Historie 1-1-2020 t/m 25-5-2020

25-5-2020: Er zijn drie soorten verlichtingen: A: Atomaire verlichting van de scheikundige en natuurkundige werkelijkheid, B: Boeddha verlichting van Godvrije ideologie, C: Christus verlichting door de Heilige Geest en het eeuwige WOORD.

25-5-2020: KISS: keep it simple and stupid. Dat werkt altijd en overal.

25-5-2020: De ziel is het mooiste onderdeel van een mens, want daarin bezit hij of zij alle goddelijke eigenschappen. Waarom moet een ziel dan, zoals alle grote VERLICHTE Meesters zeggen, eerst sterven om te leven? Omdat de ziel door de kennis van goed en kwaad de oorspronkelijke onschuld verloren heeft en de potentie verloren heeft als God te zijn, zoals in het eerdere paradijs. De dood van Jezus Christus op het kruis was nodig om de mens terug te brengen naar zijn eeuwige bestemming en missie. Identificatie met die dood brengt ons eeuwig leven. Amen.

Daarom zegt Paulus, de grandioze apostel in Gal 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik.” Zijn identificatie met de dood van Jezus Christus was volmaakt. Daarom offerde hij zijn recht op inkomsten uit de Gemeente en voorzag hij zelf in zijn onderhoud door, als jurist, tenten te maken. Wie is zo onbaatzuchtig geweest als deze apostel naast de talrijke toenmalige gewetenloze zakkenvullers?

Dit is troost:

ongekend mooie muziek:

25-5-2020: Een nuttige waarschuwing vindt u in het laatste vers van 2 Petrus 1: ” 20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” Wees niet bang om in uw ijver fouten te maken, want als het om deze zaken gaat, kan niets u van uw doel afhouden. Alleen passiviteit en gebrek aan vlijt zijn dodelijk en kunnen u de prijs doen missen. Wees als een atleet, dagelijks biddend, rennend en vragend, in training. Blijf in het WOORD, zoals Jezus zijn discipelen in Joh 8 leerde, dan kunt u niet anders dan vroeg of de laat de C-verlichting bereiken: de geestelijke volwassenheid, de volmaaktheid, de status van God, de Vader, de perfecte manier om instructie te geven. U leert om telkens de juiste vragen te stellen vanuit de goddelijke Natuur.

25-5-2020: Wilt ook u de C-verlichting bereiken, als meest begeerbare individuele schat in tijd en eeuwigheid? Ik wijs u daartoe de wege naar: 2 Petrus 1:”17. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 18. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19. En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” Neem daarom één, twee of drie teksten uit bijv. de OT boeken: Jesaja, Jeremia en of Daniël. Blijf onwrikbaar vasthouden aan die teksten, repeteer die voor uzelf, houd uw focus altijd gericht op die profetische waarheden en de Heilige Geest leidt u in uw specifieke omstandigheden in kontaken met leraren, mensen en situaties om de eeuwige WAARHEID, als permanent |LICHT in uzelf wakker te maken. Daarvan ben ik na bijna 75 jaar nu zelf een dagelijks actieve getuige.

24-5-2020: Gesprek tussen twee zielen in de hemel: Ziel 1 vraagt aan Ziel 2: “hoelang heb jij op aarde geleefd?” Ziel 2 zegt: “ik zou het niet weten”. Ziel 1 vraagt verder: “Ik zie jou voor mij, terwijl jij eens op aarde was en nu dus hier bent.” “Waaraan ben jij toen dood gegaan”? Ziel 2 zegt: “Ik ben niet dood gegaan, want ik heb altijd al geleefd. Ik heb eenvoudig de aarde verlaten en toen werd ik hier wakker. Jij ziet toch dat ik leef.” “Toen zag ik ook jou hier.” “Waarom stel je me trouwens vragen?” “Er is hier alleen licht met alle antwoorden met vreugde, vrede en vriendschap en er is geen DOOD.  Die zat vroeger slechts in je hoofd.”

24-5-2020: Wat plaagt mij ten diepste? Wat is mijn dagelijkse kwelling? Hoe komt het dat iemand gekweld wordt? Zijn het de fouten, zijn het de gebreken, zijn het de mislukkingen, zijn het de zonden, zijn het de overtredingen door hen die beter weten en behoren te weten en moeten weten, beter moeten kennen en beter moeten kunnen? Dit laat het onbeschaamde gedrag van de fiscus in NL zien in de toeslagen affaire met ambtelijke discriminatie, institutionele vooringenomenheid, bestuurlijke knevelarij !!! Wanneer is het schandelijke en schandalige UWV bestuur aan de beurt?

24-5-2020: Wie heeft het raadsel van de DOOD opgelost en definitief ontrafeld? De filosofen? De mystici? De goeroes? De dokters? De medisch specialisten? De economen? De historici? De rechtsgeleerden? De politici? De aartsvaders? De archetypes? De aartsengelen? enz, enz.

24-5-2020: Radeloze mensen vormen altijd en overal tikkende tijdbommen voor regeringen, overal in elk land en altijd. De regering dient te beseffen dat hun bestaan draait om mensen: De mens is er niet voor de regering, maar de regering is er voor de mens, liefst kinderen in opleiding, want die bezitten de toekomst. Wanneer gaat er een bom barsten? Wanneer is de koek op? Er lijken na de coronacrisis, nog al wat nare berichten, ontslagen en faillissementen aan te komen. Hoe overleeft de mensheid dit? Is het nu weer tijd voor een Abraham, een Noach, een Job, een Jozef, een Simson, een Daniël, een Jona, een Jesaja, een Jeremia, een Micha, een Mandela, een Paulus, een Petrus, een Johannes. een Jacobus, een Jezus Christus? Waar vinden wij zuivere waarheid en gerechtigheid naast de immense hebzucht en politieke en religieuze chaos overal?  Laat de vrede van Christus steeds ons centrum van operatie en werkzaamheid zijn.

23-5-2020: De klassieke muziek, als tijdloze grandeur en pracht, bevat veel troost, vaak geschreven in moeilijke periodes door de componisten. In mijn vroege kindertijd speelde mijn vader en moeder op onze LIPP pianola ’s zondagsmiddags klassieke stukken op rollen, terwijl wij als kinderen de toetsen van de pianola zagen bewegen. Door de week speelden mijn zus en oudste broer op het instrument als een normale piano de mooiste stukken van Mendelsohn, Chopin, Beethoven en Mozart. Ook mijn oom Jan uit Bussum was een waar liefhebber van klassieke muziek. Een zekere Lilli Kraus speelt met een ongelooflijke helderheid vlot de pianoconcerten van Mozart, op te vragen op You-tube.

23-5-2020: Jesaja 40 is een uitmuntend kompas in deze turbulente tijden: “25. Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. 26. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.” Op het moment dat u dit gelooft, heeft u ervoor gekozen niet achter te blijven, u gaat niet verloren, nooit en te nimmer. Waarom niet? God zelf openbaart dat door de profeet Jesaja. U bent verlost van de angst en vrees te falen, te mislukken of achter te blijven. U bent een ster tussen velen. U bent een licht. Hij roept u bij uw naam. Amen. 

23-5-2020: De tekst die rond mijn 18de jaar mijn leven heeft gered staat in Hebr. 11 vers 6: “maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” De beloning is n.l. Hem welgevallig zijn. Dat doe je dus niet door te liegen of te stelen. 

23-5-2020: Er is genoeg publiek op de tribune, maar weinig spelers op het veld, die volop zweten met telkens vallen en opstaan. Wie doen het eigenlijke vuile werk in de maatschappij?

23-5-2020: Komen de gouden tijden van verlichte Meesters terug, die de individuele weg wijzen naar Verlichting van de ziel samen met de geest? Slaat telkens de collectiviteit de verkeerde weg in naar de afgrond voor een maatschappij? Het communisme heeft afgedaan, het nationaal socialisme nog meer, zelfs het antieke Koningschap in Israël heeft het niet overleefd. In het jaar 70 werd het door en door bedorven Sanhedrin en priesterlijk bestuurscentrum, de tempel verwoest. Hoe komt dat? Zijn de dagen van de USA nu geteld? Hoe zit dat met Rusland? En hoe loopt het af met Hongkong en China zelf? Loopt het Koningschap in NL op zijn laatste benen?  Is het einde van de administratieve terreur en tirannie in NL zicht? Waar zijn de Meesters die onderaan de maatschappelijke ladder leerlingen opleiden naar een missie en niet naar een functie?

23-5-2020: Destijds de eerste keer op Texel rond 1956 met zomervakantie met mijn ouders, zus en broers in De Koog herinner ik mij nu nog het suizende en ruisende geluid in de dennenbomen als we van ons vakantiehuisje naar het strand door de duinen liepen. Het klonk als schone permanente begeleidende muziek. Ook de geur van dennen vermengd met harsgeur heb ik onthouden. Het was een eerste bezoek aan een eiland met veel latere goede herinneringen met kamperen in een eigen verdiende tent bij boeren waar ik in de zomermaanden in de bloembollen werkte voor een vakantiecentje. Totaal 25 zomers heb ik er zeer plezierig doorgebracht.

23-5-2020: Geuren maken en met geuren experimenteren. Dat kan via Scheikunde. Bijv. de geur van appel, peer, perzik, banaan, sinaasappel, aardbei maken via een combinatie van een alkaanzuur en een chemische alcohol. Veel plezier bij het experimenteren. De ester van methanol en benzeencarbonzuur levert bijv. een typische dennengeur.

23-5-2020: Een eindeloze collectie modellen, foto’s van leerlingen, concepten, teksten, ervaringen in binnen- en buitenland, natuurkundige wetten, scheikundige stoffen en wiskundige concepten staan mij ter beschikking om elke leerling(e) optimaal van boeiende informatie te kunnen voorzien om elk zelfstandig het slaagdoel te laten bereiken. Ik word er nooit moe van uitleg te geven. God is mijn getuige.

23-5-2020: Een geheim elke ochtend: Jesaja 50: “4. De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.” Dit is elke morgen raak, al vele eeuwen. Nooit oude koek, telkens nieuw, altijd fris, als vers levend water, als het herboren zonlicht, als de morgendauw, als warme melk, als zoete honing. Proef en smaak dat de Here goed is. Voor elke leerling(e) een specifieke les met specifieke aandacht in nabijheid van één of meer ouders. Hij geeft de Geest niet met mate, volgens Jezus. Sterk, veerkrachtig, daadkrachtig, onbeperkt, waarachtig. 

22-5-2020: De genade van onze Here Jezus is overweldigend prachtig, grandioos, bovennatuurlijk schoon, wonderbaarlijk, niet te missen rijkdom voor nederige mensen in opleiding voor een hoge edele, nobele taak en missie. Openbaring 22: ” 17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. 18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. 20. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! 21. De genade van de Here Jezus zij met allen.”

22-5-2020: De mystici zeggen vaak, zowel mannen als vrouwen, dat “God begeert ons meer dan omgekeerd.” Om dat inzicht en die focus te veranderen geeft God oneindig veel genade en herkansingen. God wordt nooit moe goed te doen en onze aandacht te trekken. Daarom staat er in Jacobus 4: ” 5. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 6. Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.”  Van Zijn kant is er geen enkele belemmering in de conversatie met ons: Zijn Geest blijft ons leiden en verder brengen naar Zijn doel, als we blijven in de nederige geest en verder willen blijven bijleren. Dat mag nimmer stoppen en stagneren.

22-5-2020: Minder focus op DOOD en doodsberichten en meer focus op de genade van Eeuwig leven. Er is volop HOOP, want: Romeinen 6 vers 23 zegt:” 22. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

21-5-2020: Telkens blijkt op aarde: wie veel studeert en zoekt, vindt veel; wie weinig studeert en zoekt, vindt weinig; wie extreem veel studeert en zoekt, vindt extreem veel; wie niet studeert en niet zoekt, vindt niet. Dit is een universele kosmische wet die geldt voor iedereen: jong of oud, blank of niet blank, welgesteld of niet welgesteld, enz, enz. Zelfs iemand die ziek is, kan deze wet toepassen. Bijscholing is dus een groot goed en voorrecht.

21-5-2020: Wie heeft er zelf om gevraagd geboren te worden in dit rovershol op aarde van de wereld en van de mensheid? Ik kan me niemand voorstellen, die dit heeft gewild: zijn of haar geboorte in dit hol en in deze hel. Wat voor doel dient DIT dagelijks dodelijke theater? Wat voor doel diende Auschwitz? Misschien de geboorte van de nieuwe staat Israël met onnoemlijk veel lijden voor de Palestijnen? Wie is in staat te ontnappen aan: wettelijke Dwang, Dreiging en Terreur door talloze regeringen incl. parlementen? Langs welke normen kan een samenleving vredevol floreren?

21-5-2020: Jezus geeft zijn discipelen dankzij de Heilige Geest jurisdictie. Zie Johannes 20: “19. Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20. En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 21. [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.”

Dit is een niet mis te verstaan feit. Zij bezitten heilige feilloze tijdloze rechterlijke koninkijke priesterlijke universele, kosmische oordeelskracht. Dit geldt ook voor mij als volbloedchristen in de Fokke Oord senior dynastie sinds 1941, dankzij mijn twee titels van Wiskundig Ingenieur en Meester in de Rechten. Als ik een onvoldoende geef, blijft die  onvoldoende permanent staan. Als ik iemand magna cum laude toeken, staat dat praedicaat voor altijd vast. Juridisch en mathematisch door mijzelf bewezen.

21-5-2020: Openbaring 5: “11. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 12. zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

21-5-2020: Openbaring 5: ” 9. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10. en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

21-5-2020: Hemelvaartdag. Twintig jaar geleden bezocht ik op deze christelijke feestdag met een vriend een destijds tegen kanker strijdende broeder Drs J.F. in Apeldoorn. Hij had ons uitgenodigd, want met die vriend was ik een aantal keren in onze Militaire diensttijd rond 1967 in Nieuw Milligen bij hem op bezoek geweest voor een visfeest met overheerlijke tong van de visafslag uit Urk, waar hij toen directeur was. Gezegend om aan terug te denken. Eind juli van dat jaar nam hij telefonisch afscheid van mij, overleed en werd op 1 augustus 2000 begraven met vele van zijn vrienden daar aanwezig. Eén van de vele gedenkwaardige dagen in mijn bestaan.

20-5-2020: Als kleine jongen van 7 à 8 jaar ging ik destijds na schooltijd in de Nobelstraat regelmatig naar de Stadhoudersweg om te kijken naar modeltreinen in een winkel geheten: Dolly’s home. Er tegenover aan de andere kant van de trambaan van lijn 3 was een kantoorboekhandel met ook enkele treinmodellen. Die waren toen onbereikbaar voor mij en te duur voor mijn ouders na de Oorlog. Met mijn neus tegen het glas keek ik toen naar de E94, de zgn Duitse krokodil. Velen jaren later was ik zelf in staat dit model aan te schaffen en ik vind het nog steeds één van de mooiste E-modellen.

20-5-2020: VOIR= POUVOIR=SAVOIR. Dat is het exacte geheim van succesvolle educatie. Zien is weten, inzicht is eindeloos is mijn MOTTO en LOGOS voor elke leerling(e).

20-5-2020: ik schrik na zovele jaren bedreiging, manipulatie en veroordeling, van de hoge kwaliteit en majesteit van de kosmische vrijheid bij God, die Jezus verworven heeft op het kruis, bestemd voor elk mens.

20-5-2020: Stilheid stelt Mr Eckhart boven Liefde, want die trekt God automatisch en zonder voorbehoud naar ons toe als zuiver geestelijke kracht. Menselijke gedachten en emoties strooien roet in het eten. In Liefde zit altijd een zekere afhankelijkheid, terwijl stilheid een onafhankelijke en onvoorwaardelijke kwaliteit bezit en zeker niet discrimineert noch manipuleert.

19-5-2020: Hoe luidt mijn pathos? Die is zichtbaar in 2 Cor 5: “14. Want de liefde van Christus dringt ons, 15. daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” Hier leest u over de apostolische drijfveer tot educatie van de hele mensheid.

19-5-2020: Hoe luidt mijn ethos? Heel eenvoudig in Psalm 103: ”  5. die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.”

19-5-2020: Horror berichten, horror berichten elke dag doods berichten opnieuw. Wie geeft een sprankje hoop?

19-5-2020: De wereldlijke rechterlijke macht, alias voor de oude slang, heeft nooit het laatste Woord. En kan dat niet in de aard der zaak. God heeft het laatste en eerste Woord, waarmee Jezus zich heeft geïdentificeerd. Daarom heeft Jezus Christus het laatste woord. Hij is de Alfa én Omega.

19-5-2020: Drie aanvullende kwaliteiten, bronnen of motivaties zijn m.i. aantrekkelijk en voor elk mens weer anders: 1ste Ethos, 2de Pathos en 3de Logos. Kies een Logos uit en blijf daarin vertrouwen. Vroeg of laat vindt u de bevestiging daarvan. Dat overkomt mijzelf dagelijks met mijn eigen Logos uit Jesaja 58: “11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” Dit verschijnsel zal dus nooit ophouden, maar altoos doorgaan. Wie zich dus verbindt met geloofsvertrouwen aan dit verschijnsel is een gepersonificeerde expressie van dit tijdloze WOORD. Onbetwist waar, waarachtig, zuiver en echt.

18-5-2020: Twee zijden aan dezelfde medaille: Jesaja 26: “1. Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. 3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. 4. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. 5. Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. 6. Voeten zullen haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.” Zonder commentaar a.u.b. graag absorberen in uw geest, in uw kern.

18-5-2020: Ik woon in de beste stad met de beste buren, met de beste supermarkt nabij, met de beste tandarts, in de beste buurt, met de beste regering en met de beste burgemeester.  Het lijkt wel het paradijs. De oude slang heb ik al bijna 22 jaar in een ijzeren greep en kan niet ontsnappen. Ik drijf intussen in een warm bad van dankbaarheid, als zachte roomboter.

18-5-2020: Kijk in deze tijd a.u.b. omhoog naar de hemel en ontdek uw heden en verleden met miljarden sterren en sterrenstelsels en maak zelf eenvoudig een link met de talrijke verleden componisten, profeten, apostelen, broeders, professoren, meesters en leraren in uw eigen bestaan. Zij hebben u mede door uw beide ouders gemaakt tot wie u nu bent: ook een kosmisch universeel wezen met eeuwigheidsperspectief dankzij de grootste ster aller tijden: Jezus Christus, die de dood, de duivel, de leugen en alle kwaad definitief overwonnen heeft. Dat is ook uw tijdloze erfenis en schat in heden en toekomst.

18-5-2020: Gefeliciteerd als u dit leest. Er is hoop. Er is troost. Er is perspectief. Er is: een Universele, Kosmische, Exacte, Allesomvattende, Betrouwbare, Trefzekere Didaktiek beschikbaar, die gebaseerd is op Natuurkundige wetten, Scheikundige stoffen en Wiskundige concepten. Stuur uw kind a.u.b. naar een KIJKIEDOCO individuele cursus en Masterclass voor een stralende toekomst. Veel zegen toegewenst in deze dodelijke, duistere tijd. Uw stralende toekomst is mijn Passie en Plezier.

17-5-2020: De zon schijnt en gaat niet onder, ook al hoor ik af en toe in regen een rollende donder. De tijd houdt geen moment stil, waar vlieg ik heen, waar is mijn wil? Waar is de bron die stroomt en stroomt en stroomt, los van mijn denken verblijf ik stil. De Grandeur en Majesteit blijven me begeleiden naar veel zoekende moeders en kinderen uit onwetendheid bevrijden. Wat is er meer? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat.

17-5-2020: Bent u daar ook bij? Uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel vers 5: “want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

17-5-2020: Via Dolorosa:

17-5-2020: Elke molensteen in de vijver kan een overstroming veroorzaken op de wal! Steeds meer watermoleculen kunnen in beweging komen door zelfs een klein kiezelsteentje dankzij natuurkundige windstoten, interferentie en golfversterking. Uiteindelijk breekt de hel los en is er geen redden meer aan. Wie heeft bewezen de macht te bezitten over deze natuurwetten?

17-5-2020: Kop in het zand methode? Wie heeft daarmee geen ervaring? De waarheid verdoezelen, zoals het UWV in mijn 22 jarige Oorlogscasus. Deze aartsbisschop heeft daar geen last van:”

Poolse aartsbisschop wijst Vaticaan op misbruikzaak in eigen land

Wojciech Polak EPA
 

De belangrijkste aartsbisschop van Polen heeft het Vaticaan gewezen op een misbruikzaak binnen de katholieke kerk in zijn land. Wojciech Polak liet weten dat bisschop Edward Janiak wordt beschuldigd van het uit de wind houden van priesters die kinderen seksueel hebben misbruikt.

“Ik vraag priesters, nonnen, ouders en opvoeders niet de drogreden te gebruiken om de kerk te beschermen, en daarmee seksueel misbruikers uit de wind te houden”, zei Polak in een verklaring. “We staan het verhullen van deze misdaden niet toe.”

De verklaring van de Poolse aartsbisschop is ongekend. Het is ook een test voor het Vaticaan, dat vorig jaar een kerkwet introduceerde die medewerkers van de kerk wereldwijd verplicht stelt misbruik te melden. Het Vaticaan zal nu naar verwachting een onderzoek naar de kwestie laten doen.

Film over misbruikzaak

De zaak rond Janiak werd belicht in een film van de broers Tomasz en Marek Sekielski, die gisteren in première ging. De film, die zich afspeelt in de Poolse stad Kalisz, laat zien hoe Janiak naliet actie te ondernemen tegen priesters van wie bekend is dat ze kinderen hebben misbruikt.

Janiak heeft persoonlijk nog niet op de aantijgingen gereageerd. Volgens het kerkbestuur van het bisdom Kalisz hebben de ouders van het slachtoffer niet de juiste procedure gevolgd. “De film laat niet het hele verhaal zien. Het laat niet zien dat we de ouders erop hebben gewezen hun zorgen direct kenbaar te maken bij de openbaar aanklager.”

Wat het UWV mij als beginnend rechtenstudent heeft aangedaan in mijn studententijd aan de VU in juli 1998 tart elke beschrijving met Dwang, Dreiging en Terreur met een duidelijk Ambtsmisdrijf door een UWV inspecteur: W.J.S. Moet ik eerst een boek schrijven of een film laten maken om het verschil te laten zien tussen mijn beste en meest betrouwbare overheidspartner: de Fiscus en mijn in 81 grieven bewezen minst betrouwbare overheidspartner: het leugenachtige UWV-bestuur?

16-5-2020: alle bekende grote zoekers en pioniers van GOD, waren steeds op zoek naar verbinding met hun eigen middelpunt: het centrum van hun eigen ziel, hun eigen kosmos, hun heilige graal, het bijbehorende sterrenbeeld, het heilige der heiligen. Pas in het bewustzijn van dat centrum kwamen zij tot rust van het woelen, zwoegen, vechten, protesteren, ploeteren en werken. Zalig ieder die dit in het korte bestaan op aarde bereikt. Het is de absolute helderheid in het functioneren van het eigen wezen: de verlichting. Het is het einddoel geweest van mijn individuele smalle weg van en met Jezus. Twee wezens, engelen en boodschappers van God hebben mij rond mijn 18de jaar op dit spoor gezet: 1ste Madame Guyon. Haar autobiografie in het Noors heeft mij onnoemlijk gezegend met helder inzicht in het bestaan. Daar is op latere leeftijd Meester Eckhart bijgekomen toen ik een lessenserie bij de Rozenkruisers volgde, ongeveer tien jaar geleden. In het labyrint van mijn leven loopt een rode draad van de Geest, die via talrijke professoren, meesters, leraren en broeders mij het goede pad hebben gewezen. Als viervoudige Meester in Wiskunde, Fysica, Chemie en veelsoortig Recht mocht ik zelf in de bijna afgelopen 14 jaren vanaf 1 september 2006 heel wat leerlingen op weg helpen in exacte vakken. Ere Zij God Alleen Voor Eeuwig. Mijn individuele LOGOS luidt dus afgekort: EZGAVE.

een verlichte ziel

16-5-2020: Er zijn telkens vier opties: 1ste: U krijgt wat u wilt, 2de: U krijgt wat u niet wilt, 3de: U krijgt niet wat u wilt en 4de: U krijgt niet wat u niet wilt. Wat is uw eigen favoriete optie? De mijne is nr 3, want dan leer ik hoe ik zelf in elkaar zit en hoe ik leerlingen het best kan begeleiden en supporten. Optie één is gevaarlijk, want dan raakt u op den duur verwend. Optie 4 is blijvende vrede en rust. Optie twee is schadelijk op den lange duur. Over deze vier keuzes valt nog meer te zeggen.

