doden ben ik gestorven

en duizend keren kapot gegaan

duizend en één keer weer opgeveerd

heb ik van mijn beide ouders na WOII geleerd

 

duizend doden sterf ik

duizend keren ga ik onder

duizend en één keer veer ik op

raadselachtig is mijn veelzijdig lot

 

Hoevele keren stierf GOD in Auschwitz, Sobibor en Treblinka

waar werd ooit de Waarheid meer gekruisigd en verstikt

en wie overleefde die HEL en vertelde HET na

onbevattelijk blijft het wie zo iets hebben beschikt

 

Liefde blijft lankmoedig en is bovenal vergevingsgezind

in goede en slecht tijden door GOD zelf bemind

zie ik een vredevol geluk voor allen

niets kan ooit die harmonie vergallen

5-4-2018

De nieuwe tijdloze Wetgever, de nieuwe blijvende Koning én de nieuwe eeuwige Rechter: de Geest van Christus.

4-4-2018

In de traditie van de woestijntocht in het OT van de Bijbel: ik weet niet wie in ben, ik weet wel hoe ik heet én ik zie steeds meer wie GOD is.

3-4-2018

Dommer als olie begonnen. Wijzer dan Salomo geëindigd.

2-4-2018

Tegen de versombering, tegen de vergrijzing en tegen de versterving dankzij de tijdloze Glorie van GOD, beschreven door de Profeten: Jesaja 40 én Psalm 103: 1-5.

1-4-2018

Door de deur naar binnen en rijker de deur weer uit. Rijker aan inzicht, rijker aan bezieling, rijker aan inspiratie, rijker aan pure wilskracht.

31-3-2018

Zilverkleurig water des Levens vloeit dag en nacht uit de Troon van God.

30-3-2018

De complete Bijbel van het OT en NT leert onbetwist: “Elk amoreel gedrag, hoe klein ook begonnen, leidt vroeg of laat naar de DOOD.” Daarom stuurde GOD de Thora in de duisternis na de uittocht uit Egypte in de woestijn aan het volk Israël: Een hoopvol signaal uit de LICHT wereld. In het NT schrijft Paulus: “want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood”. Romeinen 8:2. Bestaat er een betere boodschap van VRIJHEID uit de Licht Wereld?

29-3-2018

De Bijbel, zowel het OT als NT, bevat geheime persoonlijke boodschappen voor Gods kinderen. Zeer zalig bent u als één zo’n individuele boodschap u bereikt dankzij de Heilige Geest. Ik sta al zeer vele jaren onwrikbaar, onwankelbaar hoopvol vast-verankerd voor deze personificatie van het Eeuwige Woord, ook voor u die dit leest.

28-3-2018

Ontmoet zelf

de man met degouden sleutel,

groter dan hemzelf.

27-3-2018

Volgens Meister Eckhart: “Begeerteloze stilheid trekt God, als zuiver bewustzijn, min of meer automatisch naar u toe.” Hoe werkt die stilheid in de praktijk met een entiteit, begeerte en neiging in elk mens om steeds meer te begeren naar wat dan aards genot of bezit ook? Hoe ontstaat o.a. schuldenproblematiek? Wat schuilt daar achter? De begeerte om meer uit te geven dan ik binnenkrijg? Verdwijnt God dan achter de horizon? Is begeerte als een gevangenis, waaruit het moeilijk te ontsnappen is? Hoe kan fysieke begeerte dankzij Zelfbeheersing omgezet worden in verlangen naar educatie: een entiteit van een andere dimensie om rechtmatige begeerte te vervullen door die te overstijgen? In de Bijbel is de belofte van de GEEST toereikend genoemd om begeerte te overstijgen: ” Wij immers verwachten door de Geest (van Christus) uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.” Galaten 5: 5. Dit beschrijft een dagelijkse oefening op weg naar een goed, GOD welgevallig, vredevol, hoopvol, liefdevol en volledig bestaan.