16-5-2020: Wat is uw volgende stap in de voetsporen van Jezus? Na het bereiken van de individuele volkomenheid van Geweten, niet dus de Kosmische volmaaktheid en de Kosmische voleinding volgt het individuele en gezamenlijke Geestelijke gevecht tegen de onwetendheid van de wereldbeheersers. Helder beschreven door de grandioze broeder en apostel Paulus in Efeze 6. Die hogere, midden en lagere  ambtenaren en politiek in Den Haag, niet echter de ministers, maken er volgens mijn voortreffelijke Professor Dr. Tom Schalken bij het vak Capita Selecta Strafrecht destijds genoemd op de VU-Adam telkens een puinhoop van. En dan gebeuren er volgens hem twee dingen: “1ste de onderste steen moet boven komen en 2de er moeten koppen rollen.” Paulus zegt in Ef 6: “10. Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12. want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16. neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17. en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19. ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 20. waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

16-5-2020: In deze kosmische cyclus overal ter wereld is er telkens een opgaande lijn en een neergaande lijn. Van crisis naar crisis, van hoogtepunt naar dieptepunt en weer verder van dieptepunt naar hoogtepunt. Waar bevinden wij ons nu en op dit moment in de historie? In welke fase bevindt de mensheid zich hier en nu? Wie ziet door de bomen helder het bos?

15-5-2020: Het lijkt op een raket, zo snel gaat de tijd. Maanden razen voorbij. Nog 1,5 maand en 2020 is weer voor de helft voorbij: een onvergetelijk jaar met een totaal onverwachte kosmische aanval op de wereldbevolking.

15-5-2020: Is de ziel een labyrint waarin een monster woont, dat moet worden overwonnen om een beschaafd mens te worden en te blijven?

15-5-2020: Het slotdeel van de verlossing in Christus vindt u in Romeinen 8 vanaf vers “31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34. wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Hieraan hoeft niets toegevoegd te worden. Het is zoals het is, het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Dat alles is slechts te beamen in vrede.

14-5-2020: De entree voor ieder in het Hemelrijk vindt u in Romeinen 8, het gehele hoofstuk. Ik noem alleen de eerste 17 verzen uit Romeinen 8:”1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4. opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. 5. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8. zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. 10. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” Wie kan het normale leven in de Geest beter beschrijven? Niemand.

14-5-2020: In Christus zijn alle dingen mogelijk: de individuele vernieuwingskracht is enorm. Ere zij God alleen. Hiermee is alles gezegd en volgt slechts een herhaling van zetten, net als de afwisseling van het morgenrood en het avondrood elke dag met een oneindig en altoos aantal keren tot het einde der aarde. Wanneer zal dat voorkomen en optreden? Niet en nooit en te nimmer als iemand in de Bijbel gelooft als eeuwig WOORD van GOD. Materie, licht en energie gaan toch nooit verloren volgens  de Natuurkunde en Scheikunde. Zelfs zwarte lichamen bezitten stralingsenergie. Ontdek dus zelf de inherente tijdloosheid van de materie, de ziel en de geest: drie in elkaar overvloeiende aggregatie toestanden van de mens, die in wezen dus godgelijk is zonder begin en zonder einde.

14-5-2020: Ik promoot vanaf nu de nieuwe Gerechtigheid van de dubbele betaalverplichting, bewezen in het OT en NT. Wie in concreto graag dubbele belasting wil betalen, heeft nooit een probleem met de fiscus, krijgt geen dwangbevel aan zijn broek of een deurwaarder achter zich aan. Hij is definitief bevrijd en verlost van elk incassobureau waar ook ter wereld. Hij of zij heeft geen schulden want die zijn dubbel en dwars door de eerdere schuldenaar zelfstandig betaald, zonder tussenkomst van derden. Amen. Wie doet mee in deze nieuwe tijd met deze nieuwe dubbele Gerechtigheid?

14-5-2020: De geloofscrisis die aan het einde van Romeinen 7 staat genoemd, heeft een wonderlijke oplossing in petto: “24. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!” Paulus voert als oplossing voor zijn innerlijk conflict: Jezus Christus aan als zijn bevrijder en opgestane Heer. Ellendig is afgeleid van en betekent eigenlijk exlandig: d.w.z. buiten het land, buiten de deur, het eerdere buiten de deur gevecht, buiten het Koninkrijk van God. Maar Jezus is de deur naar de wereld van de Geest. Op dat moment kreeg Paulus Christus geopenbaard en kwam hij in een nieuwe levensfase: hij werd zijn eigen positie in Christus gewaar: eerder gerechtvaardigd in Romeinen 5, nu geheiligd voor God in Christus Jezus, dankzij Romeinen 7. Vanaf dit moment van de wedergeboorte begon de Geest van Christus Paulus steeds verder te heiligen en wonderlijke werken en activiteiten te ontplooien. Hij werd een licht, door de kennis van Jezus Christus. Hij werd een gewetensvolle man, die door de Geest werd geleid. Hij werd een nieuwe schepping in Christus. Zijn naam werd definitief geschreven in het boek des levens. Hij ging door de deur de schaapskooi binnen zoals in Johannes 10 beschreven. Hij gaat en schrijft verder in Rom 7.:“26. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.” Hier ziet hij en benoemt het verschil tussen het bewuste en onbewuste kwaad. Dankzij het kennen van dat inherente onbewuste kwaad gaat hij telkens en permanent in gebed tot God voor zuivering van zijn ziel van de talloze onbewuste neigingen, uitspraken, slechte gedachten en taal. Omdat dit het brandpunt is van Gods verlossingsplan met een mens en dit een behoorlijk portie geduld met integriteit en volharding vraagt, is het nodig wekelijks en maandelijks samenkomsten te bezoeken, want in de eenheid des Geestes met geloofsgenoten ontvangt men stimulans, inspiratie uit de vele getuigenissen van anderen. Dit heb ik 25 jaar zelf bij de Noorse broederschap meegemaakt, meebeleefd en meegebouwd, tot ik een spreekverbod kreeg tijdens de zeer luidruchtige revolutie rond begin jaren 90 in de vorige eeuw. Het zij zo. Ik ben en blijf dankbaar voor de verregaande inzichten die ik daar heb ontvangen. Het heeft mij in het Eeuwige Woord: “Er zij Licht” gebracht als mijn tijdloze schat.

13-5-2020: Wie of wat kan presidenten, machthebbers, keizers, koningen, dictators en farao’s op andere gedachten brengen? Er is één overtuigend geschiedkundig bewijs in de Bijbel. Farao kwam uiteindelijk na diverse eerdere plagen op de geachte het volk Israël te laten gaan, toen in heel Egypte de eerstgeborene was gedood, niet eerder, pas toen dat kind was gedood, kwam er beweging en schot in de zaak van Israël. Hij liet ze vertrekken.

13-5-2020: Waar vind ik troost, blijvende, opbeurende, stimulerende, veerkracht gevende troost? Antw: in het tijdloze Woord van GOD, bijv in Psalm 91, mijn geboortedatum Psalm, pas op latere leeftijd ontdekt. Het geeft mij energie om door te gaan, niet te somberen, niet pessimistisch te zijn maar in Vertrouwen te blijven, steeds het goede doende. Dankzij Jezus Christus ben ik een optimistische futuroloog. Daarvoor bezit ik vele, vele, vele concrete bewijzen voor en na 1 augustus 2006. Ga a.u.b. graag in mijn verleden spitten: u zult geen drugs vinden, geen sigaretten, geen belastingfraude, geen uitbuiting van medewerkers in mijn Pascal tijd, geen overheidsmisleiding, geen echtbreuk, geen ontucht, geen kindermishandeling, geen bier, zelden tot af en toe een wijntje, geen dronkenschap, nooit. Ga uw gang, ik help u aan de andere kant graag aan de juiste informatie van 81 UWV grieven in mijn al binnenkort 22 jarige oorlog tegen de leugengeest aldaar in het UWV-Bestuur.

13-5-2020: Het meest leerzame hoofdstuk van de Bijbel is Romeinen 7. Daar ontmoet ik God in zijn wet: de wet Gods (die is mijn lust en plezier maar nog niet mijn leven) en ontdek ik de tegenpool ( als een woestijn) in mijzelf in de vorm van de wet der zonde, die in de leden van mijn lichaam aanwezig is en altijd protesteert en zich verzet tegen de vrijgevige wet Gods in mij. Ik kom zo in een uitzichtloos gevecht en spagaat, want mijn ziel bezit niet de macht die zondige hebzuchtige wetmatigheid te overwinnen. Ik heb daarom een verlosser nodig, iemand die mij bevrijdt en instaat stelt de wet Gods wel te volgen, te dienen, van harte te gehoorzamen. En juist daar komt Jezus om de hoek kijken: Hij is de verlosser van mijn ziel, die mij wel in staat stelt de wet Gods te dienen en zo zonder blijvende veroordeling te leven en te bestaan. Hier verschijnt de oefening als dagelijks recept naar de kroon des levens. God heeft het  leven en bestaan als een wedstrijd bedoeld. Je mag in de startblokken gaan staan in je persoonlijke, individuele wedstrijdbaan, waar aan het einde de kroon des levens en krans der rechtvaardigheid voor je klaarliggen. Jij mag de beste worden in jouw generatie, in jouw tijd, in jouw familiedynastie, net als Jezus destijds de Allerbeste was, aangetoond en bewezen op het Kruis. Hij heeft het einddoel bereikt, de opstanding, de hemelvaart, de kroon des levens en de troon des levens. Heel duidelijk bewezen door de levens en evangeliën van de grote vier apostelen: Johannes, Paulus, Petrus en Jacobus. Met een wolk van getuigen in Hebreeën 11, talloze bewijzen van mensen in die in hun tijd voor God gekozen hebben. Zeer gevarieerde individuen en archetypes. Een verzameling inspirerende mannen en vrouwen.

12-5-2020: De Geest overwint. Waarom? De Geest bezit een eindeloze veerkracht om iemand te herstellen en op te richten.

12-5-2020: Als iemand het punt van zelfontbranding bereikt heeft, staat er een grandioze stuwkracht ter beschikking voor een afstand van vele kilometers.

12-5-2020: Veertien jaar geleden? Zie 2 Cor 12: “. 2. Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3. En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4. dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.” Geldt deze beperking vanaf de derde hemelsfeer en verder tot de 7de of 8ste? Beginnen vanaf hier de echte en zuiverste trillingen, motieven en daden?

12-5-2020: Vroegere vergankelijke afgodsbeelden in het OT zijn nu vervangen door huidige zintuigelijk interpretaties van en meningen over de werkelijkheid en zijn per definitie onbetrouwbaar. De Fysica leert immers dat wat een oog kan zien en een oor kan horen slechts een zeer klein deel is van het SPECTRUM waarbinnen wij leven.  Paulus vult deze beperking aan met de nieuwe wijsheid van de Geest in 1 Kor 2: “9. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” Omdat de Geest louter waarachtigheid, zuiverheid en integriteit bezit, is die wel te vertrouwen en wordt de rest losgelaten, zelfs niet eens geofferd. Men is blij de onwaarheden en de misinterpretaties kwijt te zijn. Het hart wordt er niet langer door bezwaard.

12-5-2020: Vandaag ziet u fase 2 van uw opleiding in Christus: een individueel goddelijk heilsplan tot persoonlijke volmaaktheid. Dat staat glashelder beschreven in Romeinen 6: “1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2. Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” Dit betekent concreet het definitieve afscheid van stelen, liegen, ontucht, zwartmakerij, kwaadsprekerij, leugengeest en alle leugenpraat.  Hoera! Halleluja! Amen. Uitsluitend dankzij het Kruis van Jezus Christus. Ook ik ben daarom dood voor de zonde, voor eeuwig en altijd en mis daarom blijvend de geestelijke dood, de onwetendheid, de duisternis en zwartheid door de zonde. Dat is reden voor een dagelijks groot feest en bijbehorend feestmaal.  Mijn oprechte advies aan u luidt: laat u dopen in de naam van Jezus door een voorganger, een priester, een man van God, leg de zonde af, kies voor een nieuwe toekomst en persoonlijke, individuele opleiding en heerlijkheid met de Heilige Geest als gids, leider en leraar.

11-5-2020: Gewen uzelf aan een bestaan van afwisselend: verdrukking en troost, verdrukking en troost, verdrukking en troost, enz, enz. Beschreven in Rom 5: “1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2. door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4. en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5. en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,”  door de bevlogen en grandioze apostel Paulus, de door Jezus zelf aangestelde architect van de Christelijke Gemeente, gebouwd op de Openbaring van de Geest, die ieder lid daarvan ter beschikbaar staat. Destijds en ook nu nog een ware stille revolutie van vernieuwing, verandering en vervulling van de mensheid.

11-5-2020: Het natuurlijke licht dat door een gas schijnt wordt soms gedeeltelijk geabsorbeerd. Daardoor verschijnen zwarte strepen in het spectrum. In deze tijd kan door de berichtgeving een zwarte strepen beeld ontstaan, wat somber stemt en een pessimistisch beeld oproept. Dat is beslist niet nodig. Links en rechts van de zwarte strepen zijn nog genoeg lichtbanen met een optimistische bandbreedte. Er is nog genoeg licht over met wereldwijd opbeurende berichten. Beneden mijn appartement broedt na vele jaren weer een witte zwaan met toekomstig jong kroost in aantocht. Elk moment kunnen de kleine wondertjes weer afdalen in het water en het Weerwater gaan verkennen. Dat is weer een wereldwonder van nieuw leven. Zie de foto recht beneden.

11-5-2020: Af en toe voelt het leven als een rimboe, waar je je door heen moet kappen om je doel te bereiken. Welk kapmes gebruik jij daarbij?

11-5-2020: Je beseft pas wat je hebt of hebt gehad als je het kwijt bent geraakt. De Heilige Geest als bezitloze entiteit geeft het Leven van Christus waarachtig door aan onze eigen ziel.

11-5-2020: Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd: “Ik leef en gij zult leven.” Zijn u begeleidende Geest leidt u langs nodige perikelen naar grazige weiden.

11-5-2020: Waar heb ik ooit God gezien? Antw: in de ogen, handen en mond van Dr. P. Kanters, instructeur Stochastiek aan de TU-Delft rond 1970. Onvergetelijk goede lessen en educatie. Mijn onbetwist Delftse ster.

11-5-2020: Een prettige herhaling van een profetische Echo uit de Hemel: Jeremia 29: “11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen;” Deze verandering vindt al bijna 14 jaar plaats sinds 1 augustus 2006 na mijn rampzalige jaar 1994, toen alles en allen uit mijn handen glipten dankzij de diefstal van intellectueel eigendom van de Nederlandse overheid. 

10-5-2020: Zou een mens ooit in staat zijn, haar of zijn eigen fysieke en emotionele DOOD in essentie te overwinnen? In de Filippenzen brief hoofdstuk 3 zag de apostel Paulus dit als een haalbaar doel voor zichzelf in Christus.

10-5-2020: Het protest werd en wordt hardhandig de kop ingedrukt. Dat gebeurt overal, al vele jaren en onnoemlijk vele malen in alle landen. Resultaat: een schijnvrede, een nepvrede. Onderhuids broeit er altijd iets, als een Veenbrand.

10-5-2020: Onderdanigheid! Is dat woord afgeleid van één van mijn favoriete Archetypes: Daniël uit het gelijknamige boek in het OT? Daniël was onderdanig aan de toenmalige koning Darius en trok aan het langste eind. Zijn vijanden na de leeuwenkuil lieten het loodje. Wie als medewerker, medebroeder of medeburger niet een geest van onderdanigheid bezit verliest vroeg of laat zijn positie, werk of baan. Kadaverdiscipline met “Befehl ist Befehl”  is weer wat anders. Dat bezaten de Nazi’s, waarvan we gelukkig bevrijd zijn. In de Geest van onderdanigheid verlies ik nooit mijn eigenheid, mijn eigen karakter, mijn eigen wezen. Ik verlies wat de Bijbel noemt “de heerschappij en dominantie van de zonde en het Vlees.”

10-5-2020: Een gigantische kosmische bliksem heeft de wereld getroffen met nog vele jaren een voortrollende donder. Wie kan en wil dat ontkennen? Hoe is die plotselinge ontlading opgetreden? Weet u het? Zou het soms de wereldwijde voortwoekerende uitbuiting van de natuur, de hulpbronnen en de mensheid zijn door de elite met extreme winstmodellen, miljarden business, mega projecten, multinationals? Is er volslagen blindheid bij de machthebbers? Is de volgende klap, die ons te wachten staat: een alles en velen vernietigende kernoorlog? Gaan we samen nog door een diep dal van duisternis naar het einde van de tunnel: een vrederijk op aarde?

10-5-2020: Elke avond na het warm eten en ook op zondag werd steevast door mijn vader uit de Trouw-Bijbel van mijn ouders voorgelezen, als vast ritueel. Hij sprak daarna een uit het hoofdgeleerd gebed uit. Daarna ging ieder zijns weegs. Er zijn naar mijn herinnering niet één keer aan tafel over de Oorlog, Oorlogstrauma’s of de toepassing van de Bijbel onderling woorden gesproken. Het was jarenlang iets onpersoonlijks, iets mysterieus en iets vaags, goedbedoelde retoriek zonder emotionele uitingen of lading. Zonder bepaling van het eigen standpunt in die kwesties. Na een aantal jaren hebben mijn beide broers toen afstand genomen hun slaafse houding t.o.v. de kerk en zijn op zoek gegaan naar een andere vertolking van Geloof, bij een Pinkstergemeente in het Groothandelsgebouw, waar meer geestelijk vuurwerk aanwezig was. Met een jeugdleider als inspirator, een zekere Herman Gast, zie ik mijn beide broers nog staan op de lijnbaan in Rotterdam en hun getuigenis afleggen aan het voorbij wandelend publiek. Dankbaar om aan terug te denken.

10-5-2020: Het bombardement van Rotterdam in 1940: 80 jaar geleden. Mijn ouders hebben het meegemaakt: Horror in het Kwadraat. Mijn Vader Pieter werkte op een Verzekeringskantoor aan de Boompjes aan de Maas en zag direct uit op de Maasbruggen, waar de Duitse soldaten Rotterdam zijn binnengemarcheerd. De jongste broer van mijn moeder: Hidde Bijlsma heeft, als dienstplichtig soldaat nog meegevochten in Rotterdam met de medesoldaten tegen de overmacht en heeft daar een jarenlang trauma opgelopen door het verlies en de dood van veel van zijn kameraden. Mijn moeder Olga stond in die tijd op het balkon en zag een bommenwerper over de toenmalige weilanden bij de Statensingel recht op de woning in de Boreelstraat 41B afvliegen. Zij is later gevlucht naar haar ouders in Bolsward aan de Turfkade 17, met hun drie kinderen: Afke, oudste zus van mij, Jan en Gerard, twee-eiige tweelingbroers van mij. Aan de Statenweg is destijds door het verzet geschoten op de opmarcherende Duitse soldaten, waarop de daar aanwezige flats door zwaar geschut onder vuur zijn genomen met een aantal doden onder de burgers. Mijn latere voortreffelijke wiskunde leraar wijlen W. Chr. Goris, als overtuigde calvinist, belandde snel in een concentratiekamp wegens zijn onverholen afkeer van de Duitsers, werd aangegeven en verraden door NSB kinderen op het Marnix Gymnasium. Straight als hij was, recht door zee. Op wonderbaarlijke wijze keerde hij na de oorlog terug en heb ik hem zes jaren als wiskunde leraar mogen meemaken met onvergetelijke herinneringen aan deze zeer gedreven man.

9-5-2020: Zie mijn bijdragen als afkomstig uit een immens mozaïek met talrijke kleuren, patronen, vormen en scharkeringen die samen een éénheid vormen door de Liefde.

9-5-2020: Een dubbele troost vindt u in 1 Petrus 4: “14. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.”

9-5-2020: Slaat enige vrolijkheid heden niet als een tang op een varken? M.a.w. is dat niet totaal misplaatst met zoveel miljoenen banenverlies, duizenden levensverlies en miljarden euro’s of dollars economische schade? Een tijd van treuren en tranen ondanks de blijheid over 75 jaar afscheid van WOII.

9-5-2020: Eerst vrede, daarna vrijheid én beslist niet andersom. Vrijheid leidt vaak naar veel onvrede, die schuilt in het onbewuste deel van de mens. De individuele smalle weg in de voetsporen van Jezus leidt absoluut naar ongestoorde vrede en tijdloze vrijheid. Gehoorzaamheid aan de Geest is een oorzaak van eeuwig heil.

9-5-2020: Rood, wit en blauw zijn mijn favoriete kleuren, in onze vlag (van boven naar beneden)  en ook in de tricolor blauw wit rood (van links naar rechts) van Frankrijk. De goede derde is de vlag van Rusland met wit blauw rood (van boven naar beneden).

9-5-2020: Getallen liegen niet, kunnen dat per definitie niet en kunnen ook niet fantaseren. Getallen zijn betrouwbaarder dan wat ook en moeten derhalve van goddelijke oorsprong zijn.

9-5-2020: Mijn lifecircle is dit jaar rond, compleet, voltooid en heeft een cyclus van 2020-1963= 57 jaar. Het begint nu weer opnieuw met diezelfde periodecyclus. Controle 5+7=12. Dit is een louter mathematische bevestiging uit het Nieuwe Jeruzalem. Dat is mijn thuisbasis, mijn 12 poortenstad, mijn moederstad en mijn vaderstad, mijn engelenstad, mijn verlichte profetenstad en mijn verlichte apostelenstad met Jezus als mijn Lichtbaas, mijn Vredesbaas en mijn Zaligheidsbaas. Dit jaar word ik 75 jaar. Bewijs: 7+5 is ook 12. Volgens de Joodse traditie trouwens is mijn geboortedatum gekoppeld aan Psalm 91 (17+10+19+45) en die beschrijft exact mijn huidige status in GOD, in de wereldgeschiedenis, in de Hemel, in het Paradijs, in het Koninkrijk der hemelen, in het Koninkijk Priesterschap (Mr.ir.).

9-5-2020: Geniet a.u.b. van en zie de Wonderen in uw eigen bestaan, o.a. uw lijfelijke kinderen en talrijke leerlingen. Die maken u blij, dankbaar en vrolijk. Amen.

9-5-2020: De woorden van Jezus bezitten mathematische precisie en tijdloos LICHT. Dit wordt bevestigd in Joh 8: “30. Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden:  Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32. en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” De blijvende schat zit dus in de uitspraken van Jezus, want die maken elke ziel vrij van knechtschap en slavernij aan het pessimistische, cynische, sombere, skeptische denken. Ik zou zeggen: “Hoera”, want alles is mogelijk voor wie gelooft, niet in zichzelf, niet in de eigen ziel, niet in wat dan ook buiten zichzelf, maar in het woord van het Koninkrijk der Hemelen in de eigen geest (het Heilige der Heiligen)

8-5-2020: Verlossing van de eigen ziel? Is dat mogelijk? Ik ben eigenlijk nog niemand tegen gekomen met een ziel volledig vrij van woede. U wel?

8-5-2020: Wat is haat? Ik vraag het me telkens af als het opduikt. Waar komt het vandaag? Uit de afgrond van de eigen ziel? Uit de hel van binnen? Hoe overwin ik die haat? Want zo wie zo sta ik machteloos tegen externe haat. Is haat een aanval uit het rijk van de duisternis, dat ik in Christus kan overwinnen, omdat Hij het reeds overwonnen heeft op het kruis? Wat moet ik doen tegen iemand die haat opwekt? Zeggen dat haat tijdelijk is? Is een wereld zonder haat mogelijk?

8-5-2020: Er is heel veel goeds te vinden op aarde. Wie niet zoekt, vindt niet. Wie veel zoekt, vindt veel. Wie zeer veel zoekt, vindt zeer veel. Wie extreem veel zoekt, vindt extreem veel. Wie oneindig veel zoekt, vindt oneindig veel in de zuivere kennisbron: GOD als eeuwig licht.

8-5-2020: Destijds in 1963 deed ik eindexamen Gym-β in Rotterdam en begon mijn eigen missie met 3 keer cijfer zeven voor Wiskunde (vier onderdelen),  Natuurkunde en Scheikunde. Een kopie diploma ligt hier ter inzage. Overtuig uzelf en vergelijk mijn service graag met die van vele anderen en trek zelf u conclusie.

8-5-2020: In het paradijs (het heilige) leeft iedereen eeuwig, tijdloos met vervulling van alle lichamelijke en geestelijke wensen en behoeften. Maar de slang (het onverlichte verstands/hersendeel) is nog volop actief om mensen uit het paradijs (tijdelijk naar de voorhof) te bijten door de kennis van goed en kwaad en de ziel te doen sterven: (dwalen in de woestijn buiten het beloofde land, buiten de tempel). In het Koninkrijk der hemelen is die slang (het vleselijke zelfcentrale denken) overwonnen en is de ziel als medewerker en arbeider een voertuig geworden voor God, de eeuwige Geest in het opvoeden van zielen tot perfectie (Het heilige der Heiligen). Graag het tegendeel bewijzen a.u.b.

7-5-2020: Zonen van God worden geleid door de Geest. Dochters soms ook? In ieder geval mijn oudste dochter. Dat straalt waarneembaar af op haar drie kinderen en maakt me warm.

7-5-2020: De Fokke Oord senior dynastie, waartoe ik behoor, heeft apostolische wortels bij de NT Apostelen Petrus en Johannes. In het OT leefden er profetische priesters die dienst deden in de tempel, waarvan de laatste de vermoorde Johannes de Doper was. Jezus startte als eerste het Koninklijke Priesterschap, waarover Petrus en Johannes beiden schrijven. Vanaf dat moment staat het lidmaatschap daarvoor nog volop open. Aangezien Paulus in de brief aan Kolosse Jezus verheft tot Kosmische Autoriteit, vallen huidige vakken zoals Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde direct onder Zijn bevoegdheid. Ook de woorden van Jezus bevatten absoluut betrouwbare waarde en wetmatigheid.

7-5-2020: Als de menselijke Wil ondergeschikt is aan de Geest gaan er wonderen gebeuren van Genade door die verloste Ziel ter ere van God.

7-5-2020: Waar vindt u tegenwoordige zuivere kennis over God? Laat het mij weten, na mijn tijd bij de Prot. Kerk tot mijn 17de. Daarna van mijn 18de tot mijn 43ste bij de Noorse broeders. Daarna op zoek naar zuivere waarheid en gerechtigheid en bezoek van Vipassana meditatie meetings in Amersfoort, lessen van een TM goeroe in Lelystad, talrijke meetings in de Duif in A’dam, tenslotte bij diverse evangelische gemeenten in Almere. Als laatste de RK diensten in Almere in de vastentijd rond 2017. Ik voel mij het beste buiten de legerplaats, waar ik veilig en ongedwongen mijn talent van God mag gebruiken om leerlingen bij te staan in aanwezigheid van één of beide ouders. De diverse denominaties liggen definitief achter mij en ik heb geen enkele behoefte om wie dan ook na te trappen. In tegendeel ervaar ik dagelijks de vrede van Christus in mijn hart.

7-5-2020: Ik las zojuist weer over de moord door Koning Manasse op de Profeet Jesaja, die gedwongen werd zijn profetieën te herroepen. Hij weigerde dat, waarop hij met  een boomzaag doormidden is gezaagd. Op Internet is dit te vinden onder “de dood van Jesaja”: “Terwijl Jesaja in tweeën gezaagd werd stond Belchira erbij en beschuldigde hem en alle leugenprofeten stonden erbij en zij lachten en maakten zich vrolijk over Jesaja. Belial stond voor Jesaja en lachte (hem) uit. Toen zei Belial tegen Jesaja: Spreek: Alles wat ik gezegd heb, heb ik gelogen; de wegen van Manasse zijn juist en goed en ook de wegen van Belchira zijn goed. Dit zei hij toen men begon om (Jesaja) in tweeën te zagen. Maar Jesaja zag de Heer en zijn ogen waren geopend (en op Hem gericht), zodat hij hen (niet) zag. Toen sprak Malchira als volgt tot Jesaja: Spreek wat ik u zal zeggen en ik zal hun hart veranderen en er voor zorgen dat Manasse en de vorsten van Juda, het volk en heel Jeruzalem u aanbidden. Toen antwoordde Jesaja en zei: Wat mij betreft, vervloekt ben jij mèt al je machten en je hele huis. Want jij kunt niet meer doen dan de huid van mijn vlees nemen. Toen grepen zij Jesaja, de zoon van Amoz, en zaagden hem met een boomzaag in tweeën. Manasse, Belchira, de leugenprofeten, de vorsten, het volk en allen stonden erbij en keken toe. Tegen de profeten die bij hem waren zei hij, voor hij in tweeën gezaagd werd: Gaat naar de omgeving van Tyrus en Sidon, want alleen mijn beker heeft God gemengd. En Jesaja schreeuwde niet en ook weende hij niet toen hij in tweeën gezaagd werd, maar zijn mond sprak met de heilige Geest tot hij doormidden gezaagd was.”

7-5-2020: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” Zowel door de apostelen Petrus als Jacobus letterlijk genoemd in hun brieven in het NT. Niemand kan die vrijheid aan God ontnemen. Hij is autonoom in de uitvoering daarvan. Dit vers verklaart sommige dingen. Andere zaken overstijgen ver mijn begrip.

7-5-2020: Is het hoogst haalbare voor een mens: de Kroon des Levens? Of gaat erom zoveel mogelijk eigen wensen vervuld te krijgen? En wat zijn eigen wensen? Gaan die ten koste van anderen?

7-5-2020: Hij dacht dat hij een wilde wolf zag, maar het bleek een tamme herdershond. Laat de interpretatiekracht ons soms in de steek? Wie kan de zaken zien zoals ze echt zijn? Wie bezit die helderheid van geest?

7-5-2020: Kan het nog erger? Is de diepte van de droefheid al bereikt? Zinkt de mensheid weg in radeloze angst? U mag het zeggen als u wilt a.u.b.

7-5-2020: Het eeuwige Woord bevestigt mij al bijna 14 hele jaren: “ik ben als kind geboren voor exacte educatie van soms wanhopige kinderen.” Onthoud vooral zelf: “bij God is geen no-reply”!

7-5-2020: Niet ronddolen in het Heelal, maar eeuwig vertoeven en verblijven in het huis des Heren, tot in lengte van dagen, m.a.w. altijd, altoos en voor eeuwig. Dat feit is zeer dichtbij gekomen dankzij het Woord van God, uitgesproken door de profeten in het OT en voortgezet bij Jezus en de apostelen in het NT. Samen vormen die de Hof van Eden én het Koninkrijk der hemelen én het Nieuwe Jeruzalem, zichtbaar in de laatste drie hoofdstukken van de Bijbel in het boek Openbaring. Zien is weten wat geopenbaard is, al vele eeuwen, net zoals Wiskundige concepten, Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen. Amen.

7-5-2020: Troost in het kwadraat: Galaten 6: “7. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 9. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.”

6-5-2020: Ga met al uw vragen direct naar de Almachtige God. Die zegt in Jeremia 33 vers: “3. Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Dit heb ik op 18 jarige leeftijd gedaan met mijn mond in een bos vlakbij Nedre Brunstad Gaard in Noorwegen en doe ik dagelijks met mijn hart in 2020. Daarom zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet, nadat ik de meest onwaarschijnlijk dingen heb gekregen van deze heerlijke God dankzij vele, vele, vele sterleraren.

6-5-2020: Ik probeer vanzelfsprekend altijd te zien en te ontdekken wat de oorzaak is van een onvoldoende, een zakken voor een examen of het missen van een diploma. Dat is mijn dagelijkse routine. Soms moet ik diep graven, maar meestal is de oorzaak vrij eenvoudig en helder. In het voortraject zijn fouten gemaakt en belangrijke zaken over het hoofd gezien. Dat blijkt uit een aantal proefsommen, die ik leerlingen laat maken. Maar daarna begint het nieuwe traject: een goed fundament van inzicht leggen en daarop voortbouwen. Lln vertrouwen geven dat ook zij het doel kunnen halen. Ook in deze Coronacrisis blijkt de eenvoudige routine van handwassen een belangrijke maatregel om besmetting te voorkomen. En afstand bewaren: minimaal 1,5 m van elkaar. Wie had dat een jaar geleden kunnen voorspellen? Eenvoudige zaken voor betere bescherming van de hele samenleving. Ik heb het handenwassen al vroeg van mijn voorbeeldige vader geleerd.

6-5-2020: Reageren op het nieuws is niet mijn favoriete bezigheid. Ik worstel het liefst met extreem moeilijke sommen voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, om die daarna zo eenvoudig mogelijk te kunnen uitleggen aan wanhopige leerlingen.

6-5-2020: De eerste greep uit de kas van Jezus door zijn discipel Judas betekende zijn eerste stap naar zijn verraad, suicide en zelfmoord.

6-5-2020: “Eerst Verwerping, daarna Acceptatie. Eerst Clochard en Bedelaar, daarna Koning en Priester. Eerst Slaaf, daarna Heer. Eerst Nep, daarna Echt en Waarachtig. Eerst Doublé daarna zuiver Goud. Eerst geleend geld, daarna verworven, verdiend geld. Eerst virussen buiten overwinnen en beheersen, daarna virussen binnen definitief overwinnen. Eerst Geld, daarna Goed. Eerst Plat en 2D, daarna 3D. Eerst Kruis, daarna Kroon. Eerst Leerling, dan Leraar. Ik blijf altijd leerling zolang ik leef en dat is tijdloos, plaatsloos, geurloos, geluidsloos, zichtloos, smaakloos, sexloos. hongerloos, waterloos. Eerst Veelheid, daarna Eenheid. Eerst Domheid, daarna Wijsheid. Eerst Werken, daarna Spelen. Eerst Leegheid, daarna Volheid. Eerst Imperfect, daarna Perfect. Eerst Vergankelijk, daarna Onvergankelijk. Eerst Gek, daarna God.”

6-5-2020: Alles nu is goed, maar alles wordt vanaf nu beter. Dat vraagt wel veel inspanning. Tussen twee uitersten beweeg ik mijzelf: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft” schreef Paulus in de gevangenis én “Zonder Mij kunt gij niets doen” zei Jezus Zelf in Zijn eigen vergelijking met de wijnstok” Zie Johannes 15: “1.Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. 3. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. 4. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 6. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.”

5-5-2020: Geloof eenvoudig in de openbaring van de Vader en de Zoon in uw ziel volgens Joh 14: 23 “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”

5-5-2020: Wat is de betrouwbaarheid van de informatie die tot ons komt? Die informatie wordt tot ons gebracht via computers, die draaien op software en daar begint de ellende. Eerst de complexiteit van de informatie, vergelijkbaar met ons complexe brein, dat alles kan bedenken en verzinnen. Het bouwen van software door techneuten, als tweede probleem. Daarna het ontwikkelen met steeds weer andere eisen. De geschatte kosten worden opgevoerd (20%). Wat vergeten wordt is de test-tijd op fool-proof maken en daarbij behorende kosten (80%). Het uit de hand lopen van de kosten en de tijdoverschrijding. Telkens duikt dat verschijnsel op. Bewezen in talrijke mislukkingen en flops.  Wie helpt ons uit de ellende? Het is m.i. een wonder hoeveel automatisering toch goed gaat. Door schade en schande heb ik op dit vlak mijn les geleerd.

5-5-2020: Hoe kan een deel van de mens onverlicht zijn en is er een nieuw licht nodig? Waarom spelen woede en vervloeking op als iets mij dwarsboomt? Uit wat voor bron stijgen die op? In penibele situaties hoor ik gewoon mijn eigen ziel vloeken. Hoe kan dat? Ben ik soms gek of is dat normaal? Een vloekende ziel in mij als het tegenzit? Ik kan wel mijn mond houden en mij beheersen, maar de aangebrachte pijn doet mijn ziel kreunen en vloeken en dat ligt heel dicht bij mij. Ik verzin dit niet. Het is een feit. Wel troost ik mijzelf met een vers uit het laatste Bijbel-hoofdstuk: vers 3: “En niets vervloekts zal er meer zijn.” Zowel de oorzaak als het gevolg zijn dan weggenomen. Mijn Ziel is bevrijd van het vloeken door het zien en het gewaar zijn van God.  Amen.

5-5-2020: Als een immens voorrecht zie ik het in deze spannende tijd te mogen leven: 75 jaar na dato. Zelf word ik 75 jaar in Oktober a.s. Hulde aan mijn eigen geweldige ouders, nooit te moe, nooit te slap, nooit te onverschillig om goed te doen.

5-5-2020: In het geïsoleerd zijn komen gedachten vrij, onafhankelijk en autonoom aan zonder enige dwang, dreiging, terreur en manipulatie, als een helpende hand en verdwijnen daarna stilletjes na voltooiing van the job, de les en de educatie.

5-5-2020: Iemand kan iets zeggen maar wat bedoelt iemand? Valt dat te lezen uit zijn of haar ogen? De ogen spreken immers een eigen ware taal. Let daarom meer op iemands ogen en kijk of die kloppen en harmoniëren met iemands gesproken woorden.

5-5-2020: Wat valt er te zeggen? Wat blijft over? Wat is het doel? Ik vind dat in Matth 19: “25. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? 26. Jezus zag (die blijk had ik graag willen zien om van te leren) hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Dat betekent in concreto: “Iemand zo klein in zichzelf en in zijn of haar eigen ogen maken dat hij of zij past door het oog van een naald.”

5-5-2020: De woorden van Jezus Christus bezitten Mathematische Precisie en Universeel Juridische Bewijskracht. Graag het tegendeel bewijzen a.u.b. Die woorden betekenen mijn tijdloze Vrede en mijn Permanente Bevrijding en mijn Immanente Beschutting tegen de DOOD van mijn Ziel, tegen welke gevaren dan ook, tegen alle ziekten en tegen alle aanvallen uit het rijk van de Duisternis. Dit vindt ook u in Psalm 103: 1-5 en Psalm 91 en Efeze 6 samen. Halleluja & Hosanna alleen voor de Geest van de Zoon van GOD. Wij zijn allen gelijk met allen dezelfde geestelijke Rechten voor tijd en eeuwigheid. Amen. Dit is onze tijdloze permanente erfenis als erfgenamen van GOD en mede-erfgenamen van Christus dankzij zijn boodschap in het Nieuwe Testament. Romeinen acht geheel, alle verzen.

5-5-2020: Het permanente bevrijdingsvuur ziet u met zijn onuitblusbare vlam in mijn hart:

5-5-2020: Hier volgt een tijdloze wetzekerheid uit Mattheus 16: 25b “maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.” Elk persoonlijk offer, al is het nog zo klein, voor Jezus brengt eeuwig leven in uw ziel. Dat bewijst Jezus in Johannes 10 met: “17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.”

5-5-2020: Als het positieve Recht wordt aangevuld en ondersteund met Mathematische precisie ontstaat Godgelijk Recht, dat altijd overwint, slaagt en onbetwist gelijk heeft.

5-5-2020: Een zeer speciale dag breekt aan: Afscheid van de gruwelen in WOII door de Nazi’s én de Japanners. Welkom aan de vrede, die alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4: “7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

4-5-2020: Zojuist heb ik gekeken naar de sobere 4 mei viering op de Dam. Mijn waardering: een 10 plus voor beide toespraken van 1ste Arnon Grunberg in de kerk en 2de die van de koning Willem Alexander. Mijn eigen vader wijlen Pieter Oord is op miraculeuze wijze ontsnapt aan dwangarbeid in Duitsland en kreeg hulp van een schoonmaakster in Utrecht in Tivoli, dat als slaapplaats diende voor de Razzia slachtoffers uit Rotterdam en als wachtruimte voor de klaarstaande treinen naar het Ruhrgebied.

4-5-2020: Ben ik zelf bang om ooit dood te gaan? Eerlijk gezegd: neen en  niet ! ! !, omdat ik van harte en voor 200% geloof dat Jezus mij destijds in zijn 40 dagen woestijnbeproeving, in Zijn ziekten, in Zijn door mensen verlatenheid, in Zijn Gethsemané nachtelijk gevecht, in Zijn geseling door de Joden, in Zijn verraad door Judas, in Zijn verloochening door Petrus, genageld door de Romeinen op het Kruis van Golgotha, in Zijn offer op dat kruis van Zijn beste Discipel Johannes, als plaatsvervanger, aan Zijn wanhopige moeder, in Zijn graf gelegd achter een immense steen, in Zijn opstanding op Hemelvaart en in Zijn Hemeltempel in het nieuwe Jeruzalem heeft meegenomen. God heeft mij voor de grondlegging der wereld, voor de schepping, in Christus geplaatst en werkt dat nu elke seconde op aarde uit in mijn dagelijkse praktijk. Ik leef nu al dagelijks in Zijn Hemelbediening en deel het verborgen manna uit: Zijn exacte godgelijke in de schepping aanwezige Inzichten en concepten. Dat doe ik al sinds 1 augustus 2006, dus bijna 14 hele jaren  en hoop dat nog vele malen met vele leerlingen te herhalen. Dit is mijn Logos, mijn missie, mijn openbaring, mijn van de Geest in 2002 ontvangen exacte Didactiek: heel simpel, heel doeltreffend en zeer doelmatig, exact bewezen in de levens van vele, vele sterleerlingen.

4-5-2020: Er is elke dag veel om over te schrijven, maar ik beperk me tot mijn eigen zaak: het geven van optimale lessen aan soms wanhopige leerlingen. De wanhoop is dat ze af en toe geen gehoor vinden op school op hun vragen.

4-5-2020: Een bruin broodje met Appelcompote vind ik ’s ochtends een delicatesse met als boter: een laagje Tahin. Naast een Zeeuwse Bolus van een paar dagen oud, aangevuld met een kopje met een mengsel van diverse soorten exotische en Engelse thee.

4-5-2020: Vandaag ben ik, gek genoeg in mijn bewustzijn, 14 jaar geworden. Want precies 14 jaar geleden heeft de toenmalige vice voorzitter van de Raad van State, Mr. Herman Tjeenk Willink een belangrijke vraag gesteld op de Dam tijdens de toenmalige dodenherdenking: Een niet te loochenen feit. Opvraagbaar op Internet. Hij vroeg toen en daar letterlijk: “Wie doet zijn mond open als de rechtsbeginselen in de rechtsstaat met voeten worden getreden?” Dit citaat komt uit die toespraak: “Totdat die andere werkelijkheid een gezicht krijgt en het eigen leven direct wordt geraakt. Waarom hebben we het niet eerder gezien? We wisten het toch? Wat wéten we niet wat wèl gebeurt, wat zíen we niet wat we eigenlijk wèl weten, wat hóren we niet wat wèl wordt gezegd? Wat zeggen we niet omdat we er geen woorden voor vinden? Wie neemt het woord wanneer de beginselen van de rechtsstaat met voeten worden getreden. Wie neemt het woord wanneer groepen buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Hoe Heldhaftig, Vastberaden èn Barmhartig zijn wij dan zelf? In een democratie is de ruimte voor geluiden uit een andere werkelijkheid groter dan in andere staatsvormen.” Die vraag heeft mij toen tot leven gewekt. Ik blijf een antwoord geven op die vraag. Ik ben en blijf het antwoord op die vraag met 81 UWV-grieven. Zelf heb ik ook nog een aantal vragen:

1ste: wie kan in de schaduw staan van de grandioze apostel Paulus, als architect van de Christelijke Wereld Gemeenschap, die in zijn persoonlijk getuigenis de juridische melding heeft gemaakt in 1 Cor 2: “2. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” 2de. “Wie kan de diepte, hoogte, lengte en breedte bevatten van die ontkenning?” en 3de: “Wat is de betekenis van die toenmalige melding van Paulus in deze coronacrisis?” 4de: “Bestaat er een betere beschrijving van de armoede van geest, genoemd in de tweede zaligspreking van Jezus op de berg aan zijn discipelen?”

 

Mijn herdenking vandaag is gewijd aan wijlen Mr. Matthieu Kronenberg, mijn beste VU strafrecht Advocaat.

3-5-2020: Het Koninkrijk der hemelen, waarover Jezus spreekt en promoot, heeft niets te maken met enige dominantie op aarde, waarvoor iemand zou moeten vrezen. Het is zuiver een innerlijke aangelegenheid van de reiniging en zuivering van de motieven van de ziel. Naarmate iemand ouder wordt en zich hiermee bezighoudt wordt dit stap voor stap helder. Het brengt een toenemende rust en weldadige vrede in hart en ziel, gekoppeld aan het Eeuwige Woord.

3-5-2020: Gedachten komen en gaan net als eb en vloed, stijgen en dalen, maar zijn altijd in beweging. Ik ben intussen al twee jaar bezig met het opbouwen van een digitale modelbaan, zuiver technisch zonder scenery en kom steeds dichter bij mijn doel. Waarschijnlijk compenseer ik het vroegere gemis, vanwege de hoge prijzen al destijds toen ik een kind was en mijn ouders alle zeilen moesten bijzetten om hun gezin van vier kinderen draaiende te houden na de WO II. Toch heb ik de allerbeste ouders gehad, die werkelijk alles hebben geofferd voor het bestaan dat ik nu hier in Almere mag leiden. Twee van hun kinderen zijn al overleden, net als zijzelf. Alleen mijn broer Gerard in Noorwegen en ik zijn over van de lijn Pieter Oord, direct onder mijn Opa Jan, die ik helaas nooit heb gekend. Heel apart is het de geschiedenis van de Fokke Oord senior lijn c.q. dynastie te beseffen.

3-5-2020: Vandaag, voor de herdenking morgen,  was een plezierige dag met één bijzondere Wiskunde les VWO4 van 1,5 uur en een Havo 4 Analytische Meetkunde les van 1,5 uur met beide vaders erbij. Altijd een groot plezier met soms prettige, soms heel prettige gesprekken wederzijds. Het was fun in het kwadraat.

3-5-2020: het gevoel spreekt zijn of haar eigen taal. Het intellect wordt altijd gevolgd en geobserveerd door gevoelens en andersom ook. De uitkomst van die communicatie kan soms heel naar zijn, maar soms heel prettig. Normaal is het als er harmonie tussen beide is, soms een innerlijk conflict en dat kan jaren duren en voortduren tot het is opgelost.

3-5-2020: Is er nog vrolijk nieuws of moeten we zelf maar wat verzinnen?

3-5-2020: Zo eindigt soms een ongelijke strijd:

3-5-2020: Terwijl ik dit schrijf, luister ik opnieuw naar de onwaarschijnlijk briljante pianoconcerten van Mozart uitgevoerd door wijlen Lili Kraus. Onwerelds mooi. Spetterende muziek. Hemels gaaf. Af en toe krijg ik een traan in mijn beide ogen. Hulde en Proficiat voor deze tijdloze hoge Kwaliteit.