26-3-2018

Dankzegging (Voorhof), Lofprijzing (Heilige) & Aanbidding (Heilige der heiligen) in geest en in waarheid.

25-3-2018

Niets is onbelangrijk.

24-3-2018

Loosers óf Kampioenen: wie leert het meest of heeft het meest geleerd van fouten?

23-3-2018

Wie heeft begrip van de grondvesten der aarde? Uit Jesaja 40.

22-3-2018

Aanbevolen: dagelijkse minutieuze profetische inspiratie dankzij Jesaja 58:

11. En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

21-3-2018

Hoe is het mogelijk dat ik na zo lange tijd steeds meer zie en wakker word voor de werkelijkheid van de tijdloze ziel?

20-3-2018

Zal elke kwaadsprekerij terugkeren als een schot hagel in het eigen zitvlak? Dat zit daarna niet  gemakkelijk op een tijdelijke stoel, laat staan op een tijdloze troon.

19-3-2018

Zal een gapend gat in het wetgevende hart van Jeruzalem een nieuwe tijd, tijdperk en toekomst inluiden voor alle volken?

18-3-2018

Het is ALLES én NIETS. Winst is Verlies en omgekeerd. Verlies is even goed Winst. Wie het vatte, die vatte HET. Wat bestaat er daarnaast? Niets meer en niets minder dan: NIETS én ALLES. De balans is ZO in evenwicht. De geest begrijpt dit, de ziel niet of nauwelijks.

17-3-2018

Het Woord van God: “Er zij Licht” is vleesgeworden in Jezus en datzelfde vond plaatst in zijn toenmalige discipelen, als door het LICHT verloste zielen en gebeurt ook in zijn huidige leerlingen. Dat woord zegt Jesaja 40 vers 8, houdt eeuwig stand. Welk een prachtig perspectief, visie, focus en optiek tegenover de  materiële illusie. het maakt je drie dimensioneel in alle opzichten, want Licht bestaat uit drie basiskleuren: R, G en B., wat leidt tot een veelvoud van Trilogiën: drieledige universele licht concepten.

16-3-2018

Na het doorlopen van de eerste klas van Dankzegging (de Voorhof) , krijg je automatisch toegang tot de tweede klas van Lofprijzing door de Geest (het Heilige), die je weer toegang geeft tot de derde klas van Aanbidding van de Almachtige GOD van het LICHT (het Heilige der Heiligen).

15-3-2018

Hij zal In Zijn arm de lammeren (mensen met de gezindheid van Christus om zichzelf te vernederen én op te offeren ten bate van de gehele mensheid met als grandioze voorbeeld de voetwassing door Jezus van zijn discipelen) vergaderen en ze in Zijn schoot dragen. Jesaja 40:11.

14-3-2018

Als een leeuw wakker wordt en stevig begint te brullen om scherp bijtend te verscheuren. Wat dan?

13-3-2012

Op de rug liggend op de grond m’n eigen kinderen en kleinkinderen op mijn voeten omhoog tillen en hun handen als vleugels heen en weer bewegend met mijn handen. Zullen ze het ooit vergeten?

12-3-2013

Op Texel sliep ik in een tentje bij een boerderij bij de Koog en hoorde regelmatig de pauwenkreet. Onvergetelijk indringend geluid.

Bezieling beklijft en is toekomst gericht.

11-3-2018

Spreken is én blijft ZILVER. Zwijgen is én blijft GOUD. In de Binnenkamer!

10-3-2018

Zijn grijs en grijselijk voorbode’s van afgrijselijk mooi c.q. lelijk?

9-3-2018

Soms is een non-fiat beter dan een fiat. Autorisatie houdt je veilig op het spoor. Naar waar?

8-3-2018

8. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan; de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. 9. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Jesaja 58: 8 en 9

7-3-2018

EzGaVe: Ere zij God alleen Voor eeuwig: het tijdloze adagium van sterren.