3-5-2020: In de tijd van de apostelen wist iedereen: Hebreeën 6: “9. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. 10. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. 11. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 12. opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.” Sleutelwoord hier is: God ziet ieder mens als heilige. Vergeet dat a.u.b. nooit en never.  Het komt aan op steeds hetzelfde aspect: geduld, volharding, geloof, geduld, volharding, geloof, enz, enz, als het gaat om elke individuele belofte van God. De Bijbel is een lesboek in absolute moraal en goddelijk=godgelijk recht voor in de eerste plaats elk individu (het 3 dimensionale heilige der heiligen deel), in de tweede plaats voor de Gemeente (het 2 dimensionale heilige deel) en 3de voor de wereld (de voorhof). Ik ben destijds (rond 1995) in de Gemeente het zwijgen opgelegd door de leidende broeder in Rotterdam en daardoor automatisch bevorderd tot het Heilige der heiligen van God zelf. Geen ogenblik heb ik eraan gedacht terug te keren tot de voorhof met alle mogelijke soorten plat vermaak.

2-5-2020: Als door de coronacrisis alle leerlingen van je zijn afgepakt, zie je een absoluut wonder als weer en opnieuw een leerling(e), nieuw of eerder al, op bezoek komt voor de exacte Masterclass. De cijfers vliegen hier regelmatig omhoog.

2-5-2020: Als iemand zijn of haar gelaat voor u verbergt, bent u op de goede weg. Dat deden ze ook bij Jezus: Jesaja 53 zegt: 3. “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.” Hij is de Koning der koningen, de Heer der heren, de Vredeskoning.

2-5-2020: Contra Morte. tegen de DOOD. Memento Mori. Waarom? Wij zijn bevrijd. Dat is gebaseerd op een wet. Zie Romeinen 8 ” 2. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.” Beter kan ik het niet verwoorden. De DOOD heeft afgedaan voor altijd. Zie vers “37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Zo simpel, zo waar, zo echt. Onbetwist.

2-5-2020: Laat u a.u.b. niet verleiden tot spot en kwaadsprekerij. U bent op weg naar de Hemel en het Leven en niet naar de DOOD.

2-5-2020: een Christen stelt altijd de DOOD aan de kaak. Die gaat zijn gang eerst in de geest van een mens in de vorm van somberheid, cynisme en pessimisme, dan in de ziel in de vorm van twijfel, protest en eigenbelang en daarna wordt vroeg of laat het lichaam aangetast met als einde de volledig zwarte DOOD van geest, ziel en lichaam. Jezus heeft de mensheid recepten tegen de DOOD gegeven, o.a. in Math 5.  Pas ze a.u.b. ijverig toe. Het zal u tijdloos baten. U hoort bij de tijdloze engelsterren uit het laatste hoofdstuk van Openbaring, waar het eindscenario van de zielen staat geschetst: ” 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.” Zorg a.u.b. dat u bij die schare engelsterren terecht komt. De Geest overwint altijd, al eeuwen lang sinds het begin van de schepping.

1-5-2020: u zult steeds op de site de ontregeling van mijn brein tegenkomen, wegens een eerder opgelopen herseninfarct t.g.v. onredelijke UWV dwang, dreiging en terreur in het verleden. Ik functioneer nog voor 10% van mijn jeugdige kwaliteiten. Ondanks jarenlange persoonlijke training met Frans spreken, cursussen volgens, boeken lezen, vele pagina’s teksten en vele, vele woordenlijsten opschrijven is het me niet gelukt deze taal machtig te worden. De Noorse taal had ik destijds in 6 maanden schriftelijk en mondeling onder de knie. Ik wijt dat uitsluitend aan het monsterlijke en goddeloze bestuur van het UWV: anti sociaal, anti humaan en anti christelijk. Al leden van dat bestuur afzetten (en onder de guillotine a.u.b.) en vervangen door rasechte christen socialisten. Er gaan koppen rollen, onbetwist. Nog even wachten a.u.b. tot deze pandemie voorbij is.

1-5-2020: altijd weer elke nacht overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91 vers 1. Vandaag trouwens lekker opgeschoten met de installatie van een digitaal bestuurd 1ste schaduwstation met 8 sporen in mijn modelbaan van vier lagen.

1-5-2020: Verachtelijk wegkruipen voor de feiten door de NL overheid. Regelmatig zichtbaar. Wegkruipen in de bosjes en eindeloze procedures. Recht door zee gaan is er niet bij. Niet blikken en niet blozen. De waarheid omarmen. Zonder twijfel voortgaan tot het einde.

1-5-2020: De reden dat heel Nineve destijds in de tijd van Jona, de kant van God koos, kwam door de transformatie van Jona in de buik van de Walvis. Voor die buik en na die buik was Jona veranderd. Hij beschikte over een enorme geesteskracht, die heel NIneve overtuigde de levenskoers te verleggen en God te zoeken en betere gewoonten aan te kweken. Ieder in NL zou nu geleerd moeten worden het stiltegebed van Madame Guyon toe te passen en te leven, in de Heilige Geest. Dan zouden er snel nieuwe impulsen in de samenleving wakker worden. Wie zoekt zal vinden. Onbetwist. Veel succes daarmee.

1-5-2020: Ga staan in uw van God gegeven Machtswoord en eigen Logos en zie uzelf als een sterengel in de rechterhand van Jezus Christus. Laat het zielige en beperkte en bekrompene achter u en sta op in Zijn Geest en spreek zoals Hijzelf.

1-5-2020: Hoeveel slachtoffers zijn er in de geschiedenis gemaakt door Arrogantie? “Ik ben nederig en zachtmoedig van hart” :heeft de Koning der koningen gezegd. “Leer van mij.” Dat is zeer heilzaam en zeer nuttig en voorkomt escalering van conflicten. Het brengt vrede.

1-5-2020: Hoe kan ik vandaag helpen de angst te bezweren? Het simpele antwoord luidt: dankzij de God van Israël, niet van de staat Israël, maar van het individu Israël, die bij Pniël en de rivier de Jabbok die nieuwe naam ontving na een nacht worstelen met de angstdemoon in Jacob voor zijn Oudere broer Esau. Een fraaie lied en Psalm raad ik u aan te lezen en te mediteren: Psalm 91 dat honderdduizenden keren gezongen moet zijn in alle synagogen in en buiten Israël als blijvende troost.

1-5-2020: Ik ben opgegroeid met Fries roggebrood, zwart compact roggebrood, zeer gezond, maar wel wat zwaar op de maag. Mijn ouders vierden voor zich beiden zondag ’s ochtends die wekelijkse dag met roggebrood en daarop een luchtige beschuit en er tussen in Friese nagelkaas. Die combinatie vind ik nu nog lekker als driedelig bewijs van Degelijkheid, Luchtigheid en Friese zuivel. Geweldig om aan terug te denken. Proef ook zelf deze grandioze combinatie van klasse producten.

1-5-2020: Kan filosofie en de filosofen een oplossing aandragen voor de huidige crisis? Hoe werden in het verleden crises opgelost? Helpt praten over de crisis ons uit de crisis? Kunnen praatjesmakers ons echt helpen? Zijn er niet weer altijd pioniers nodig met een pioniersgeest? Om de ogenschijnlijk (te) grote problemen gezamenlijk op te lossen. Coherentie in plaats van divergentie.

1-5-2020: Een nieuwe maand, een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe opdrachten, nieuwe muziek, nieuwe talenten, nieuwe zwaantjes beneden, nieuwe groei, nieuw geluk, nieuwe vrede, nieuwe vreugde. Ik kan niet leven op oud brood. Elke dag nieuwe lichtstralen, nieuwe zuurstof. Kortom pret, plezier en passie.

30-4-2020: Spelen, in je spel element zijn op allerlei manieren. Het lijkt het meest wezenlijke: kosmisch spelen met de scheikundige elementen, met de natuurkundige wetten, met de wiskundige concepten. Het spel van mijn vader was schaken. Op 80 jarige leeftijd was hij destijds senioren kampioen in Leeuwarden. Hij was een liefhebber van volleybal, zwemmen, kaatsen, kijken naar tennis en voetbal. Een zeer sportief ingestelde man.

Na diverse jaren afwezig en eerdere besteling van eieren, is de zwaan weer aan het broeden beneden het terras. Nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe witte zwanen.

30-4-2020: Wat is de definitie van goed leven? volgens de leer van Jezus in Matth 5: “2. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: 3. Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.  12. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.”

30-4-2020: Het komt zoals het komt. Het is zoals het is. Het gaat zoals het gaat. Geen reden voor somberheid noch pessimisme. Deze afsluiting van de maand april en eerste vier maanden van 2020 was een plezierige dag met veel goeds.

30-4-2020: De eerste vier maanden van 2020 zijn voorbij gevlogen. Zo zal het zeker ook gaan met de volgende 8 maanden. Waarom draait de aarde elke dag zijn rondje om zijn as en zijn jaarrondje om de zon? Wie of wat heeft dat met een gerichte hoeveelheid energie ooit in beweging gezet?

30-4-2020: Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar wat is koper?

Feest na het succes:

30-4-2020: Het rijk van de duisternis, van de onwetendheid, van de dood, van de macht van het Kwaad. Hoe ontsnap ik aan dat rijk van kennisgebrek? Antw: Studie, educatie, studie, educatie, studie, enz, enz.

30-4-2020: Volgens de Bijbel schuilt het kwaad in elk mens in zijn of haar vlees. “Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen, in mijn vlees geen goed woont.” Romeinen 7 vers 18. Hoe kon Paulus dat concluderen? Door zichzelf te vergelijken met de wet Gods, de goddelijke wet van individuele en persoonlijke dubbele vrijgevigheid en offerbereidheid. Actief deelnemen aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen Geest en vlees.

30-4-2020: Wonderlijke wereld met technische hoogstandjes. Wanneer verslaan we gezamenlijk dodelijke gevaren? Voor de geest, voor de ziel en voor het lichaam van elk individu, voor de samenleving en voor de Rechtsstaat? Wat is de individuele bijdrage aan het overwinnen van alle kwaad? Alle kwaadsprekerij, alle kwade intenties, alle kwade praktijken. Ziet zo’n Paradijs er saai uit?

30-4-2020: Weer schijnt de zon. Een wonder? Een vanzelfsprekendheid? Zo zie ik dat niet. Vandaag start ik de Tour de Nouveau Jeruzalem met elke dag vanaf nu minimaal 5 minuten fietsen op de hometrainer vlakbij het open raam in mijn slaapkamer, direct na het ontwaken en scheren. Ik ben al ruim een week bezig en doe dit met plezier. Ik houd u op de hoogte. Doet u ook mee thuis? Doel is: het kristal heldere nieuwe koninklijk en priesterlijk bewustzijn: KPB.

30-4-2020: Laatste dag april. Wie zal deze crisis kunnen duiden? Ik waag me daar niet aan. Ik zie deze Corona plaag niet als straf van God, want God is barmhartigheid en vergeving. Wel gebeuren dingen om ontferming van te leren. Dat blijkt m.i. ook uit Rom 11: ” 32. Want God heeft hen allen onder ongehoor-zaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! 34. Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? 35. Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? 36. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” God regeert in Zijn eeuwige heerlijkheid dankzij zijn eeuwige barmhartigheid. Voor zo iemand hoef je geen moment bang te zijn. Dat zijn we immers ook niet voor de zon, want die staat op voldoende afstand van ons om ons niet te verblinden noch te verbranden. Dankzij God is er tijdloos licht geschapen in de immense kosmische duisternis en het universele stof tot leven gebracht in de mensheid op aarde, die vanaf het begin de strijd heeft moeten aanbinden met onwetendheid om te overleven. Dat zien we op dit moment in de enorme wereldwijde aanvalsactiviteit overal tegen het Corona virus. Everything happens for a reason. De wereld was er aan toe dit gevecht te leveren en samen te overwinnen.

29-4-2020: Welke schat kan het eeuwige Woord (“Er zij Licht”) evenaren? Niets kan er tegenop of zelfs maar in de schaduw ervan staan! Dankzij een onderzoekende geest vanaf mijn vroege jeugd heb ik behoorlijk wat tijdloze zaken in de schatkamers van mijn ziel mogen opslaan, waarvan vele leerlingen al hebben geprofiteerd.

29-4-2020: “Strijdend naar de overwinning over tirannie en dictatuur van elke soort” is het levensmotto van elk lid van de Fokke Oord senior dynastie. Die Fokke werd 100 jaar en 6 maanden.

29-4-2020: Als een troost geef ik door: Psalm 1: “3. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt;– al wat hij onderneemt, gelukt.”

29-4-2020: Als blinde woede van een enkeling omslaat in heilige toorn van meerderen staat burgeroorlog voor de deur. Dat heeft de geschiedenis volop bewezen in o.a. Cuba, China, Rusland, India, Frankrijk met o.a. het bloedige RK-Christendom, het Hindoeïsme en de Islam. Een uitzonderling vormde Mandela, die uiteindelijk verzoening van standpunten realiseerde.

29-4-2020: Volledig vrij van uitbuiting, manipulatie, dwang, dreiging en terreur? Is dat mogelijk voor een mens? Is dat het resultaat van de goede strijd in de hemelse gewesten waarover de apostel Pauls schrijft in Efeze 6 tegen de onwetende, dwalende, dreigende overheidsdienaren?

29-4-2020: Zijn door de mens geproduceerde insecticiden uiteindelijk rampzalig voor de mens zelf? Bedoeld om insecten en parasieten te bestrijden en te doden vallen m.i. de bestrijdingseffecten op het bordje van mensen terug als een boemerang: hersencellen en het zenuwstelsel worden langzaam aan kapot gemaakt door veelvuldige inname samen met  lekker-nijen, zoals koffie en andere dranken. Witte bloem, witte rijst en witte suiker schijnen ook niet best op langere termijn. Drink in ieder geval na koffie een glas helder water ter compensatie.

29-4-2020: Op zoek naar een Boost uit de hemel? Na een beetje volhardend zoeken ontvangt u die onbetwist in uw eigen missie op aarde.

29-4-2020: Een volmaakt en volwassen vaderschap, ook zonder fysieke kinderen. Dat kun je niet verwachten op 21 jarige leeftijd maar na een aantal jaren oefenen moet dat bereikbaar zijn met bijv. kinderen van andere ouders. Een volwassen en volmaakt moederschap is veel makkelijker en in kortere tijd bereikbaar. Vrouwen bezitten van nature Bina (vrouwelijke intelligentie), mannen hebben meer tijd nodig om Goochem (mannelijke intelligentie) te worden na veel vallen en opstaan.

29-4-2020: De fabelachtig mooie belofte in Jesaja 58 “11. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” is ook voor u.

29-4-2020: Steek het vuur van de bereikbare volmaaktheid a.u.b. aan in zo veel mogelijk zielen.

29-4-2020: Zelfs het allerhoogste stadium van de Godgelijkheid is te bereiken dankzij de Heilige Geest. Dat is in de praktijk een heel dichtbij doel. Schrijf brieven en teksten in perfect Nederlands en sta open voor verbeteringen. Bouw een huis kaarsrecht volgens berekeningen, perfect afgestemd op de stelling van Pythagoras. Maak scheikundige, natuurkundige en wiskundige rekensommen perfect. Leer computers perfect programmeren. Dat zijn zuiver aardse zaken. In de Godgelijke sferen is de Hoop de hoogste dynamische standaard en motor met: altijd voorwaarts, altijd beter, altijd meer, altijd verder, altijd hoger, altijd dieper onderzoek, enz, enz, totdat kanker en andere ziekten volledig zijn overwonnen. “Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is.” Math 5 vers 48.

29-4-2020: De Hoop is nooit kapot te krijgen. Die Hoop overleeft alles en iedereen. Ga daarom een levenslange compagnonschap aan met de HOOP, zo geweldig beschreven in Romeinen 15: “13. De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.” Blijf oefenen op uw specifiek terrein om dankzij de Hoop nieuwe geschiedenis te schrijven, elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen. Haal nieuwe diploma’s, lees nieuwe boeken, los nieuwe problemen op, bezoek nieuwe leraren, ga aan de slag met uw eigen ziel en lichaam. Bereik het volmaakte stadium in een sport, in een taal, in een vak, in een beroep, in een bepaalde tak van het recht, in een bepaalde techniek, in een bepaalde vaardigheid, in een bepaalde eigenschap anders dan stelen, moorden, verkrachten en/of liegen.

29-4-2020: Er is gelukkig maar één enkele oplossing: Met vertrouwen naar de toekomst kijken en net zo lang strijden, vechten, testen, janken, weer opstaan en verder vechten tot de allerlaatste Corona viruscel waar ook ter wereld is vernietigd. Daarna jubelen en juichen en dan verdergaan  totdat alle overige virusziekten volledig zijn uitgeroeid door en voor de mensheid. Een kwestie van volharding en geduld. Niet mijn sterkste aangeboren eigenschap. Maar ik oefen mij daarin dagelijks tot uiteindelijk het Meesterschap in deze twee vakken is bereikt. Opgeven is geen optie, nooit. Onderweg leren van fouten, blijven vechten tegen deze onzichtbare vijand en uiteindelijk de overwinningskrans en bekroning verwerven.

28-4-2020: De beroepsmoordenaars zijn reeds overwonnen in Openbaring 12: “7. En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8. maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”

28-4-2020: Wat gaat de toekomst brengen? Zijn er nieuwe inzichten nodig? Welke lessen worden geleerd uit deze crisis of zal het alleen maar erger worden net als bij de sprinkhanen-plagen in Africa? Ik dacht eenvoudig aan 1 Joh 2: “7. Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt. 8. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. 9. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. 10. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; 11. maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.” De tijd lijkt rijp om wat we al weten: “goed handen wassen” als licht te laten doordringen en schijnen. Dus vooral geen ingewikkelde dingen. KISS: keep it simple and stupid.

28-4-2020: Hoe lang kan iemand zich verschuilen onder de radar van de publieke ruimte? 30 jaar? 40 jaar? 50 jaar? 65 jaar? 75 jaar?

28-4-2020: De MH 17 ramp zal nog lang naklinken ook in mijn ziel met echo na echo. Ik zat destijds op 17-7-2014 bij mijn beste Strafrecht vriend, Jack Oedjaghir, in Capelle a/d IJssel thuis een pannenkoekfeestje te vieren toen het rampzalige bericht op de t.v. verscheen. Ondraaglijk leed. Een jaar daarna op 22 juli 2015, helaas overleed Jack, met wie ik vier jaren samen op de VU heb gestudeerd met vele, vele plezierige momenten. Hij was in korte tijd daarvoor uitgegroeid tot een top-advocaat op Curacao.

28-4-2020: minder dan een speldenknop in afmeting ben ik in dit gigantische universum, maar voor een ketting van leerlingen ben ik vanaf 1 augustus 2006 een beslissende schakel geweest in hun opleidingstraject naar het schooldiploma. Ere zij God alleen voor eeuwig.  EzGaVe!

28-4-2020: Wie kan verwachten de omvang van de Holocaust te doorgronden? Wat is de oorzaak van dit immense onmetelijke drama? Is dit terug te voeren tot het conflict tussen de wet van de 10 geboden en het immanente kwaad in het onbewuste deel van de menselijke ziel? Zal ten slotte al het veroorzaakte leed dubbel worden gecompenseerd?

28-4-2020: God is inzicht en inzicht is God. Sela. Amen. Ik ben een dienaar, al bijna 14 jaar, van veelzijdig inzicht. Ik ben een dienaar van God.

28-4-2020: Jeremia 29: “11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.” 

28-4-2020: Vakantie, vakantie, vakantie zonder vakantiegevoel. Wonderlijke tijden, wonderlijke werkelijkheid.

28-4-2020: Nestwarmte in een gezin is ultiem belangrijk. Tegen elkaar aankruipen net als zwarte panters elkaars vacht plezieren. Ook leeuwinnen kennen nestwarmte door eenvoudig tegen elkaar aan te kruipen en warmte te delen. Dat gedrag hoort bij de groep.

28-4-2020: Conflicten her en der. Wat blijken oorzaken? Onredelijke eisen, onrealistische wensen en doorgeslagen individualisme, gebrek aan coöperatieve zin, te grote ambities.

28-4-2020: Het kan nimmer de bedoeling zijn van Democratische wetgeving om mensen in hun gezondheid, carrière, salaris, pensioenrechten en woonomgeving te beschadigen of te benadelen. Dat deden de Nazi’s vroeger wel, maar niet fatsoenlijke regeringen.

28-4-2020: Hoe kan ik zo zeker zijn van het bestaan van God? Heb ik soms andere ogen en andere oren nodig om God gewaar te zijn? De zon en het zonlicht zijn twee bewijsfeiten. Ik hoef er niet aan te twijfelen. Ik zie ze beide met mijn ogen. Hoe zit dat met God? In de ruimte boven mij in de nacht zie ik een oneindig uitgebreid heelal waarvan ik de grens niet kan zien. Er heerst daar een oorverdovende stilheid. Is God zoals Meister Eckhart beschrijft een dankbaar en hoogzalig eeuwig zwijgen van de ziel? Of is God onuitspreekbaar, onuitdenkbaar, onuitvoelbaar en onuithoorbaar?

28-4-2020: Alle geweld van de wereld is niet in staat een ziel te bevrijden van begaan kwaad, zichtbaar in de tien geboden. Een dodelijke ketting als herinnering verbonden aan de dood, draagt iedere zondaar mee, totdat Jezus met alle macht in hemel en op aarde de voor hem gekwelde en knielende zondaar heeft vergeven en bevrijd. Zijn discipelen en apostelen gaf Jezus dezelfde autoriteit. Uit de Bijbel blijkt dat zelfs hoge autoriteiten, zoals bijv Mozes, verstoken bleven van de allerhoogste zaligheid door openbaar te zondigen tegen God door, zoals God had bevolen, niet tegen de rots te spreken, maar in kwaadheid met een stok op de rots te slaan. Hij is het beloofde land niet kunnen ingaan. Hoe tragisch was dat. In mijn eigen verleden heb ik godvruchtige mannen gekend, die op latere leeftijd in kwade doen zijn terecht gekomen met afschuwelijke gevolgen. Dat toont m.i. aan hoe God een hardgrondige afkeer heeft aan kwaad doen. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Omgekeerd is het niet altijd waar: kwalijke gevolgen hebben soms andere oorzaken: onwetendheid of verslavingen, machten van de duisternis, zoals o.a. afgunst, ongeduld, blinde haat of kadaver discipline.

28-4-2020: Het vlees is en blijft gekruisigd. ik gun u graag dat geheim. Ook u bent opgestaan en met Hem verheerlijkt. Dat maakt mij nederig en klein.

28-4-2020: De engelen van de Dood zijn op de vlucht geslagen. Het kwaad is uit de hemel weggedaan. Nu heerst er Gods onvolprezen welbehagen en allen in dat licht blijven gaan en bestaan.

28-4-2020: De Godgelijke Geest overwint, verandert en geneest elk mens. Onbetwist.

28-4-2020: Geen reden tot paniek, noch stress, noch haast want: “28. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30. en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” Romeinen 8. Dit is meer dan grandioos en betrouwbaar. Ieder mens is een door Christus geroepene. Basta! Door eenvoudig geloof in deze feiten gaat de Almachtige Godgelijke Geest dit wonderlijk mirakel uitwerken en bewijzen in uw privé bestaan.

28-4-2020: Het innerlijk leven! Hoe ziet dat eruit? Wat is het probleem daarbij? Heel eenvoudig is dit innerlijk conflict voor elke discipel van Jezus beschreven in Romeinen brief hoofdstuk 7: “22. want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23. maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!”

28-4-2020: “This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it.” was het openingscredo van wijlen Robert H. Schuller in Hour of Power op t.v. in de Crystal Cathedral in Californië (nu onterecht Christ Cathedral genoemd, want Christus woont niet in een kathedraal maar in de zielen van toegewijde discipelen, die focussen op Nederigheid en Zachtmoedigheid en niet op financiëel succes). Goede herinneringen bewaar ik aan deze gedreven man en zijn vrouw die ik destijds rond 1999 in de Keukenhof van dichtbij heb meegemaakt aan het einde van mijn Rechtenstudie en een gedichtenbundel van mij heb overhandigd in aanwezigheid van o.a. Dries van Agt. Daar bezit ik video bewijs van.

27-4-2020: De meest essentiële vraag: “Heb ik er vandaag toegedaan door het verschil te maken?” leg ik bij God op het bord.

27-4-2020: Geluksbewustzijn blijkt een hot item. Wie wil dat eigenlijk niet? Destijds op de Titanic waren de opvarenden en stuurlui allen in opperste stemming van geluksbewustzijn totdat het noodlot toesloeg. Zelf verkeerde ik in hogere sferen toen mijn toenmalige bedrijf een prachtig Software pakket onder de naam Garanpas op de Markt bracht en in het eerste jaar notabene aan twaalf Gemeenten in NL verkocht. De toekomst gloorde rood wit en blauw. Totdat een staatsecretaris met een centrale oplossing kwam. Weg markt, weg bedrijf, weg personeel. Vele jaren inspanning werden in één keer weggevaagd. Het lijkt zich in deze tijd te herhalen. De Coronacrisis slaat ongenadig toe. De toekomst ziet er minder rooskleurig uit, maar dankzij bijstudie en zelf educatie vond ik ondanks fervente tegenstand zelf de weg terug naar harmonie en vrede.

27-4-42020: Een dictator heeft zichzelf lief als God, terwijl Jezus God liefhad als zichzelf. Dat is het verschil, dat alles uitmaakt. Ieder adviseer ik van harte het tweede aan: het wettelijke God liefhebben als jezelf. Het eerste leidt naar wetteloosheid, wanorde en chaos. Zie het bekende droevige lot van Zimbadwe onder Mugabe.

27-4-2020: Elke dag sterf ik in mijn ziel en wacht ik op de Heilige Geest, die mij verder levend maakt en troost. Na het lijden verkwikt Hij mijn ziel. Dat is de normale Kosmisch gestuurde Eb en Vloed beweging in de ziel. Na elke top een dal, na elk dal een top. Opgaande zon en neergaande zon tot in het oneindige op aarde. Bij eb komen vele aangespoelde zaken droog te liggen uit de zee. In tijden van tegenspoed en laag water worden zaken helder uit de diepten van de zee, het eindeloze onderbewustzijn.

27-4-2020: ik promoot dagelijks de apostolische leer van het NT met de smalle individuele weg en opleiding tot het Kosmische Koninklijk Priesterschap, dat in de loop van de tijd een beetje ondergesneeuwd is.

27-4-2020: Vele vreugdevolle momenten wens ik u toe dankzij een plezierige kijk op het leven ook in deze tijden van somberheid. Er gebeuren dagelijks vele wonderen in de natuur, dichtbij en veraf. Geniet daarvan. Laat uw ziel floreren, elke dag.

Koningsdag, 27-4-2020: Een gouden toekomst wacht voor ieder dankzij 1ste de gouden standaard van mathematische precisie en 2de de gouden regel: “Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.”

26-4-2020: Waaraan heeft de menselijke ratio zich te spiegelen? Antwoord: aan gezond verstand en hoe ontwikkelt gezond verstand zich? Een simpel recept daarvoor bestaat er m.i. niet. Dat heeft te maken met de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid. Van huis uit heb ik een bepaald verstand meegekregen, aangevuld door de nodige studies. Toch blijken in de praktijk manco’s door wat de Bijbel noemt: “zonde in het vlees”. Romeinen 7 laatste vers. Anders gezegd onwetendheid uit het onderbewustzijn. Die weg van verlichting tot volledig bewustzijn is en blijft de weg, die de oorsprong was van het Christendom. In de loop van de tijd is die innerlijk groei van onwetendheid uit het onderbewuste of onbewuste naar volledig bewustzijn op de achtergrond geraakt, maar is nu actueler dan ooit te voren. Het afleggen van onwetendheid en het aandoen van nieuw modern vrij bewustzijn heeft de toekomst. Onbetwist.

26-4-2020: niet te missen in deze turbulentie is deze goddelijke uitspraak in 2 Cor 4: “16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18. daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”

26-4-2020: Ik houd moed, ik overwin gemakzucht, ik verwacht de Here (Jesaja 40: 31), ik put nieuwe kracht, ik hoop op betere tijden, ik schrijf nieuwe geschiedenis, ik leer van fouten, ik wandel in het licht zoals Hij in het licht is, ik betaal graag dubbel mijn verplichtingen: alimentatie en belasting, ik vertrouw, ik geloof, ik hoop. Dit is het aquarium waarin ik drijf in diepe dankbaarheid. Het zingt in mijn hart.

een met Geestvervulde christen

25-4-2020: De Hoop wint het altijd van somberheid en pessimisme

25-4-2020: Mijn favoriete en permanente hobby is: het zijn in, verblijven in, mediteren over en overpeinzen van het eeuwige Woord: de woorden van de OT Profeten, van Jezus en de NT Apostelen. Die verwijzen m.i. naar de absolute bevrijdende, beschuttende en verdedigende waarheid tegen elke vorm van tyrannie en dictatuur.

25-4-2020: De mens kenmerkt zich in toenemende mate door VERZET tegen verandering en verbetering op weg naar volmaaktheid. Dat klinkt vreemd maar zo is het wel. Vastgeroest aan procedures, methodes, gewoonten, tradities, normen en eigenschappen. Soms is het moeilijk iemand in beweging te krijgen op weg naar zijn of haar volmaaktheid.

25-4-2020: Bekijk de individuele werkwijze van Paulus c.s. In Kolossenzen 1: “27. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. 28. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. 29. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.” en in Kolossenzen 2: “1. Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, 2. opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3. in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.”

25-4-2020: Staat de wereldorde op losse schroeven met de losse en lose kreten van Trump? Staat de USA op losse schroeven met vele miljoenen werkelozen? Staat de RK in Rome op losse schroeven wegens falsificatie van het evangelie? Staat het Midden Oosten op losse schroeven? Staat de machteloze EU op losse schroeven in deze corona tijd? Staat NL op losse schroeven met € 92 miljard in de min? Staat de RvState op losse schroeven met het aanjagen van het stikstofmonster? Staat de Oranje dynastie op losse schroeven wegens onvoldoende controle op het nakomen van de afgelegde EED? Het zijn spannende tijden, waarin veel te zien en te horen is.

24-4-2020: Ik dweep niet met de staat Israël. De naam Israël staat voor mij voor een persoon, even beperkt als anderen, die in een nachtlang gevecht bij de rivier de Jabbok God heeft gezien en ontmoet en daardoor zijn angst voor Esau, zijn dominante broer, overwon. Als resultaat kreeg hij bij Pniël een nieuwe naam. Staat dit niet exemplarisch voor het afleggen van de oude bange mens, zoals Paulus’ boodschap behelsde en het aandoen van de nieuwe vertrouwende mens: Christus.

24-4-2020: in retro perspectief heb ik geboft met de meest excellente leraren op het Gymnasium (6 jaar), in de vrije kerkelijke gemeente (25 jaar), op de TU Delft (4,5 jaar) en op de VU A’dam (4,5 jaar) met een ongelooflijke hoeveelheid en verscheidenheid aan opgedane kennis. Op de lagere school (6 jaar) heb ik zeer geboft met zeer toegewijde onderwijzers en onderwijzeressen.

24-4-2020: “Everything happens for a reason” staat op mijn woningkamerdeur. Dat geldt ook voor deze coronacrisis. Wie ziet de oorzaak, wie de bron van deze ellende? Is de eenvoudige les: handenwassen zoveel mogelijk per dag, vooral na toiletbezoek. Dat heb ik al vele jaren geleden van mijn vader gezien en geleerd en dus daarna toegepast. Als schaderegelaar bij de Eerste Rotterdamse had hij heel wat ellende van dichtbij meegemaakt en vertelde mij als jongen: “De lijst van pluspunten van Alcohol is vrij kort maar de lijst met minpunten is zeer lang.” Tot mijn 63 ste jaar heb ik daarom uit respect voor mijn vader geen druppel bier gedronken en ook nu zult u het tevergeefs zoeken in mijn kamers en koelkast.

24-4-2020: De eenvoudige weg ten leven luidt: Kies een bij u passende activiteit, studie of beroep, begin daarmee te oefenen, maak fouten, blijf oefenen, overwin fouten, net zolang tot u die activiteit onder de knie heeft. Biedt uzelf aan met uw unieke concept, vaardigheid, lesmethode, didaktiek. Ieder kan in deze tijd anderen vertellen hoe iemand zelf heeft geleerd om te schrijven, te rekenen, te schaken, met een boor te boren, met een zaag te zagen, met een zeilboot te varen, pannenkoeken heeft leren bakken, een andere taal heeft geleerd, een moeilijk onderwerp onder de knie heeft gekregen, een diploma heeft gehaald, een functie heeft vervuld, etc, etc. Zo kan ieder een ster worden door anderen te onderwijzen, te leren zichzelf en de eerdere Meester te overtreffen.

24-4-2020: het goede tijdloze nieuws is: 1 Cor 1: “30. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.”

24-4-2020: Wie is in staat de omvang van de wereldwijde corona catastrofe ten volle te begrijpen en te bevatten? Is het misschien het beste een diepe winterslaap aan te gaan en over 6 maanden wakker te worden om te kijken of één en ander is overgewaaid? Een geschat tekort van € 92 miljard in NL op de overheidsbalans. Wie kan dat ten volle beseffen? Zonder God zou ik ten einde raad zijn, maar er is en blijft altijd HOOP op betere tijden. 100% zeker! Het is nu tijd om in te stappen in de huidige Ark: de HOOP als Christus Jezus, levend tot in alle eeuwigheden.

24-4-2020: Zie je eigen hart als tempel van God, zie jouw ziel als aarde en zie je geest als hemel. Dat is een eenvoudig model en pas dat eens toe op Habakuk 2:20 “Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!” De Here in al zijn grandeur is in jouw hart. Leer luisteren en kijken in stilheid van je eigen ziel naar zijn tijdloze glorie in je eigen hart. Er is geen reden voor somberheid noch voor paniek, noch voor wanhoop. Hij is de Alfa en Omega, het Begin en het Einde, elke dag op deze aardbol opnieuw in een stijgende lijn en daarna een dalende lijn. Zo verandert Hij, als inwonende Geest, onze persoon naar Zijn beeld.

24-4-2020: Verleden week stond beneden in de hal een gebruikte simpele witte home trainer, wellicht afgedankt door iemand die verhuisd is. Zonder aarzelen heb ik deze “res nullius” in mijn slaapkamer gezet en begonnen elke ochtend afgelopen week na het ontwaken minimaal 7 minuten te gaan fietsen, vlak bij het open raam. Dat wil ik graag een tijdje blijven volhouden als experiment. Kijken wat dat fietsen doet met mijn lichamelijke conditie. Vanochtend ben ik na het fietsen gaan douchen met aan het einde een paar tellen ijskoud afdouchen, op eerder aanraden van de bekende ice-man. Tijdens dat ijskoud afdouchen denk ik soms aan het Bijbelwoord van Paulus in 1 Cor 9 vers: “27. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.”  Hier ziet u de fysieke component in de relatie tussen Paulus, zijn lichaam en God, de Allerhoogste rechter. Zijn geest had macht over zijn lichaam en niet andersom. Hij liet zich niet beheersen door lichamelijke verlangens en begeerten met het oog op de dag des Oordeels, die voor iedereen komt. We zullen allen voor de Rechterstoel van Christus moeten verschijnen om verantwoording af te leggen voor wat we met ons lichaam, onze mond, onze handen, onze voeten, enz hebben verricht. Dat moet een groot feest zijn, in mooi perspectief. Paulus vreesde zelf ervoor slachtoffer te worden van huichelarij (zeggen en niet zelf doen) en afgewezen te worden door Zijn God. Dat zijn opmerkelijke woorden van een zeer toegewijde apostel en discipel van Jezus, één van de beste wellicht. En elk dag mag elke discipel van Jezus zich daarin blijven oefenen tot perfecte beheersing van het lichaam. Die geslaagde beheersing zal in elke ziel in alle eeuwigheid blijven doorklinken met grote vreugde in harmonie: “Het is mij gelukt, ik heb de hoofdprijs ontvangen: de krans der (dubbele) rechtvaardigheid, waarvan ik altijd droomde beneden.” Het is mij zelfs gelukt anderen in de startblokken te krijgen voor opleiding naar hun eigen sterstatus.

23-4-2020: Elk mens bestaat uit drie compartimenten: geest, ziel en lichaam, die elk op zijn manier bijdragen aan iemands persoonlijkheid. Elke engel bestaat uit een geest en een non stoffelijk lichaam met zang capaciteit. Engelen kunnen zingen, dat bewijst de Bijbel en dus muziek maken. De grote componisten in Europa, o.a. Mozart, Beethoven, Chopin en Bach bezaten een hoge mate van gevoeligheid voor engelen, die hun geholpen hebben hun composities op papier te krijgen. Hun muziek heet klassiek, wat volgens mij betekent dat die tijdloos is, telkens nieuw en van een engelachtige schoonheid. Op elk moment van de dag ben ik in staat die muziek als tijdloos en nieuw te ervaren, bijv. de 5 weergaloze pianoconcerten van Beethoven. De 27 pianoconcerten van Mozart bezitten een uitgesproken lichtheid, veelkleurigheid, uniciteit, snelheid en virtuoosheid.

23-4-2020: Sommigen zeggen dat erotische gevoelens tot uiting komend in een orgasme, het sterkste zijn in een ziel, maar ik zie dat anders: Eergevoelens zijn sterker dan erotische gevoelens, die meer een fysieke component vertegenwoordigen. Eergevoel heeft te maken met de kern van de persoon en zijn eigenwaarde. De NL overheid, met name de fiscus en het UWV,  heeft nog weinig tot geen besef van dit verschil. Wat het UWV soms doet en heeft gedaan door dwang, dreiging en terreur is steeds erger dan fysieke verkrachting, zoals door de RK priesters.

23-4-2020: een wijs man, wijlen broeder Elias Aslaksen, heeft eens gezegd: “Sommigen in de gemeente zijn zo geteisterd door de zonde, dat ze liever sterven en doodgaan, dan hun zonde van hoogmoed te erkennen en te belijden.” Zelf tijdens mijn verblijf in Oslo van 1,5 jaar rond 1975 heb ik dat van dichtbij meegemaakt. Een waar horror verhaal.

23-4-2020: De verzameling machtswoorden breidt zich uit: 1ste “Er zij Licht”, 2de: “Het is volbracht.” 3de: “Hij is onze vrede.”

23-4-2020: het in het leven roepen van een plek of tempel om alle frustratie, woede, ergernis en kwaadheid door wat voor oorzaak ook, voor altijd kwijt te raken. Bestaat die al voor mijn ziel?  Ben ikzelf bij machte door het stellen van één vraag zelf het kwaadste vuur te blussen? Is that the question?  Bijv. mijn absolute kwaadheid en woede over de moord in bijv Auschwitz, Sobibor en Treblinka op de miljoenen Joden in WOII? Bestaat er goddelijke dubbele compensatie voor elk slachtoffer? Wis en waarachtig! Als dat niet waar zou zijn ga ik er zelf uitvoering aan geven tot in alle eeuwigheden door de Heilige Geest: “hun voeten” wassen en zalven. Zo staat vermeld in het laatste hoofdstuk van de Bijbel n.l. Openbaring 22 vers 1-5, met mijn tijdloze missie. Het is vandaag de 108ste verjaardag van mijn onvolprezen moeder wijlen Uilkje Afke alias Olga Oord-Bijlsma. Jezus zegt in Johannes 10: “27. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28. en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.”

23-4-2020: Pionieren zit in mijn bloed en met een stevig leervermogen als een lege spons heb ik de beschikking gekregen over een behoorlijke inherente kennisbank, misschien wel meerdere banken. Mijn spons is trouwens nog lang niet vol. Ik lijk pas te beginnen. Een eindeloze rij opdrachten staat nog op mij te wachten.

23-4-2020: een stevige groeiende verzoeking van frustratie meldt zich uit mijn onderbewustzijn. Wat zou ik op dit moment echt willen doen en van de daken schreeuwen? Ik zou willen uitroepen: “Mijn God, mijn God waarom heb je ons verlaten?” Ik zou een aanklacht willen indienen tegen God en zijn overheidsdienaren, rechters, ministers, hogere ambtenaren, inspecteurs. Waarom zitten jullie steeds te slapen? Zelfs de Koning zou ik onder vuur willen nemen? Hoe controleer jij de nakoming van de EED van je dienaren? Waarom is er weinig individuele controle en correctie op gemakzucht en nalatigheid? Bijv niet handen wassen na bezoek aan het toilet! Waarom steeds hetzelfde liedje, al eeuwen lang? Iedereen ter wereld lijkt schuldig aan de misére, behalve kleine kinderen. Die hebben de toekomst, waarvoor ik mij in de afgelopen 14 jaren dag en nacht heb ingezet.  Overwin de misère, overwin de gemakzucht, overwin frustratie. Ik ga u voor in deze strijd. De dood is al overwonnen door Jezus, want Hij is een levendmakende geest. Ga staan in uw eigen volmacht en roep het uit: “Het is al volbracht op Golgotha.”

23-4-2020: Punt één: Wiskundige precisie als gouden standaard en Punt twee: als gouden regel: de universele morele wet:” Wat u niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”. Schrijf elke dag nieuwe geschiedenis met deze gouden kwaliteiten. Dan leeft u onbezorgd naar een stralende nieuwe toekomst toe. Amen! U bent dan zelf uw eigen gewicht in meer dan goud waard.

22-4-2020: Hoe een mens door God zelf geleid kan worden? is een vraag die mij vanaf mijn jeugd mateloos heeft geboeid. Ik heb altijd enige twijfel gevoeld bij mensen die zich als een meester van mij aandienden. Diverse keren bleek mijn twijfel terecht en gefundeerd. Heel veel goede leraren heb ik onderweg trouwens meegemaakt, zeg maar meer dan 95% was OK. In deze stille periode word ik daadwerkelijk anders dan eerder geleid in mijn gedachten en die zet ik op deze mijn site voor ieder, gratis toegankelijk. Zo hoort dat bij levend water om niet. Reclame inkomsten heb ik ook steevast afgewezen. Ik vind het een eer om het eeuwige Woord op deze wijze aan ieder aan te bieden.

22-4-2020: Drink a.u.b. uit de bron van levend water. Eet en geniet van het brood des levens. Verwerf elke dag meer van uw kroon des levens. Die bron, dat brood en die kroon zitten in de Geest van Jezus: de Heilige Geest, zichtbaar gemaakt in de wet van de Geest des levens uit Romeinen 8 vers 2. Verheug u elke dag in die Hoop des levens. Ga vooruit naar een optimistisch perspectief en stralende toekomst. Mijn levensmotto is: “Ik kom van de zon en ik ga naar de zon”

22-4-2020: De erfenis van het eeuwige leven ligt ook voor u klaar in het OT en NT. Aan mijn voeteneinde in de slaapkamer hangt al vele jaren aan de muur de tekst alias uitspraak: “Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is” Jesaja 32:8. Edelstenen zijn blijvend, tijdloos, zijn en blijven edel, ook in een troebele omgeving. Diamant blijft diamant, robijnen blijven robijnen en smaragd blijft smaragd, enz. De kwaliteiten van uw ziel worden dankzij het eeuwige woord blijvende parels en diamanten als concrete inzichten van uw eigen hemelse schat. Veel succes op uw zoektocht naar uw eigen persoonlijke door Jezus Christus verworven erfenis dankzij Zijn nieuwe Testament.

22-4-2020: Ik pleit voor het nieuwe samen na de coronacrisis: elke Nederlander van 21 en ouder trouw laten zweren c.q. beloven aan de Grondwet.

22-4-2020: Is de berichten t.v. een fopspeen, is het een illusie, is het slechts theater, is het misleiding? Wat komt iedere dag uit de doos van Pandora? Komt iedere keer het denken en het plannen van de koude kermis terug? Wie had ooit gedacht dat alle schoolexamens in 2020 zouden vervallen? Mijn leerlingenaantal ging terug van normaal 21 in deze periode per week naar 2 per week. Wat staat ons verder nog te wachten na de coronacrisis? Een alles en allen verterende atoomoorlog met miljoen slachtoffers? Wat is de inhoud van de zeven donderslagen die de apostel Johannes hoorde, maar niet mocht opschrijven. Zijn er trouwens al twee of drie in vervulling gegaan en wachten ons nog tenminste één of vier harde oorverdovende en oogverblindende wereldwijde knallen? Wie zal het zeggen?

22-4-2020: Is het mogelijk om onschuld te vermoorden? Wie zou dat willen en hoe zou iemand dat kunnen? Zou onschuld zichzelf kunnen vermoorden? Is onschuld vermoordbaar of niet? Dat zijn mijn vragen voor vandaag aan het begin van de dag. Kan onschuld vijanden maken of niet?

21-4-2020: De veerkracht van de mensheid is de overwinning over de dood. Het leven triomfeert onbetwist. Na de crisis is er meer cohesie, al is dat tijdelijk net als na WOII met de wederopbouw.

21-4-2020: Herijking van de salarisschalen tussen de maxima en minima lijkt me een groot voordeel voor de gehele samenleving.

21-4-2020: Negatieve rente, negatieve olieprijs. Wat is de volgende in deze rij?

21-4-2020: Wie is het onderwerp van drama? Wie is het lijdend voorwerp van drama? Dat maakt een groot verschil. Wie veroorzaakt een rechtszaak? Wie verdedigt een rechtszaak? Wie haalt uit en wie verdedigt? Dat is een aanzienlijk verschil. Wie stelt de vraag en wie is het antwoord? Fundamenteel is dat in zijn aard van de zaak. Wie is Goliath en wie is David? Wat zijn de gunstbewijzen van koning David? In het verbond met God. Bekijk eens Jesaja 55, als middelpunt alias bronpunt van de Bijbel.

21-4-2020: vandaag geef ik u drie sleutelwoorden mee op reis: 1ste: ” Gij dan zult volmaakt zijn, zoals uw Hemelse Vader volmaakt is” Matth 5: 48. 2de: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft” Filip 4: 13 en 3de: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de Heerlijkheid in alle eeuwigheid” Filip 4: 19.

20-4-2020: hoe stel ik mij het leven na het fysieke afscheid voor? Als het lichaam afgelegd is in een graf, leeft de geest ontegenzeglijk voort. Maar hoe is dat met de ziel? Dat hangt er m.i. vanaf? Trekken de geest en de ziel elkaar aan of stoten die elkaar dan af? Dat lijkt mij de kernvraag? De geest is hemels, altijd geweest en zal dat blijven tot in alle eeuwigheid. De vraag is: Waartoe is de ziel na een zwerftocht op aarde teruggekeerd: tot zijn eigen middelpunt of onschuld of is hij onderweg in een valstrik van onbarmhartigheid blijven hangen? M.a.w. lijkt mij het verwerven van mededogen en barmhartigheid een wezenlijke prijs voor elk mens voor het einde van zijn of haar aardse bestaan. Voor zo iemand klapt de hemelpoort automatisch open, reeds op aarde is er verbondenheid met de hemel. Amen.

20-4-2020: Ook in deze tijd is het profetisch woord betrouwbaar: “In stilheid (kwaliteit van je gemoed) zal uw sterkte zijn” Jesaja 30:15. Stilte is het ontbreken van decibels. Stilheid is het ontbreken van gedachten als een spiegelend oppervlak van de ziel voor de geest. Gedachtenloosheid is weer wat anders. Dat is een beschadiging van een deel van de hersens die uitgevallen zijn. De geest neemt daar geen gedachtenproductie meer waar. Gedeeltelijke gedachtenloosheid is soms een voordeel. Deze onderwerpen boeien mij mateloos.

20-4-2020: Waaruit blijkt dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde? Die macht bestaat uit meer dan de Trias Politica (1ste een nieuw gebod als individuele wetgever, met 2de het machtswoord als individuele bestuurder alias koning en 3de een eeuwig vonnis als allerhoogste individuele rechter) en bekroont Hem als geneesheer van alle zonden en ziekten, werkt in de zielen en lichamen van zijn toegewijde en loyale discipelen. Hij bezit de sleutel van David, zichtbaar in Psalm 103 vers 1-5. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Hij vernedert en Hij verhoogt. Hij zegent en niemand vervloekt. Hij is gekruisigd en Hij is opgestaan. Hij geeft eeuwig leven. Hij bezit een nieuwe naam: “Getrouw en Waarachtig” en is de Alfa en Omega tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld.