6-3-2018

In mijn sterrenpraktijk KIJKIEDOCO heerst de absolute WIL om:

1ste: cum laude,

2de summa cum laude of

3de magna cum laude

leerlingen te laten slagen dankzij een immense focus op hun stralende toekomst als: succesvol arts, psycholoog, piloot, rechter, ingenieur, advocaat, bezielend leraar alias gids, enz. enz.

5-3-2018

Arche types bezitten een tijdelijk karakter voor de ontwikkeling van zielen, net als lantarenpalen een weg plaatselijk verlichten bij de verdere voortschrijding langs die palen. Uiteindelijk moet de ziel zichzelf verliezen en terugvinden. Dit blijkt zonneklaar uit de woorden van Jezus in Johannes 10: 17-18. “Hierom heeft mij de Vader lief omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen.” Bestaat er sindsdien een betere beschrijving van de zin van het bestaan, nadat de wet van Mozes is vervuld door Jezus op het Golgotha-kruis? Je oude Zelf verliezen om je herboren nieuwe Zelf te vinden: als het resultaat van dagelijkse oefeningen incl. de ontdekking van talrijke fouten en verkeerde oriëntatie van Zelfverheerlijking van de ziel in plaats van stille Godsaanbidding in Geest en in Waarheid. Transformatie in optima forma: de rups (vleselijk imago) die vlinder (geestelijk wezen) is geworden. Amen.

4-3-2018

Lucide HOOP straalt continu.

3-3-2018

“Over God zal ik zwijgen”, schreef Meister Eckhart. Is dat misschien het Allerbeste voor de wereldvrede?

2-3-2018

Elk mens is opgebouwd uit sterrenstof: diverse Scheikundige stoffen uit het Periodiek Systeem. Wij zijn oorspronkelijk kennelijk van astrale afkomst. Blijkbaar is het voor ieder een belangrijke uitdaging om het Kosmisch bewustzijn te heroveren. Zelf heb ik talrijke leraren daartoe ontmoet en ben ik nu dagelijks bezig in mijn lespraktijk; KIJKIEDOCO leerlingen tot die Kosmische Universele Kennis te brengen. Tot groot plezier van de ouders. Eén leerling(e) te zien slagen brengt daarom een vreugde die jarenlang blijft doorwerken.

1-3-2018

De levensinzichten van Christus zijn tijdloos, perfect en volledig loyaal aan de gehele mensheid.

28-2-2018

Wat is er mooier dan een ander tot excellente Elegantie te brengen?

27-2-2018

Een nieuwe ster dient zich aan:

26-2-2018

De wil (offervolle LIEFDE) van God kennen en in vrijheid doen sluit elke vorm van manipulatie uit.

25-2-2018

Het is heel eenvoudig in alle facetten: het aanbidden van GOD boven alle aardse sferen dankzij Zijn Heilige Geest. Wat is er mooier, zuiverder en echter? Bestaat er iets wezenlijkers dan deze aanbidding, na het verlaten van de zeven tussen- alias groeistadia?

24-2-2018

Wat is er efficiënter en effectiever dan hartelijke BEZIELING? Licht dat soms in het ultra violette deel van het spectrum?

23-2-2018

Onbetwist schoon is de toekomst: zichtbaar in 1 Cor 15: 25-28. Amen.

22-2-2018

Geen status quo weegt op tegen HOOP driven geschiedenis schrijven.

21-2-2018

Eerst Educatie, Scholing en veel Bijscholing en dan exceptioneel & extreem veel Business dankzij vele, vele, vele opdrachten lijkt mij een juiste Volgorde. Let vooral op een voldoende Scholingsniveau Altijd, Overal én Nergens.

20-2018

Zelf-opoffering blijkt zeer effectief én efficiënt én vooral stil onbesproken.

19-2-2018

Hoe is BLINDE afgunst=jaloersheid te overwinnen?

18-2-2018

Meer dan overwinning in het huidige bestel over het monsterlijke KWAAD, verbonden aan elke samenleving, dankzij GOD.

17-2-2018

Anticiperen! Wat is het nut daarvan? Wanneer kun je dat? Wat is een evt. synoniem voor anticiperen? Hoe doe je dat: anticiperen? Waarop mag je anticiperen? Behoort het tot het domein van de pneuma, de ziel of het lichaam? Waarom zou ik anticiperen als ik ook prociperen mag? Liever pro- toch dan anti-? Of is dat slechts schijn?

16-2-2018

Voor sommigen is de WAARHEID als een heerlijk tropisch warm elegant zonnetje, voor anderen als een HELS VUUR. Hoe komt dat? Waar komt dat verschil vandaan? In welke context gebeurt iets? Wie permitteert het zich mij te oordelen of wat geeft mij permissie anderen te oordelen c.q. de maat te nemen? Wie wordt daarnaast wit door anderen zwart te maken? Is er een voortdurende botsing tussen moraal en wet? Wat is moreel verwerpelijk en wat is illegaal c.q. niet legitiem? Bestaat er iets als een hogere wet? Wat is de waarde van de wet van de Geest des levens uit Romeinen 8 vers 2? Heeft dit te maken met een door GOD bevrijde persoonlijke levensovertuiging om uitsluitend GOED te doen.

15-2-2018

Hartbewustzijn wint aan kracht en ondersteunt Eer en Geweten.

14-2-2018

1.  De Grieken zagen naar het bestaan en leven, o.a. als een straf van de goden, metaforisch door de ogen van Sisiphus, die elke dag opnieuw de steen bij de berg naar boven moest rollen. Die steen rolde ’s avonds gewoon weer naar beneden, waarna de volgende dag de lijdensweg opnieuw begon, zonder uitzicht op een einde: Sisiphus voor altijd aan zijn rollende bergsteen gekluisterd en geketend. Kan het anders?

2. Anderen zien het leven als een dagelijkse plaag, waaraan niet te ontkomen valt. Onverwachtse tegenvallers brengen een bevestiging daarvan. Een individueel kruis.

3. Salomo spreekt in Prediker over de ijdelheid: “alles is ijdelheid”, van het bestaan.

4. Petrus spreekt in zijn beide brieven veel over het ondergaan van onrechtlijden dankzij de toenmalige Overheid. “Je ziel overgeven aan de trouwe Schepper, steeds het goede doende.” 1 Petr 3: 19. Dat lijkt me een stap in de goede richting.

5. Paulus spreekt tenslotte over: God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, in Romeinen 8: 28, en geeft een opsomming van sommige van die dingen in Romeinen 8: 35, met het oog op de individuele gelijkvormig wording aan Christus: “”Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?”” met als doel vers 37: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad”. Amen.

6. Kortom de bestaansessentie is en blijft een overwinningsleven dankzij de woorden van Jezus en zijn apostelen, door en dankzij talrijke moeilijke omstandigheden met als bekroning het doorlopen van de zeven groeistadia gemeld door de grandioze en meest geliefde Apostel van Jezus: Johannes,  beschreven in de zeven uitnodigingen: ” Wie overwint”. in Openbaring 2 en 3, telkens genoemd aan het einde van de zeven brieven aan de zeven Gemeenten in Klein Azië.

7. Eindigend individueel op de troon van God en die van het Lam. Zichtbaar in Openbaring 3: 21 én het laatste hoofdstuk van Openbaring. Hosannah voor deze complete en volledige missie, opdracht en levensroeping. Amen.

13-2-2018

Opdat hun harten getroost en zij in de Liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis van GOD mogen kennen, Christus, in wie alle schatten van de WIJSHEID en KENNIS verborgen zijn. Colos 2: 2-3. Leer a.u.b. met mij en vele anderen deze verborgen schatten te ontdekken als uw onvergankelijke persoonlijke Vredevolle, Hoopvolle en Liefdevolle eigendom. Belangrijker schatten bestaan er niet. Het zijn tijdloze individuele levensconcepten voor LEVEN & OVERVLOED. Joh 10: 10

12-2-2018

GOD is overal voor zienden én nergens voor blinden, waarvan ik de ergste.