19-4-2020: Niemand wordt wit door een ander publiekelijk zwart te maken.

19-4-2020: wie door geloof de rust van God is binnengegaan, na zeven opgaande en zeven neergaande fasen in zijn of haar bestaan, leeft in balans en harmonie met de mensheid, zijn buren, zijn kinderen, zijn opdrachtgevers, zijn burgemeester, zijn regering, enz, enz, tot in het oneindige. Hebr 4: vers 1.

19-4-2020: drie heftige gebeurtenissen in één en dezelfde stad: in Big apple, N. York; 1ste 9/11 2001 met aanslag op de twin towers, 2de de fin. crisis in 2008 en 3de de coronacrisis nu in 2020, zeer heftig ter plekke. Is dat toevallig? Trekt N.Y.  en/of Amerika het noodlot soms naar zichzelf toe?

18-4-2020: onvergetelijk schone herinneringen bezit ik aan een veelvoud van allerlei mensen op mijn pad. Die koester ik als een zeer prettige schat in mijn hart. Ik zie nu uit naar de nieuwe wereld na de crisis met nieuwe software in de geest van mensen.

18-4-2020: samen vreugde is dubbele vreugde, samen lijden is halve pijn. Onvoorwaardelijk geloof ik in Samen met lusten en lasten, rechten en plichten, winst en verlies, hoog en laag, rechts en links, actie en min reactie, posiitief en negatief.

18-4-2020: In diepste wezen is ieder mens een vertegenwoordiger van God: geschapen naar Gods beeld. Maak gebruik van dat bewustzijn en zoek innerlijke verbondenheid met uw schepper. Dan bent u een compleet mens geworden, niets meer en niets minder. Laat tussenpersonen en richtingaanwijzers na enige tijd varen. Ga zelf het leven aan met uw Meester, uw Koning, uw Rechter, uw advocaat, uw dokter, uw leraar, uw partner voor tijd en eeuwigheid.

18-4-2020: U heeft recht op directe toegang tot God, de Almachtige schepper van Hemel en aarde. Maak daarom gebruik van dat recht en bouw ervaringen op met Hem, als Al aanwezig Inzicht en Licht. Hij stelt nimmer teleur, net als de zon die nooit uitdooft. Na bijna 14 jaar exacte Masterclass training ben ik getuige geweest van onnoemlijke belevenissen, zichtbaar in drie overlopende foto-albums. Ik beschik als bewijs over een wolk van getuigen: geslaagde kinderen, hun vaders, moeders, oma’s, ooms, enz.

18-4-2020: Als u in uw hart een brandend verlangen bezit en in u klinkt permanent: “Er zij Licht” bouwt u mee aan de nieuwe schepping, beschreven in het NT. Wat u dan schrijft, zegt of doet staat in de dienst van God, de schepper. De wereld is niet op weg naar de afgrond, maar op weg naar die nieuwe orde en u helpt mee die te bespoedigen. Laat u niet bang maken door wat dan ook.

18-4-2020: net zoals mijn ingewanden elke dag hun taak perfect uitvoeren en scheiding tot stand brengen tussen wat mijn lichaam nodig heeft voor de opbouw en onderhoud terwijl afbrekende stoffen worden afgevoerd, bezit ik de eigenschap vanaf de geboorte om het goede te filteren uit kwalijke omstandigheden, zoals mijn faillissement destijds. Iemand heeft eens geschreven: “God geeft het kruis en het kruis geeft God”, d.w.z. in elke omstandigheid ligt een mogelijkheid om somberheid en pessimisme achter je te laten en een hogere betekenis te vinden in die nare omstandigheden. Het vinden van God na een ramp, na een catastrofe, na een nederlaag, na een chaotisch belevenis, zoals bijv een echtscheiding of het verlies van kinderen. De staat Israël ontstond na de Holocaust. Ik zelf was getuige op het Gerrit van der Veen College in Amsterdam van het toevoegen aan de lijst van rechtvaardigen in Yad Vashem van wijlen Gerrit Jan van Veen, in aanwezigheid van Job Cohen en de Israëlische Ambassadeur. Een zeer indrukwekkende plechtigheid rond 2005. Eerst zaaien dan oogsten, eerst tranen dan troost, eerst sterven dan opstanding. De eeuwige cyclus van lijden, sterven en opstaan in “nieuwheid des levens”.

18-4-2020: wij bewegen ons op de aarde met ongeveer 100.000 km per uur door de ruimte. Op die aarde is onbeschrijflijk veel te zien en te beleven, thuis, op het werk en op vakanties. Muziek bij de vleet, Proza en Poëzie in overvloed, Cultuur en Architectuur in alle hoeken en gaten. Woorden in allerlei tonen en talen. Mijn vraag is en blijft: wat is de persoonlijke zin en betekenis anders dan het daadwerkelijk verwerven van autonoom gezag meer dan macht, van invloed meer dan geld, van nakomelingen meer dan navolgers. Zojuist zag ik op You tube een video van het graf van wijlen dominee Robert Schuller bij zijn kerk in LA. Zijn toespraken waren destijds elke zondag lichtgevende boodschappen voor mij toen mijn computerbedrijf in 1994 in elkaar stortte. Hulde aan God en deze zegenrijke man.

18-4-2020: Sommige mensen zijn dom als olie, waarmee je wel licht kunt maken. Anderen zijn nog dommer, zoals de bestuursrechter in Lelystad in mijn UWV-casus. Zijn uitspraak bevatte geen enkel licht. Hij sprak tijdens de zitting met mijn twee getuigen en vrienden over het wegkappen van het dorre hout in mijn 70 UWV grieven tijdloos juridisch en mathematisch bewezen document. Daarin heeft hij zichzelf en zijn geloofwaardigheid uiteindelijk verbrand. Enkelen zijn wijzer dan olie, zoals de voorzittende Gerechtshofdame in Utrecht in 2009. Haar arrest getuigde van een helder inzicht, waarvoor het UWV destijds terugdeinsde. De casus, oorlog en conflict is door haar toen al beslecht. Amen!

18-4-2020: Door mathematische interpolatie en extrapolatie kan een reëel beeld worden gemaakt tussen opeenvolgende verschijnselen met een zekere mate van voorspelbaarheid voor de toekomst.

18-4-2020: het kruis van Jezus betekent het einde van alle somberheid en pessimisme. De Heilige Geest betekent: onbegrensd optimisme met levende hoop en toekomstverwachting. Verheug je in beide aspecten van Jezus Christus. Die beide zijn de basis voor een nieuwe wereldorde. Zo veel mogelijk dode stenen worden uit een akker verwijderd om het levende graan te kunnen laten groeien.

18-4-2020: elk mens beschikt vroeg of laat over één of meer bevoegdheden. Binnen de grenzen daarvan kan iemand een rustig leven leiden, in vrede met God, de naaste en de staat. Wat gebeurt er echter als iemand ongevraagd die grenzen van normaal fatsoen, de grenzen van het recht, de grenzen van zijn bevoegdheden overschrijdt? Die vraag is standaard te beantwoorden met: “Schoenmaker hou je bij je leest.” Amen.

18-4-2020: Wat is een les in deze tijd? Of zijn er meer lessen te leren? Wat zijn huidige bedreigingen? Wat speelt er achter de coulissen en wat is er te zien onder de radar? Collectief schijnt de mens weinig te leren van de geschiedenis. Zodra mensen zich verenigen tot een club, een kerk, een bedrijf, een vereniging, een politieke partij, een staat, speelt het eigen gelijk op. Natuurlijk zien de leden zich bevoorrecht bij het nieuwe idee te mogen horen, bij een nieuwe leider, bij een nieuwe ideologie, bij een nieuwe vlag, bij een nieuwe doctrine, bij een nieuwe religie, bij een eigen volkslied, bij een eigen voetbalclub, bij een succesvolle export en import. Iedereen heeft het idee er toe te doen. De pionierstijd is een tijd vol energie en uitstraling en de club groeit uit tot een deel van de gevestigde orde. Externe en interne kritiek wordt de mond gesnoerd. Maar onderhuids is er zoals altijd tegenactie. Het broeit overal. Dat volgt uit de wet actie is min reactie. Dat is een natuurwet. Wil iemand een doel bereiken, collectief of individueel is er altijd weerstand, niets gaat op rolletjes. Vroeg of laat is dat les nr één voor elk mens.

Een andere les in deze tijd is dat het grotere belang van een groep, volk of stad altijd prevaleert boven het belang van een enkeling. NL is wel belangrijk in de EU, maar dient zich niet teveel te profileren en vooral niet een eigen weg te gaan. ER dreigt een conflict. Er dreigt Nexit? Zullen de mensen die in NL aan de touwtjes trekken, zoals de RvState, dat tolereren? M.i. nimmer. Of FVD het wel redt? Ik bezit sterke twijfels n.a.v. de geschiedenis van Absalom, die een eigen staatje naast Koning David in het leven riep. Zeer de moeite waarde om te lezen en te overpeinzen. Het is slecht met hem afgelopen, vermoord door Joab, de legeroverste van David. Pim Fortuin is hetzelfde overkomen en heeft het niet gered. Een ander voorbeeld in deze rij: Johan van Oldenbarnevelt. Zelfs Jan Peter Balkenende heeft kort na de bankencrisis zijn functie tragischerwijs verloren. De tragiek sprak uit zijn bekende zeer waardige openbare afscheidstoespraak.

Een les in deze tijd is de macht van de drukknop. Trump benut die knop om vijanden van Amerika te elimineren in het verre Oosten. De MH 17 ramp is een ander voorbeeld van de macht van de drukknop. Veel leed en vele slachtoffers door een m.i. gevolgen onbewuste druk op de drukknop. Eén druk op een knop kan veel leed veroorzaken. Wat staat ons nog te wachten? Welke bedreigingen liggen onder de radar op de loer? Wie het weet mag het zeggen. Wie drukte er in de tijd van Sodom en Gomorra op de drukknop? Wie zorgde voor de verdelging van Pompeï? Wie zorgde voor de zondvloed? Een voorbeeld uit dezelfde rij: jOhan van OldebarneveldWaardoor werd de toenmalige tempel incl het Sanhedrin verwoest en de tempel leeggeroofd? Wie heeft in 1994 een einde gemaakt aan mijn eigen Pascal Microcentrum B.V.? Wie doorziet de wet van oorzaak en gevolg? “Everything happens for a reason”

18-4-2020: een vers waarmee ik mij concreet troost is een uitspraak van de apostel Paulus in Rom 14: 22 “Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht.” Het zegt iets over de vrijheid die ik bezit om mijn leven verwijtloos in te richten.

17-4-2020: Schuilen in de beschutting van het eeuwige veelkleurige en veelzijdige Woord. Wordt een mens daar slechter van? Dat laat zich raden. Mijzelf bevalt het zeer goed het Woord voor mijzelf te reciteren, het Woord te overpeinzen en mijn geest te voeden met de eeuwige waarachtige en betrouwbare beloften van het Woord. Ik zoek de boom des levens, het water des levens en het brood des levens in het Woord. Dat levert mij uiteindelijk de onvergankelijke kroon des levens op met  een fabelachtig mooie belofte van Jezus om samen met Hem op de troon te zitten: de troon van zijn Vader. Zie openbaring 3 vers 21.

17-4-2020: “Zalig zijn de armen van geest, zalig die treuren”: voor hen is er troost volgens de Koning der koningen en de Heer der heren. Voor hen is er eeuwige onwankelbaar koninkrijk met hoop op betere tijden. Onbetwist waarachtig en te vertrouwen. Matth 5: 3 en 4. Ga ook uzelf staan in uw eigen verworven Volmacht.

17-4-2020: Christus wordt elke dag opnieuw gekruisigd.

17-4-2020: Mijn naam staat geschreven in de Bijbel: op te vatten als deels een liefdesbrief, deels als een serie commando’s alias bevelen, deels als feitelijke bewijzen van Gods eindeloze barmhartigheid. Voor mijzelf is de heilige Schrift een wapenarsenaal tegen het kwaad. De heilige Geest is mijn wapenbroeder voor tijd en eeuwigheid, die mij telkens de wapens aanreikt voor mijn dagelijks gevecht tegen dwang, dreiging en terreur van de Overheid. De mens is er n.l. niet voor de Overheid, de Overheid is er voor de mens. De dienstbaarheid laat vaak veel te wensen over wegens o.a. soms slechte moraal van hogere, midden en lagere ambtenaren. Ook het ontbreken van juiste technische middelen leidt tot veel ongemakken. Een cursus mathematische precisie kan uitkomst bieden. Onbetwist.

17-4-2020: een nieuw halfjaar begint. Ik ben al 74 jaar en precies 6 maanden op aarde. Normaal in deze examentijd zijn er rond 21 lln per week. Nu nog 2 à 3. Dat is even wennen, maar er is vrede en vooral vertrouwen in de toekomst: het wordt zeker beter, onbetwist. Zelf ben ik VVV: volledig virus vrij. Dat komt door alle opgebouwde antistoffen in mijn bloed met één prostof: de zuivere Geest, die kwaad overwint.

16-4-2020: hoe kan ik beoordelen of iets een waan is, nep-nieuws, zoals Trump regelmatig in het witte huis noemt tegen verslaggevers en hun vragen en uitspraken?

16-4-2020: leerlingen in mijn Masterclass-praktijk heb ik tot de huidige dag nimmer als verdien-model gezien. God is mijn getuige.

16-4-2020: De immense trouw en loyaliteit van de OT profeten en NT apostelen, die bijna allemaal vermoord zijn door toenmalige machthebbers, spreken ook nu nog als bazuinen.

16-4-2020: vertel mij van welke muziek jij houdt, laat zien hoe jij lacht en teken een boom én vlinder. Dan zie en ruik ik je ziel.

16-4-2020: “Een goed begin is het halve werk.” Zo zei mijn onvolprezen Wiskunde leraar wijlen W. Chr. Goris dat een goede tekening de halve som was. Zo liet hij leerlingen zelfs tekeningen maken op het bord en veel oefeningen maken in Gym 6. De andere helft bestaat m.i. uit volharding tot het einde van het werk is bereikt. Prachtig om aan terug te denken. Ondanks mijn jeugdige handicap en dankzij hem heb ik het vak Wiskunde aan de TU-Delft onder knie gekregen, een machtig bewijsmiddel in wazige tijden. Hij was ongekend fel op fraude en ging zelfs in de klas letterlijk één keer op de vuist met een frauderende leerling. Ik kan nu terug kijken op twee universitaire studies zonder enige fraude dankzij hem. Fraude, belastingontwijking, overspel, dronkenschap en incest zijn volledig onbekende elementen in mijn bestaan, mede dankzij vele, vele lessen van voortreffelijke “oudste” geloofsbroeders bij de Noorse broeders, waar ik 25 jaar mocht vertoeven, tot ik een spreekverbod kreeg van de leidende broeder in Rotterdam na de zgn gebedsopwekking rond 1994.

16-4-2020: Na één keer iets nieuws op papier zetten, ontdek ik fouten. Die verbeter ik. Dan ga ik testen en controleren totdat de fouten eruit zijn. Ten slotte is het eindresultaat naar mijn inzicht volmaakt. Mijn controle blijft doorgaan totdat het resultaat onberispelijk is. Daarna ga ik uitprinten. Het licht van de Geest helpt daarbij. Dat is als fotonen, quantum mechanische persoonlijke lichtimpulsen. Ik zie in dat licht de absolute werkelijkheid. Ieder mens heeft die capaciteit. Zo zijn alle exacte kennis uitvindingen n.l. ontstaan. Zo juist werd ik wakker en zag een opdracht in mijn geest: het uitprinten van de nummers van seinen van de modeltreinbaan, die ik naast mijn lessen als hobby ontwikkel met digitale besturing. Het ontwikkelen daarvan is een moeitevol proces omdat bijna niemand de vragen kan beantwoorden die ik tegenkom. Na twee jaar oefenen met alleen maar mislukkingen begin ik een beetje te begrijpen hoe ik één en ander kan toepassen. Het resultaat begint te groeien. Maar het proces was niet altijd leuk, want de meest eenvoudige dingen gingen vaak mis: slechte verbinding van contacten, ontbreken van de juist isolatoren en bekabeling, problemen met hardware storingen van seinen en schakelrails en geen connectie met de software. Lange wachttijd op bepaalde digitale componenten. Nu is er langzaam een balans. Het begint leuker te worden.

15-4-2020: Welke waarden zijn in ieder geval blijvend, naast Geloof, Hoop en Liefde: 1ste Stilheid en 2de Licht als hogere kennis, alias inzicht. Telkens blijkt het moeilijk om inzicht te verwerven. Daaraan gaat vaak lijden vooraf. Inzicht lijkt nogal wat hoger dan kennis. Telkens ontdek ik weer hoe pijnlijk het kan zijn in concreto kennis volhardend en vragend toe te passen. Na een tijdje met moeite oefenen kom ik plotseling tot inzicht. Dan is mijn geluk volmaakt.

14-4-2020: Ronduit schokkerend in de Bijbel is het boek Daniël hoofdstuk 12: “2. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 3. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. 4. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

5. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier, 6. en de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? 7. Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.”
Is dit niet shockerend voor zijn eigen volk?

 

14-4-2020: wat is manipulatie? Wanneer voelde ik mij gemanipuleerd? Wat was de eerste keer? Hoe lang is het geleden dat ik mij gemanipuleerd heb gevoeld? In mijn vroegste jeugd ben ik behoorlijk onder druk gezet elke zaterdagmiddag rond 18.00u te verschijnen bij onze kruidenier ( een half uur lopen heen) om restjes van allerlei soorten worst en kaas op te halen. De winkel werd na 18.00u afgesloten en daarna ging de kruidenier alle kasten en koelkasten leeghalen en de vezamelde werden in een groot wit pakpapier gedaan voor een paar gulden per keer. Ik voelde na vele keren een steeds sterkere schaamte en op den duur mij een soort vuilnisman, terwijl als ik terugkwam het feest voor ons arme gezin begon en gulzig de resten naar binnen werd gewerkt. Mijn afkeer werd op een bepaald moment zo groot dat ik nog langer weigerde deze kruisgang te maken. Ik zag toen werkelijk voor het eerst de duivel in mijn eigen vader op me af komen. Gelukkig heeft mijn broer Gerard mij toen gered in de kelder waarnaar ik was toe gevlucht. Het staat nog steeds helder op mijn netvlies.

14-4-2020: niet het meest amusante deel van de Bijbel staat in het laatste hoofdstuk, Openbaring 23: “15. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.”

Tegen beter weten in de waarheid niet erkennen, afwijzen of negeren is en blijft dodelijk.

&  “18. Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19. en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.”

14-4-2020: Is het 1ste toeval dat 9/11 in 2001 zich in N. York afspeelde? , 2de toevallig dat de fin. crisis in 2008 zich ook op Wallstreet in N. York voltrok en nu in 2020 3de de Coronacrisis op dit moment toevallig op z’n heftigst ook in N.York plaatsvindt?

14-4-2020: na verloop van tijd treedt telkens de klad op: de verveling, de saaiheid, de slaafse gehoorzaamheid en blinde kadaverdiscipline. Hoe kom ik uit deze valstrik? Daar ga ik verder mee bezig. Wordt vervolgd.

Oplossing ligt op het vlak van de geest, d.w.z. leer goed ademhalen en de CO2 uitblazen. Die laatste hoopt zich op in uw ziel, uw bloed en maakt u lusteloos. Idenficeer geest met O2 en ontdek de verbrandingsstof CO2 als rem voor uw activiteiten, vooral na lange inspanning. Het roken van een sigaret maakt het alleen maar erger. De nicotine geeft misschien een korte kick, maar daarin schuilt het dodelijk gevaar en opstapeling van meer giftige stoffen in uw bloed. Ik ben zelf de hemel en mijn vader eeuwig dankbaar dat de drie kwalen en verslavingen: DAT: Drugs, Alcohol en Tabak volledig onbekend voor me zijn. Daarom is het maken van een ommetje soms meer verlichtend en tien diep kniebuigingen effectiever om door een dip te komen, waarvan ieder wel eens last heeft. Niets bijzonders, niks mysterieus. Eenvoudig even bewegen en een trap op en neer en u bent de overtollige CO2 snel kwijt en voelt zich een stuk beter. De koolstof in CO2 maakt mensen houterig, net zoals in bomen, die floreren dankzij CO2.

14-4-2020: Een prangende vraag heb ik voor u allen: wat is de inhoud van de zeven donderslagen, die de apostel Johannes destijds hoorde en die hij moest verzegelen? Is het nu de tijd om in deze eindtijd de inhoud daarvan bekend te maken en wie bezit de autoriteit om dat te doen en de sluier een beetje op te lichten? Zie Openbaring 10 vers ” 4. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.” Als u het mij zou vragen lijkt mij wat op 9/11 is gebeurd één van die donderslagen, die wereldwijd heeft doorgeklonken. Als verstijfd zat ikzelf rond 15.00u middags te kijken naar het vliegtuig dat de tweede toren invloog. De aswolken in de straten van N.Y. die tijdens het instorten kort daarna van beide torens zichtbaar waren, staan nog op mijn netvlies gegrifd met alle weghollende mensen vooruit dravend. Ik kwam toen net thuis van mijn lesschool in A’dam Oud Zuid. Een beeld met apocalyptische kracht. Wat staat ons nog meer te wachten? Wat is de inhoud van de andere zes mogelijk aanstaande historische donderslagen? Was de financiële crisis in 2008 ook zo’n wereldwijde donderslag? En is de huidige werelwijde Coronavirus pandemie ook één van die donderslagen? Wie zal het zeggen? Wat we in ieder geval kunnen doen is: bidden en hopen op betere tijden, vooral veel bidden, want wie bidt ontvangt, vele malen, vele malen historisch bewezen.

14-4-2020: Een nieuw jaar is aangebroken aan de fysieke Paasleeftijd van Jezus Christus.  Wat gaat dit komende jaar tot volgend Pasen in 2021 ons allen brengen? Ik hoop op veel goed nieuws, waarnaar ik uitzie. Waarnaar ziet u uit? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar Gerechtigheid heerst? Waar gelijkheid heerst? Waar de manna wet heerst? Waar een einde is aan oorlogen, geweld, tranen en dood? Waar de hemel en aarde met elkaar zijn verenigd? Waar geen vloek meer actief is? Waar geen honger meer mensen levens vraagt? Waar alle ziekten zijn uitgebannen? Waar de mens op aarde het universum gaat veroveren en wij allen nieuwe kolonies gaan stichten in de ruimte en/of de woestijnen? Waar wij nieuwe geweldig interessante ontdekkingsreizigers gaan zien? Waar een einde komt aan de woestijnen? Waar hele nieuwe steden ontstaan in dorre vlakten?  Waar telkens nieuwe geschiedenis wordt geschreven van goed, edel en waar? Ga a.u.b. met mij op het puntje van uw stoel zitten kijken en luisteren naar de komende oplossingen van deze crisis, want altijd heeft de mensheid aangetoond elke crisis en oorlog te kunnen overwinnen.

Paasmaandag 2020

De verrukkelijke klanken van Mozart pianomuziek van Lili Kraus op You-tube komen uit mijn beide computerspeakers tijdens het schrijven.

13-4-2020: Aan de TU Delft heb ik rond 1970 als immense voorrecht, collegeles gehad van Prof dr. ir. Jakob Cohen, een nazaat van de priesters uit de vroegere later in 70 verwoeste tempel in Jeruzalem. Hij leerde mij Stochastiek en ik heb zelfs bij hem mondeling tentamen: Stochastische processen I afgelegd. Zeer plezierig om aan terug te denken. Nog meer heeft zijn rechterhand Dr. P. Kanters voor mij betekend. Zijn inspiratieve instructielessen leverden mij een negen op voor het Propadeuse 2 vak Stochastiek Wiskundige ingenieur. Gezegend om aan terug te denken. Dit vak met grote bewijskracht gaf mij later een scherp wapen in mijn oorlog tegen het UWV.

13-4-2020: vanuit mijn vroege jeugd heb ik een somber gekleurd geloof mee gekregen met overwegend het woord “Nee”. Toch herinner ik mij gezongen Psalmen in de Prinsenkerk in R’dam en door mijn zus Afke gespeelde klassieke muziek thuis.  Nu leef ik in een andere existentie en gebruik liever woorden als: “het is goed, maar het kan beter.” Nimmer noem ik het woord slecht of de uitdrukking: “het is slecht.” Hoe kan ik dat immers beoordelen? De “Ja, het is goed, maar het kan beter” slogan werkt in de goede richting naar boven, stimuleert en geeft een andere sfeer. Dat is zo wie zo beter, los van het betere resultaat. Telkens creëer ik die sfeer tijdens mijn lessen in de individuele exacte Masterclass.

13-4-2020: Dit weekend ben ik een breuklijn gewaar met mijn verleden. Na het eerste carnale deel van mijn bestaan, mag ik de toekomst inkleuren: elke dag mensen ontmoeten en stimuleren het beste uit zichzelf te halen met mathematische precisie.

13-4-2020: De centrale boodschap van Jezus luidt: “Het Koninkrijk der hemelen is binnen in u”. Daar is de vindplaats. Zalig bent u als u dat geheim ziet. Het maakt u in toenemende mate immuun voor Kwaad, zoals water geen vat heeft op een witte zwaan. Het loopt er eenvoudig af. Na enige tijd innige  verbondenheid met Zijn Geest door het eeuwige Woord heeft u geen last meer van deze plaag van de mensheid. De pest van het Kwaad, dat wortelt in het vlees, als onbewuste en onverlichte deel van mijn geest, is definitief overwonnen door Jezus op Golgotha.

13-4-2020: Slacht je eigen varken en je geest is vrij voor tijdloze vereniging met de Heilige Geest, want die Geest rijdt niet op en bedient zich niet van een varken.

13-4-2020: Wie het Geloof van Jezus bezit, d.w.z. een absoluut vertrouwen in Gods leiding in alle facetten van het bestaan met alle medemensen, ouders, kinderen, andere familie, vrienden, leraren, professoren, apostelen, profeten, collega’s. etc, tot in het oneindige heeft een absoluut bestaan bereikt, waarin niets meer mis kan gaan, maar alle dingen medewerken ten goede. Hij of zij heeft dan slechts één spreuk, één logo, één mantra, mijn idee: EzGaVe: “Ere zij God almachtig Voor eeuwig.” Dan heerst er Vrede met één enkele passie: iedere medemens die dat verlangt, opleiden en opheffen tot hetzelfde inzicht. Het betekent in concreto het nimmer verzoend zijn met onwetendheid, onrecht, noch met ziekte, noch met de vergankelijkheid, noch met de dood. Dit is in diepste wezen de boodschap van Pasen voor ieder mens.

13-4-2020: als het leven vergeleken wordt een woestijnreis naar het beloofde land, zijn er onderweg nogal wat kruispunten om in conflict te raken. Hoe komt dat? Menigeen blijkt onderweg zo gefrustreerd, zo teleurgesteld, zo verbitterd, zo verzuurd en beledigd om een veelvoud van redenen, dat men de gids op die weg in de vorm van God, grote Geest, het levenslicht, Jezus, Boeddha, Shiva of Religie vaarwel heeft gezegd en dus het einddoel mist. Men geeft het in de kindtijd ontvangen Geloof op. In dit verband in deze Paastijd is het veelzeggend, dat de Hebreeën brief ( hfdstk 5 vers 8) schrijft dat Jezus wel het einddoel heeft bereikt, door Petrus zaligheid der zielen genoemd, als onze blijvende erfenis. Dat is en blijft zeer hoopvol. Anders geldt: voor de fysieke dood zijn sommige medemensen, soms door een geërfde overgevoeligheid voor onrecht, bijna niet meer voor rede vatbaar en is er sprake van een blijvende scheiding der geesten. Men geeft de moed op. Dat kan optreden op het werk, in het gezin, in de politiek en in de kerk. Zelf ben ik voor mijn eigen woestijnreis in mijn jeugdtijd door Madame Guyon uitstekend voorbereid op die tocht. Ze heeft volkomen gelijk gehad en gekregen op mijn eigen zoektocht naar inzicht. Hulde voor God, voor Jezus en voor haar.  Zij streed in haar tijd onvermoeid tegen de onechtheid van de Kath. kerk en leerde zielen het permanent stille of tijdloos eenvoudige gebed. Zo zag de kerk haar als een ketter, omdat ze het gezag van de Paus en bisschoppen radicaal ondermijnde. Als voormalige kerkbankzitter mag ik zulke mensen graag. Mijn eerste passen op de weg des levens zijn echt begonnen dankzij deze aimabele vrouwelijke levensgids. De lessen over stappen naar Kosmisch bewustzijn van Meister Eckhart hebben mijn inzicht verder doen rijpen. Met vallen en opstaan heeft mijn leven ongekende hoogte- en dieptepunten gekend met een 19 jarig huwelijk en daarna nog zeven intense liefdesfasen. Met deze Paasdagen lijkt mijn absolute top bereikt, waarop de echte klim begint. Ik zie uit naar veel goeds dankzij geweldige medemensen, die ik graag laat profiteren van het vele goeds dat ik heb ontvangen van Hogerhand.

13-4-2020: wat is het sterkste gevoel van elk mens, ook al als klein kind? In mijn  jeugd heb ik, net als anderen, een aantal traumatische ervaringen opgedaan, die mij inzicht op dit vlak hebben bijgebracht. Die hebben uiteindelijk bijgedragen aan wie ik nu ben en wat ik nastreef: op zoek naar waarachtigheid en loyaliteit.  De les: kwellingen zijn tijdelijk, de heerlijkheid en leskracht met autoriteit daarna permanent en blijvend.

13-4-2020: over alles valt wat te zeggen, maar wie beantwoordt de meest essentiële en existentiële vragen: 1ste Waar kom ik vandaan, 2de wie ben ik en 3de waar ben ik elke dag onderweg naar toe? Om die vragen te beantwoorden is de Heilige Geest in de wereld gezonden voor elk mens. Die vragen lijken mij belangrijker dan de vraag: “Bestaat God wel of niet?”  Zelf word ik geleid door: “Onderzoek alle dingen en behoud het goede.” Het heeft me naast heel wat kwellingen in waarheid veel goeds, bijv vele geslaagde leerlingen met hun ouders, gebracht,  zelfs het eeuwige leven in Christus Jezus.

Paaszondag 2020

12-4-2020: Wat betekent: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft” Filip 4:13. Is dit een machtswoord voor jezelf, waarmee je elke situatie door de Christus Geest de baas kunt? Jij staat in Zijn kracht boven onrecht, boven verdriet, boven ellende, boven rampen, boven ziekte, boven jammerlijk en boven de dood, zoals Christus zelf. Jij leeft een opstandingsleven door Zijn Kracht, want de Heer is waarlijk opgestaan.

12-4-2020: een ongekende afkeer van de dood incl gepraat over de dood vervult mij. Alles in mij verzet zich met de nodige tranen tegen de dood en satanische wegbereiders van de dood: haters van goddelijke Liefde. In wat voor functie of positie ook: haat je goddelijke Liefde dan ben je een wegbereider van de dood. Genoegzaam bewezen. Robert Mugabe was zo iemand. Mandela was het pure tegendeel.

12-4-2020: mijn eigenlijke hobby is het kennen van andere personen en autobiografieën. Bijv. die van Richard Neutra, een architect uit L.A., Californië. Hij bezat een ongekende drive in het op schrift stellen van alle gedetailleerde wensen van zijn cliënten en werkte die uit in zijn bouwontwerpen, die zijn samengevat in een mooi werkje destijds uitgegeven door de Volkskrant.  Er is wel een grens aan mijn opname vermogen van de hoeveelheid personen. Ik zie er telkens naar uit zoveel mogelijk modellen, ontwerpen van constructies, creaties, e.d. te leren kennen van opmerkelijke personen. Aan die reeks bestaat m.i. geen einde. Telkens nieuw, telkens origineel, telkens warm. Aan één persoon, die ik redelijk goed gekend heb, bewaar ik de meest opbouwende herinneringen. Hij was een koopvaardij kapitein, als rasechte evangelist, die ongelooflijke gebeurtenissen heeft meegemaakt. Zeer plezierig om aan terug te denken. Samen met hem op samenkomsten hebben velen zich vermaakt aan zijn open en enigszins kinderlijk Godsvertrouwen.

12-4-2020: telkens ontvang ik vanaf vroege kindsheid uit het universum telkens drie bij elkaar horende wonderschone entiteiten, units, wiskundemodellen, software versies, schoolklassen, schoenen, tafels, computers, vrienden, muziekcomposities, instructieve personen, treinenmodellen, fysische elementen, scheikundige stoffen, wiskundige modellen, tot in het oneindige. Plotseling zie ik ze en ben ik ze gewaar. Ik leef in een wonderschoon universum, waarvan de talrijke wonderen werkelijk overtuigend zelfs overdonderend mooi zijn en dat gaat nog steeds dagelijks door. Ik word ze steeds meer gewaar in heden en ook in het verleden. Dat is eigenlijk de bron van waaruit ik leef. Met plezier, in vrede en vreugde. Mijn beide ouders blijf ik eeuwig dankbaar voor dit wonderschone, prachtige, strijdbare, muzikale, intelligente bestaan aan het water in Almere.

12-4-2020: spijkerharde geesten verliezen het altijd van de immense tijdloze Barmhartigheid van God. “De Geest overwint” staat boven het Indië monument in Den Haag. Bekijk a.u.b. de herdenking telkens op 17 augustus aldaar, twee maanden voor mijn verjaardag. Een immens voorbeeld en bewijs van GOD is Koning Manasse in het OT. Niemand was goddelozer dan hij met o.a. beide moorden op de profeten Micha en Jesaja, maar toen hij in verdrukking kwam en zich diep verootmoedigde kreeg hij zijn troon en koningschap weer terug. De bevolking van Israël en het Sanhedrin moeten de waarheid van zijn vernedering overtuigend hebben gezien en hem hebben gerehabiliteerd. Een ongelooflijk en fabelachtig bewijs van de eeuwige Barmhartigheid, waarop de rechtsorde op de nieuwe aarde zal rusten. Wie weet staan we met z’n allen aan het begin van afschaffing van alle spijkerharde dictaturen, waar ook ter wereld en treedt de Manna-wet in werking: “wie te weinig verzamelde had niet tekort en wie teveel verzamelde had niet over”. Iedereen kreeg in de woestijn naar behoefte.

12-4-2020: op deze eerste Paasdag wens ik ieder die dit leest van harte de innerlijke indivuele persoonlijke openbaring van de Heilige Geest toe, uw tijdloze en locatie onafhankelijke erfenis, door Jezus sterven en dood op het kruis voor u verworven.

12-4-2020: Het nieuwe Jeruzalem is in zicht: zou ik de lucht in het openbaar willen laten trillen met mijn stemgeluid of geef ik er de voorkeur aan te blijven schrijven? Intussen ben ik als een gedreven zaakwaarnemer dag en nacht bezig u mee te voeren naar de essentiële waarden van het Nieuwe Jeruzalem, de allerhoogste morele en juridische Autoriteit in het gehele Universum. Die wereldwijd noodzakelijk waarden staan helder beschreven in Filippenzen 4: “8. Voorts, broeders, al wat 1ste waar, al wat 2de waardig, al wat 3de rechtvaardig is, al wat 4de rein, al wat 5de beminnelijk, al wat 6de welluidend is, al wat 7de deugd heet en 8ste lof verdient, bedenkt dat; 9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.” Amen.

12-4-2020: Alleen de allerhoogste perfectie in muziek en uitvoering pleziert mij:

12-4-2020: Een schreeuwend gebrek aan Liefde en nog eens Liefde is de oorzaak van de wereldwijde huidige pandemie. Blauwdruk van een ideale zichzelf respecterende, zichzelf corrigerende en zichzelf versterkende  samenleving vindt u al twee eeuwen in Efeze 4: “14. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15. maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.” Hulde voor God, hulde voor de grandioze apostel Paulus, hulde voor Christus.

11-4-2020: Door de overwinning van Jezus op het kruis van Golgotha, is onze geest vrij van schuld geworden en kan ik spontaan en dankbaar zeggen: “mijn geest is vrij, mijn geest is vrij” dankzij Jezus Christus.  Ik ben niet langer gebonden aan een vloek, niet aan de wet van de tien geboden, niet geboden aan mensen, maar ik heb elke dag en elke seconde toegang tot de Eeuwige Geest, die mij inspireert om uitsluitend goed te doen en niet kwaad. Dat betekent dat het woord van het kruis mij vrijgemaakt heeft en mij gekoppeld heeft aan nieuw bronnen van levend water. Op deze wijze krijgt deze stille zaterdag een heldere diepe betekenis voor mij.

11-4-2020: ik geloof zelf niet in een wrekende en eeuwig straffende God, maar wat er nu in New York en de wereld overal gebeurt kan niet los gezien worden van een algehele verwoesting van mensen, dieren en natuur door een ongeremd consumentisme. Ik geloof wel in de natuurkundige wet van actie is min reactie en de wet van toenemende chaos: de entropie wet. Uit chaos ontstaat niet vanzelf orde, daarvoor is een autoriteit met scheppingskracht nodig. Wij lijken nu op een glijdende schaal naar beneden te zitten. Maar er komt weer een correctie naar boven. Onbetwist. Mensen leren van hun fouten, niet allen, maar een groot deel is ter dege goedwils.

11-4-2020: De onvergetelijk goede prins Claus noemde eens in ’t openbaar linten doorknippen als core-business. Mijn eigen business naast de lessen, elke dag bestaat uit het: zakken vullen met afval en het legen van die dezelfde zakken bij ondergrondse containers. Elke week opnieuw zonder uitzondering. Ik voel me af en toe als Sisifus met deze voortdurende kwelling: afval verzamelen en afval wegbrengen al mijn hele leven. Toch overheerst de dankbaarheid voor de mensen die elke week met reusachtige trucs het verzamelde afval elders brengen. Zo blijft de boel schoon, vergeleken bij landen die nog niet deze installaties bezitten. Vele ziekten krijgen op deze manier hier geen kans.

11-4-2020: het is weer gelukt vandaag om een leerlinge uit Iran te helpen met een allermoeilijkste logaritme som, toegepast op sterrenreeksen, in aanwezigheid van haar moeder: Het was meer dan grandioos. Ere zij God alleen.

Ik lijk daarom na mijn bijna 14 jaar ervaring en educatieve activiteiten een gebedsverhoring van mijn vader Pieter Oord, die God bad om een voorganger in de familie, toen de toenmalige dokters in het oude st Anthonius Ziekenhuis aan de Stationsweg in Sneek aan mijn moeder vertelden dat zij geen kinderen meer kon krijgen na de zware paratyphus B aanval met een bijna dood ervaring. Mijn voorgangerschap beperkt zich tot individuele begeleiding en opleiding van leerlingen.

11-4-2020: Mijn antwoord op de coronacrisis is: ” individuele Lucky bird educatie in drie exacte vakken voor VWO en Havo: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde”. Ik bezit na bijna veertien jaren sinds 1 augustus 2006 drie fotoalbums vol met “Lucky birds”. Kom zie en overtuig uzelf. Ook nu brengen moeders hun dochters naar de lesruimte waar zij zelf (de moeders) erbij zitten als ik hen (hun dochters) de meest moderne exacte didaktiekmethode bijbreng terwijl zij gezellig kunnen kiezen en lezen uit de beste bladen en magazins op de leestafel.

Tussen goede Vrijdag en Pasen

11-4-2020: Toen het lichaam van Jezus Christus van het kruis was gehaald en achter een grote steen in Jeruzalem in zijn graf was geplaatst, daalde zijn zuivere geest af in de doodse uithoeken van het dodenrijk, waar alle profeten, zoals Job, Jesaja, Jeremia, Micha, enz en aartsvaders, zoals Abraham, Isaäk en Jacob en koningen, zoals ook o.a. David en Salomo, Hizkia en ook Manassa, lagen te wachten en tot hun verbazing zijn felle licht hebben ontwaard. In dat dodenrijk heeft Jezus gedurende een begrensde tijd een heel peleton personen, die uitzagen naar hun verlossing uit hun doodsslaap gehaald en hen teruggebracht naar hun oorspronkelijke paradijselijke onschuld, zoals tegen de tweede misdadiger op het tweede kruis eerder op de dag ervoor was gezegd door Jezus: “Heden zult gij met mij zijn in het paradijs”. De derde gekruisigde zag niet uit naar verlossing en is een beeld van zielen in het dodenrijk, die daar helaas eeuwig berustend zullen moeten blijven als zwarte gaten in het heelal wegens geen interesse in onschuld. De apostelen hebben dit alles van dichtbij meegemaakt en kregen een perfecte inkijk in de begrensde macht van Jezus t.a.v. wezens die bewust volharden in onwaarheid, zoals de satan zelf. Jezus breekt niet in in de persoonlijke vrijheid, al is die nog zo negatief en zwart ingevuld. Jezus is geïnteresseerd in ware verhalen, ware getuigenissen en ware antwoorden, zoals blijkt uit het boeiende ongewone gesprek met de Samaritaanse vrouw, die bekende dat zij een onwettige relatie met zeven mannen had beleefd. Daarna doet Jezus een boekje open over zichzelf, over God en de juiste aanbiddingsrelatie tussen een mens en God, locatie onafhankelijk. Werkelijk grandioos om te lezen en de diepe waarheid van Jezus en God te zien in die paar wereldverzen.

Het is zeer noodzakelijk tegenwoordig deze waarheid aan mensen te vertellen. Ga a.u.b. de dood tegemoet als een door het bloed van Jezus gereinigde persoon in de belijdenis van uw zonden. Daarover is het NT heel duidelijk. Er is vergeving, er is licht, er is vrede, er is hernieuwde onschuld, hoe diep iemand ook in de criminaliteit heeft geleefd en hoeveel zwarte dagen iemand ook heeft ingekleurd. Jezus zelf is die vrede, vergeving en onschuld.

10-4-2020: naar welke horror kijk ik elke dag, is het een kwade droom, een doomscenario deze coronaplaag? Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe ziet de toekomst eruit? Welke fundamentele mutaties zijn nodig in aanloop naar een volgende crisis? Wat moet beslist beter?

10-4-2020: De bevrijdende trias Politica, niet van Montesquieu, maar reeds benoemd door Jesaja in zijn hfdstk 33:” 21. Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven. 22. Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.”

10-4-2020: Goede vrijdag is het vandaag, gisteren was witte donderdag: Wat is er nu in 2020 aan de hand in NL onder de radar, achter de coulissen?:

1ste Er is geen coherent betrouwbaar beleid: ja is soms nee en nee is soms ja. Dat is volgens Jezus uit den boze. Men draait en draait. Sommige rechters kijken de verkeerde kant op en denken bij uitspraken hoofdzakelijk aan “komt mijn promotie, mijn toekomst en mijn baan niet in gevaar?”

2de De corruptie van belastingfraude en -ontwijking is overal aanwezig: in het lagere kader, in het middenkader en in het hogere kader. De gouden standaard wordt dagelijks met de voeten getreden. Alle stemmen van het promoten van fraude en belastingontduiking dienen het zwijgen te worden opgelegd. Belasting betalen is niet alleen een morele plicht. Het is een zuiver element in het dienen van de levende God in vrede met vreugde.

3de Men zondigt dagelijks in alle steden tegen de gouden regel: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Ambtenaren plegen kadaverdiscipline zonder enig gevoel, dat is gedood door de machthebbers. “Je moet eenvoudig doen wat de chef zegt, zonder gevoel en zonder nadenken.” Grote ongelukken, tragedies en beschadigingen zijn het gevolg.

4de vele eersten zijn de laatsten en veel laatsten zijn de eersten. Men is gefocust op reputatie en promotie en niet op waarachtigheid. Waaruit komt de zucht naar steeds meer en steeds hogerop vandaan?

5de één druk op de knop en de hele NL elite plus koning en koningin zijn weggevaagd in de kerk of ridderzaal, want de Nederlandse leeuw is door en door verzwakt en ziek in al zijn ledematen. Er zijn weinig individuele uitzonderingen.

6de Jezus wordt elke dag opnieuw gekruisigd door machthebbers. NL-regering wijst met het vingertje anderen terecht, maar heeft zelf onder Lubbers, Kok en Wiegel € 15 miljard gestolen uit het ABP fonds, schriftelijk bewezen door een lid van de VVD en normaal zichtbaar op Internet.

7de een nieuwe staatsorde komt in zicht gebaseerd op de gouden standaard van mathematische kosmisch georiënteerde precisie en niet op menselijke overheidsverzinsels om de menigte te knechten. Er wordt weer gesproken met één stem. Gezeggelijkheid als kenmerk van de wijsheid heeft de leiding, want niemand heeft de wijsheid in pacht. Ieder is dus bereid om gecorrigeerd te worden, jong of oud.

8ste het individuele persoonlijke geloof in de levende God is losgelaten. Gevolg: vele zieken en doden. De somberheid en pessimisme regeren in de ziel en verzwakken de weerstand en vechtlust in plaats van dat innerlijke vrede de baas is. Er  komt echter een betere tijd aan voor NL, onbetwist en 100% zeker.

9de mijn eigen vader Pieter Oord (1906-1994) was als protestant exemplarisch rechtvaardig in de Fokke Oord dynastie van zijn oudste broer Fokke Oord (1903, 1980) en opa Fokke Oord senior (1840-1941). Ik ben in die lijn Fokke Oord junior als Mr. (VU-A’dam 2001) en Ir. (TU-Delft 1973).

9-4-2020: Hoe groot is Jezus Christus zelf en echt in waarheid? Ontdek zijn ongeëvenaarde Grandeur in Hebreeën 13: “20. De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, 21. bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

In deze tijd mag het helder zijn: persoonlijke verantwoordelijkheid mag niet afgewenteld worden op een derde, maar moet zelf worden genomen. Het huidige Christendom met afgeschoven persoonlijke verantwoordelijkheid lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Gehoorzaamheid des geloofs aan de eeuwige Geest, wat de apostelen predikten, lijkt te hebben afgedaan. Een dag des oordeels lijkt een lachertje geworden, maar men vergist zich dan sterk. Van elke woord, elke daad en belofte zal een mens eens rekenschap moeten afleggen. Dat houdt de zaak gezond in geest en waarheid.  Er is een behoorlijke botsing tussen de katholieke zuidelijke landen en noordelijke protestant georienteerde landen in Europa. Er is een behoorlijke botsing van geesten gaande. Wat heeft het Carnaval ons dit jaar gebracht?  DOOD & VERDERF! Wie is nu op zoek naar waarheid en waarachtigheid? Ik sta volledig achter het Nee van de Nederlandse regering. Wat kan een mens beter leren dan de wil te doen van God, de eeuwige Geest, wat niets anders is dan licht zijn, wat minder met fysiek doen te maken heeft. Pacta sunt servanda.

9-4-2020: Troost uzelf a.u.b. in deze tijd met Openbaring 22: “1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren (als aanwezige kennis) van het geboomte zijn tot genezing (kennisbalans arm en rijk, ziek en gezond, beperkt en onbeperkt, oud en jong, werkend en gepensioneerd, enz, enz.) der volkeren. 3. En niets vervloekts (de wet der geboden wordt zonder uitzondering door elke Gods dienaar toegepast en onderhouden) zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht (weerspiegeling van mateloos geluk met vrede en vreugde) zien en zijn naam (Getrouw & Waarachtig) zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht (onwetendheid) meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp (menselijke constructie) of licht der zon (vergankelijke lichtbron) van node, want de Here God (de Eeuwige Geest) zal hen verlichten (met inzicht, kennis en gezag) en zij zullen als koningen (Al kenners) heersen (schijnen in de duisternis en onwetendheid) tot in alle eeuwigheden (zoals de Alfa en Omega zonder einde, telkens repeterend en rondcirkelend).” Daarom is het zo nuttig om wiskundige cirkelopgaven te maken en de theorie daarvan te kunnen toepassen. Ook de 3 D kubus theorie beheerste ik al op 17 jarige leeftijd op het Marnix Gymnasium in Rotterdam met als eindcijfer een 8 voor het boeiende vak:  Stereometrie. Het nieuwe Jeruzalem, mijn eigen thuisbasis met alle OT profeten en NT apostelen, heeft trouwens de vorm van een kubus. Ik ken zonder restrictie mijn eigen toekomst omdat ik heel simpel gezegd, heb geleerd God te aanbidden in geest en in waarheid.