11-2-2018

Waar is de dynamische pionierssfeer gebleven van de eerste apostelen van Jezus?

10-2-2018

Voor GOD is elke seconde als een eeuwigheid én elke eeuwigheid als een seconde. Waarom? Omdat: Hij GOD is en blijvend GOD is. Er is niets eleganter dan GOD samen met de GODHEID, de oorsprong van de natuurlijke schepping. Zo horen de mens en de mensheid ook naadloos bij elkaar in harmonie. Amen. Wat kan een mens uitrichten zonder mensheid en omgekeerd?

9-2-2018

Waar is elegantie te vinden? Ik ben er altijd naar op zoek. Muziek, Architectuur, Techniek, Natuur, Wetenschap. In het bijzonder de onderliggende waarden van symmetrie, eenvoud en helderheid, c.q. transparantie, evenredigheid, associatie c.q. analogie, harmonieën van klank, kleur en geur, authenticiteit, getallenleer.

8-2-2018

Na de fysieke dood blijft er existentie, voor sommigen de mooiste in het LICHT, voor anderen de slechtste in de DUISTERNIS. Het leven bevat continuïteit en discontinuïteit. De laatste hoofdstukken van het boek Daniël én van het boek Openbaring zijn daar heel duidelijk over. Amen.

7-2-2018

Het verholen mentale Lichaam, lichaam der zonde (wantrouwen, haat uit jaloersheid én onvrede uit allerlei zuchten) door Paulus genoemd in Romeinen 6 vers 6, wordt van zijn kracht beroofd in ons na een beslissende aflegkeuze door ons van de oude mens ( door geloof in de dood van de oermens, de oude Adam, op het kruis van Golgotha). De identificatie door Jezus met welk mens ook, is volledig en absoluut geweest, in geest en in waarheid. God bevestigt die keuze door ons hart te versieren met een stille en zachtmoedige geest, waarin de majesteit van de Vader én de Zoon wonen. Amen.

6-2-2018

Mijn vredevolle, hoopvolle en liefdevolle God is volledig fraudevrij, al vele eeuwen! Graag nodig ik u uit het tegendeel daadwerkelijk Mathematisch en Juridisch, Natuurkundig en Scheikundig, d.w.z. Geschiedkundig, te bewijzen. Dit goddelijke feit is het principale, majesteitelijke en tijdloze hoofdargument om het LEVEN dagelijks in al zijn facetten vreugdevol en diep, diep, diep dankbaar te vieren met zoveel mogelijk vrienden.

5-2-2018

Mijn vijand blijkt niet te overwinnen, zelfs niet met behulp van de meest geavanceerde, nauwelijks met radar te detecteren B2 spirit:

4-2-2018

Wie heeft lust de Heer te vrezen    ’t Allerhoogst en eeuwig goed

God zal zelf zijn leidsman wezen   leren hoe hij wand’len moet

’t Goed dat nimmermeer vergaat   zal hij ongestoord verwerven

en zijn God geheiligd zaad   zal ’t gezegend aardrijk erven

Psalm 25 vers 6

Amen

3-2-2018

Het is en blijft allemaal heel simpel. De minste twijfel aan de waarachtigheid van God bedroeft de Heilige Geest zeer. Er is n.l. geen enkele reden om te twijfelen aan de beloften van God bijv in het boek Jesaja, want die maakt Hij, zoals reeds bewezen in Jezus, op Zijn tijd waar. Amen.

2-2-2018

Uw koninkrijk kome; uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Matth. 6: 10. De goede tijding van het nieuwe evangelie in een Notendop.

1-2-2018

“O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom 11 vers 33. O.a. in diepe vrede, diepe dankbaarheid en diepe barmhartigheid liggen onuitsprekelijke rijkdommen, die elk menselijk begrip verre overstijgen.