9-4-2020: De Almachtige God houdt zich aan uw geloof in Hem. Hij werkt dat uit met wonderbaarlijke belevenissen in uw bestaan. Wees alleen niet te haastig. God heeft soms tijd nodig om alle geesten op één lijn te krijgen in de vervulling van zijn beloften aan u. Dat is telkens gebleken in het verleden. God is waarachtig en getrouw t.o.v. ieder mens die Hem alleen eer bewijst.

9-4-2020: met minder zwaar accent op het verleden, zijn elke gebeurtenis, elk boek, elke schrijver, elk tijdschrift, elk muziekstuk informatiebronnen voor elke nu levende ziel. Religieuze en politieke bewegingen geven voorkeuren en beperkingen aan in eigen bibliotheken, terwijl overal leerzame onderwerpen zijn. Je eigen ziel bezit een selectietool om te zien wat bij je past. De rest laat je gewoon langs je heen glijden. In ons lichaam daarnaast vindt elk moment van de dag een volledig natuurlijk proces van selectie plaats van stoffen die goed zijn voor de opbouw en onderhoud van onze organen. Daarom is luisteren naar de stem van je ziel en lichaam een belangrijke oefening voor selectie van goed en nalaten van kwaad. Bepaalde verwrongen denkbeelden en plooien in de geest verdwijnen als van zelf bij het ouder worden, waarbij een weldadige rust en vrede over de ziel ontstaat, zonder stress en zonder haast.

9-4-2020: de ergste pest voor een land is een overheid, die zijn burgers morele spiegels en verplichtingen voorspiegelt en afdwingt, alle lasten op burgers afwentelt en zelf buiten schot blijft door nauwelijks belasting te willen betalen door allerlei constructies. Jezus verafschuwt dit zuurdesem van de Farizeeërs.

9-4-2020: Het is belangrijk te weten en te beseffen dat ieder die in Christus is, d.w.z. in opleiding is door de Heilige Geest, werkingen des lichaams (Rom. 8 vers 13) met zich meedraagt. Die zijn afkomstig volgens het laatste vers van Romeinen 7 uit het vlees, het onverlicht deel van mijn geest. Daar zijn wij niet schuldig aan. Onwetendheid kleeft immers aan elk mens. Door fouten te erkennen kan niemand onder een vloek of veroordeling terecht komen. Dat staat in Romeinen 8 vers 1. Het vlees in elk mens is aanwezig om iemand het onderscheid te leren tussen goed en kwaad, rein en onrein, edel en onedel, zuiver en onzuiver, heilig en onheilig. Tot de volmaaktheid is bereikt. Dat is voor elk mens weer anders, afhankelijk van zijn of haar interesse, honger of behoefte. De Nederlandse fiscus is een uitermate goed voorbeeld in het erkennen van fouten, in tegenstelling tot het UWV, dat m.i. een door mijzelf in 81 grieven bewezen schandvlek voor NL is, al bijna 22 jaren. In gehoorzaamheid aan de hoogste autoriteit van de evangelische tweede mijl betaal ik al heel wat maanden dubbele alimentatie alias pensioenrechten aan mijn vroegere levenspartner, die het in 1995 na mijn TIA beter vond apart te gaan wonen.

9-4-2020: Wat zijn de zeven donderslagen, die verzegeld moesten blijven in Openbaring 10.? “4. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben (publicatieverbod door de eeuwige Geest) en schrijf het niet op.

5. En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6. en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7. maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.”

9-4-2020: Te midden van veel turbulentie in de wereld vestig ik de aandacht op de zes getuigen in 1 Joh 5: “6. Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed.* ((uit Johannes 19: “33. maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, 34. maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. 35. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft.”)) En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7. Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. 8. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.”

De centrale vraag die ik mij hier stel, luidt: wie van deze zes getuigen pleiten mij vrij, zijn met mij en wie van deze zes pleiten en getuigen tegen mij op de Dag des oordeels, waarop alle openstaande schulden en rekeningen worden uitbetaald en vereffend. Hoe word ik beoordeeld voor mijn levensfeiten en gedragingen in het oog van de eeuwige Geest? Ligt daar vrede over of knaagt er nog iets uit het verleden of heden? Valt er nog iets goed te maken? Staat er nog een schuld open? Zelf ben ik mij van niets bewust, maar dat is een mogelijk feilbaar gegeven. Als u denkt iets te weten of iets concreet weet, meld u dan a.u.b. U wordt ervoor beloond. Na deze crisis zie ik uit naar nieuwe stappen van de maatschappij en wereld op weg naar een vredevolle duizend jaar op aarde. Harmonie, vredevolle eenheid en diepe dankbaarheid in broederschappelijkheid zitten dan aan het stuur. In de afgelopen 14 jaar heb ik me daarvoor al volledig ingezet met mijn “Lbep: Lucky bird exact program.” Ik heb al heel wat fotobewijzen in drie albums verzameld met Lucky birds. Kom a.u.b. langs, zie met uw ogen, kijk met uw geest en overtuig uzelf. Heel wat schatten in de hemel zijn mij al gegund, maar er komt nog veel meer.

8-4-2020: God vroeg in Genesis aan Adam: “Waar ben je?” In deze tijd vraag ik mezelf soms af: “Waar ben ik in verzeild geraakt? In wat voor drama, in wat voor catastrofe, in wat voor horror? In wat voor slagveld? In wat voor oorlog?” Weet u het, kunt u het mij uitleggen? Ik ga het vannacht zelf eens aan God vragen. Wordt vervolgd. Welterusten.

tijdsprong terug

4-5-2020: De radicale Christus boodschap door de apostel Paulus vindt u in Kolossenzen 3: ” 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”

3-5-2020: Jouw dood is onbetwist overwonnen door Jezus Christus. Bewijs 1 Cor 15: “53. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid (de Christus ziel) aangedaan heeft, en dit sterfelijke (aards lichaam) onsterfelijkheid (individueel onstoffelijk geestelijk lichaam) aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. (Elk zal permanent stralen als een ster met eigen specifieke kleurige karaktereigenschappen)

2-5-2020: Christus Jezus is in de huid van de gehele mensheid gekropen om die mensheid te verzoenen met God door zijn dood, de smadelijke kruisdood. Die dood als zoenoffer heeft mij vrijgekocht van de vloek van de morele wet van de tien geboden en was voldoende voor God. Op persoonlijk vlak heb ik dagelijks om niet toegang tot de immense schat, aanwezig in de Heilige Geest. Leven in en door die Geest noemt de apostel Paulus dit in de Romeinenbrief, hfst 8, als een erfgenaam van God en medeerfgenaam van Christus. Groter voorrecht ken ik niet. Het maakte mij tot succesvol docent in een particuliere Masterclass activiteit in Almere met een wolk van geslaagde leerlingen incl hun ouders sinds 1 augustus 2006. Daarvoor ben ik uitermate dankbaar, omdat mijn ontvangen kennis, inzicht en verstand de vergankelijkheid verre overstijgt. Ik behoor, als Fokke Oord junior, tot een opmerkelijke familie en dynastie van wijlen Fokke Oord senior (1840-1941). Zeer benieuwd sta ik, in bezit van eeuwige jeugd, te trappelen van spanning en kijk elke dag uit naar nieuwe opdrachten tot welzijn voor de gehele mensheid.  Als ultieme dienst aan de levende God, onze schepper. Op moment draai ik de fabelachtig mooie pianoconcerten van Mozart (notabene 27 in totaal) uitgevoerd door Lili Kraus op You-tube. In deze droeve lijdenstijd in NL en wereldwijd draagt deze muziek mij ver weg van droefheid naar een sfeer van jeugdigheid, frisheid en oneindigheid.

1-5-2020: een favoriet troostrijk deel voor mij uit Jesaja 30: “18. Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. “ Dankzij mijn vader Pieter ben ik opgevoed met het eeuwige Woord, waarvoor ik hem steeds dankbaar blijf voor kennis over en van de altijd aanwezige Trooster, dag en nacht in voor- en tegenspoed.

30-4-2020: De ware grond voor de aanbidding van God in geest en in waarheid staat helder beschreven in Romeinen 8: “38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Wie zich in deze aanbidding oefent, bezit eeuwig leven, beoefent de ware Godsaanbidding en dient God op de meest zuivere wijze, elke seconde. Amen.

29-4-2020: Elke nieuwe schepping in Christus zegt: “onze door God geschapen ziel hoort niet thuis in de dood en de dood hoort niet thuis in onze door God geschapen ziel. Dit is een machtswoord in de traditie van: Er zij Licht.”

28-4-2020: onbeperkte nieuwe mogelijkheden van educatie, ontwikkeling en innerlijke groei dankzij Efeze 3: “20. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

27-4-2020: Bereid u zich al voor op een ontmoeting met de Koning der koningen, de Heer der heren, de Opperste Koning, Priester en Rechter? Ik help u graag op weg naar uw toekomstig kijken in Openb 1: “12. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13. en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14. en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15. en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18. en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.” 
= = =

26-4-2020: het gevecht van gerechtigheid tegen dominantie van ongerechtigheid, van goed tegen dominantie van kwaad, spitst zich toe tot het gevecht van geest tegen dominantie van het vlees. In dat gevecht blijkt Jezus Christus onbetwist de onoverwinlijke kampioen, voor tijd en eeuwigheid. Het Pinksterfeest is daar het absolute bewijs van. Jezus werd immers geboren in een menselijk vlees met alle gevaren van dien. Het brein in dat vlees is door Jezus overwonnen en weer ondergeschikt gemaakt aan GOD. Wie het vatten kan, heeft genade gekregen om een groot geheimenis te kennen.

25-4-2020: Het dagelijks dienen en vereren van de Almachtige God! Hoe kan dat? Een eenvoudig doeltreffend antwoord staat in Hebr 12: “28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, 29. want onze God is een verterend vuur.” Mijn oprechte advies luidt: blijf eenvoudig danken en werk aan uw eigen dankbaarheid in voor- of tegenspoed, volhard daarin. U zult wonderen van bevrijding meemaken, ver boven uw stoutste verwachtingen. Pijn, moeite, tranen en de dood zijn tijdelijk. Leven, vreugde, vrede, gerechtigheid zijn tijdloos. Mijn beide ouders leven niet alleen voort in mijn eigen gedachten. Zij beiden zijn als engelen, dus als meewerkende krachten actief in de hemel en verheugen zich over de voorspoed van hun vier kinderen, waarvan al twee thuis zijn bij hen. Dat doe ik n.l. zelf ook met mijn eigen zes kinderen, die nu nog levend actief zijn op aarde.

24-4-2020: Wie wordt waarachtig nederig en zachtmoedig van hart? Antw: wie ten diepste beseft wie hij of zij in wezen is.  Hij of zij krijgt als bewijs daarvan het Machtswoord: Gezag in woord, ogen en daad.

23-4-2020: wat heeft u liever: macht, gezag of rijkdom? Kiest u voor macht, is dat tijdelijk, kiest u voor rijkdom: ook dat is tijdelijk. Kiest u voor gezag uit de tijdloze, eeuwige woorden van Jezus, dan kiest u onbetwist voor uw tijdloze toekomst met daaraan gekoppelde macht (er zij innerlijk Licht) en rijkdom (er zij innerlijke overvloed) .

22-4-2020: Laat u a.u.b. nooit misbruiken als een toy door bijv het UWV of de Fiscus. Kom in verzet en actie. Het zal u zeker baten. Soms duurt het een tijdje voor de geesten daar wakker zijn.

21-4-2020: uw erfrecht is benoemd in Romeinen 8: “14. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.”

20-4-2020: neem a.u.b. uw tijdloze N.T. erfenis, samen met alle O.T. profeten en N.T. apostelen door een levend Geloof in bezit van permanente vrede, onbeperkte vrijheid, goddelijke gerechtigheid en universele liefde, die de vrees uitdrijft. Het is u meer dan gegund. Gratis en voor niets ontvangt u het levend water. Amen. God zelf bevestigt deze feiten in uw bestaan.

19-4-2020: het locatie onafhankelijke aanbidden van God in Johannes 4: “19. De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. 20. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. 21. Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 22. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23. maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” 

18-4-2020: Mijn dagelijkse letterlijke inspiratie vindt u in Spreuken 8: ” 30. toen was ik een troetelkind bij Hem,ik was een en al verrukking dag aan dag,te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, 31. mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk,en mijn vreugde was met de mensenkinderen.”

om hen nu in het heden samenhangend inzicht aan en bij te brengen in Natuurkundige wetten, Scheikundige stoffen en Wiskundige Concepten. Op die manier leren zij op een complete wijze het AL kennen.

17-4-2020: uit het belangrijke hoofdstuk 55 van Jesaja: “6. Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. 9. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 10. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11. alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 12. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden;”

16-4-2020: Naast mijn exacte Masterclass praktijk voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde blijkt het mijn missie de eeuwige woorden van Jezus, mijn levensgids, door te geven met zo weinig mogelijk toevoegingen en geheel geen commentaren. Vandaag: Joh 10 “17. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.” én “27. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28. en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 30. Ik en de Vader zijn één.”

Ook ik heb een plaats in die hand, zichtbaar op mijn site.

15-4-2020: De vraag die vanaf mijn 18de jaar aan mij kleeft en elke dag voortdrijft: Wat is de verblijfplaats van het inzicht? Genoemd in Job 28. “12. Maar de wijsheid – waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?

22. Het verderf en de dood zeggen:
Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen.
23. God kent de weg tot haar,
Hij weet haar verblijfplaats.
24. Want Hij schouwt tot de einden der aarde,
wat onder de ganse hemel is, ziet Hij.
25. Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde,en van het water de maat bepaalde,
26. toen Hij de regen een wet voorschreef
en de bliksemschichten een weg,
27. toen zag Hij haar en verkondigde haar,Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar;
28. maar tot de mens zeide Hij:
Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid,
en van het kwade te wijken is inzicht.”
Paulus spreekt in dit verband over de Geest van wijsheid en openbaring: “verlichte ogen van het hart.” in Efeze 1: 17.
Zelf wil ik steeds weten en zien hoe iets werkt en de oorzaak ontdekken waarom iets niet werkt of deugt. Daarna ga ik net zo lang sleutelen totdat het wel werkt, ook al moet die kennis en ervaring uit de HEL komen. Daarom is onwetendheid telkens als de DOOD mijn ergste vijand.

14-4-2020: Een tranendal, een zee van tranen, een rivier van tranen. Wie is zonder tranen in deze droeve tijd? Ieder lijdt wel verlies op de ene of andere manier. De Trooster komt af op tranen. Volgens Meister Eckhart trekt absolute stilheid God aan. Hij stelde daarom stilheid boven de Liefde, die lijdt onder menselijke en zielige beïnvloeding. Stilheid heeft daar geen last van. M.i. trekken tranen de Trooster aan: de Heilige Geest. Niemand zal ooit zonder troost zijn, is mijn eigen vaste overtuiging in tijd en eeuwigheid. Wie weent ontvangt vroeg of laat troost. Dat vindt u meerdere keren in het boek Jesaja, een heel belangrijke informatiebron.

13-4-2020: De mens is niet slecht, maar is volgens Jezus, in staat goede dingen te geven aan zijn kinderen. Toch mist de mens iets vanaf het wegzenden uit het paradijs. De mens blijkt qua lichaam opgebouwd uit sterrenstof en mist het sterrenbewustzijn: inzicht, dat heerst over innerlijke duisternis en onwetendheid. De kennis van goed en kwaad gaat mank aan dat inzicht. In mijn beleving gaat het verwerven van inzicht gepaard met lijden: het maken van talrijke fouten uit de kennis van goed en kwaad. Totdat de volmaaktheid is bereikt met volmaakte beheersing van lichaam, ziel en emoties. Daarom raadde Jezus de mensen aan om God te vragen om de Heilige Geest, die volgens Hem ieder de weg wijst naar de volle waarheid met af en toe bewezen pijnlijke confrontaties.

1t2-4-2020: Er is opstandingskracht: zie Filippenzen 3: ” 10. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11. zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

11-4-2020: Mijn God geef mij elke dag de beste vrijwillige wonderbaarlijke adviezen uit zijn schatten van wijsheid, kennis en inzicht. Elk mens heeft daartoe toegang, waar ook ter wereld. Dat vindt u beschreven in Collosenzen 2: “1. Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, 2. opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3. in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.”

10-4-2020: De wet van de boemerang is zichtbaar geworden! Jarenlange uitbuiting door de politieke elite, jarenlange politiek van de verschroeide aarde, jarenlange vernietiging van oerwouden “om de profit” heeft teruggeslagen. De mensheid geeft niet om de natuur, niet om de dieren, niet om de bomen, niet om medemensen, maar zit als een dictator op de onheilstroon van financiële uitbuiting, dreiging, dwang en terreur en na elke “zondvloed” worden weer dodenherdenkingen georganiseerd. Wie verlost de mensheid van zichzelf? Wanneer wordt het verdienmodel omgezet in liefde voor de natuur, liefde voor de planten, liefde voor de naaste, liefde voor de dieren, liefde voor de rivieren, liefde voor de oceanen, enz, enz. Het is niet hopeloos, het lijkt alleen zo. Er komt verandering aan. Heel zeker. Amen. Mijn voorstel: laat iedereen minstens 90% belasting betalen als bijdrage aan een betere balans op alle noodzakelijke gebieden in de wereld. Elk probleem is oplosbaar. Alles is mogelijk voor wie gelooft als antwoord op de verwoestende boemerang. “Wie teveel verzamelde had niet over, wie te weinig verzamelde had niet te kort.” De onvolprezen mannawet tijdens de woestijnreis van het volk Israël kan universeel waardevol zijn.

9-4-2020: Niets anders dan en uitsluitend focus op leerlingen mijzelf te leren overtreffen: Mijn allesplezier, reeds sinds 1 augustus 2006. Er is behoefte aan nieuw bloed met nieuwe bezieling, nieuwe inspriratie, nieuwe toekomstplannen, nieuwe spirit, nieuwe kijk en nieuw gehoor.

8-4-2020: Transities van functies en uitsplitsing van bevoegdheden? 1ste van olie en steenkolen naar o.a. Wind- en Zonne-energie. 2de van Collectief naar Particulier. 3de van Plat-denken naar Ruimtelijk denken, 4de van Samen naar Individueel, 5de van Los zand gebeurtenissen naar Samenhang van verschijnselen, 6de van deel van het probleem naar deel van de oplossing.

7-4-2020: Wat is het allerhoogste begerenswaardige goed, waarover Jezus spreekt, anders dan goddelijke jurisdictie gebaseerd op de Barmhartigheid van God?

6-4-2020: De kernwaarheid van Jezus is: “Het Koninkrijk der Hemelen bevindt zich binnen in ieder.” Daar is dus de vindplaats, niet er buiten. Let met name op uw eigen quantum-mechanische impulsen en lichtbeelden, gefundeerd in de werkelijkheid. Die komen uit uw eigen innerlijke zon alias ster, die in de loop van de tijd sterker wordt. Blijf die daarom liefdevolle aandacht geven, want ze zijn uw innerlijke schat om inzichten uit te delen.

5-4-2020: Ga a.u.b. voorbij de bronnen van het Christendom en daal met mij af in de bron van Christus zelf, te vinden in en bij de OT profeten. Daar vindt u vernieuwing, balans, verkwikking, verfrissing, verversing door Zijn Geest, elke dag. Veel succes gewenst.

4-4-2020: Geboorteweeën naar een harmoniemodel in de wereld. Niets meer en niets minder. Het wordt nieuw. God straft niemand. Wanneer dringt dat eens echt door? ik zit toch niet in mijn vel om iemand, wie dan ook, te straffen. Wie geeft mij strafrecht?  Wie wordt er beter door straf? Gedragscorrectie is wat anders en is gebaseerd op inzicht. Dankzij inzicht veranderen gedragingen.

3-4-2020: De overheid is er voor de burgers en niet andersom. Zo simpel, zo waar.

2-4-2020: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft.” Filip 4:13. Dit geeft ook u onvermoede mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfredzaamheid en autonomie.

1-4-2020: Romeinen 8 vers 13 zegt: “Indien gij naar het vlees leeft zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” Wat betekent dit anders dan dat u zich in welke richting ook oefent uw eigen fouten te lijf te gaan, steeds meer dichter bij de kern van het Leven komt. Is dit kort gezegd niet de zin van het leven op weg naar volmaakte beheersing van het lichaam bijv. als pianist, als spreker, als atleet, als trompettist, als kunstenaar, enz, enz. Ik, als leraar heb heel wat werkingen des lichaams moeten doden om een beetje acceptabel les te kunnen geven.

De tijd wordt nu even teruggezet om niet uit de bocht te vliegen.

31-5-2020: Is nu de tijd aangebroken in deze wereldwijde crisis om de Christus dynastie op aarde gevestigd te zien?  Als begin van het duizendjarige vredesrijk? Wie zal het weten? Wie zal het zeggen? Ik ben heel hoopvol over de wereldwijde verbetering na deze crisis. Het moet er toch eens van komen, als de mensheid er rijp voor is om erger te voorkomen. De doodsangst is bijna voelbaar op de t.v. Of zal één land zich met hand en tand hiertegen verdedigen en oorlog voeren tegen deze wereldwijde verandering? Het is heden zeer de moeite waard het laatste hoofdstuk van het boek Daniël te lezen.

30-5-2020: Veel plezier beleef ik in deze tijd zelf aan het maken van eindexamen HAVO en VWO sommen voor Wiskunde B, terwijl ik luister naar briljante uitvoeringen door wijlen Lili Kraus van pianoconcerten van Mozart op You-Tube. Zeer de moeite van het beluisteren in deze treurige tijd.

29-5-2020: Blijf a.u.b. zitten in het brandpunt van de Gerechtigheid. Niemand heeft behoefte om u daar lastig te vallen, want u geeft iedereen dubbel en vrolijk zijn of haar deel.

28-5-2020: Geen twijfel mogelijk. Deze crisis wordt gezamenlijk overwonnen: figuurlijk schouder aan schouder en niet tegenover elkaar staande. Het oog naar een betere toekomst met een betere verdeling van kennis, macht en geld. Betere kennis van de samenhang van biologisch processen, natuurkundige wetten, scheikundige stoffen en wiskundige concepten met mathematische precisie.

27-5-2020: Onafhankelijk, zelfredzaam, autonoom, authentiek dankzij 1 Joh 2:” 27. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.”

26-5-2020: wat hield en houdt de speciale bestemming in van Daniël in de eindtijd in het laatste vers van het boek Daniël in het OT? Is dat soms het openbaren van de geheimen in de boekrol door de Geest van wijsheid en openbaring samen met het aan de kaak stellen van wereldwijde financiële dwang, dreiging en terreur door overheden?

25-5-2020: Wat gaat er boven de Liefde van de Eeuwige Geest voor de Gerechtigheid? Ik hoop dat u samen met mij het antwoord ontdekt op die wezenlijke vraag.

24-5-2020: De zin van het bestaan door de grandioze apostel Johannes in 1 Joh 3: 1. “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” In concreto: elke dag bijleren om tot Licht te zijn, zoals Hij is. So simpel, zo waar en echt.

23-5-2020: Waarom lukte het Mozes destijds niet na een slopende reis van 40 jaren door de woestijn samen met Jozua en Kaleb het Beloofde land binnen te komen?

22-5-2020: De Grandeur, Onvergankelijkheid en Majesteit van het evangelie van Jezus Christus voor elk mens vindt u helder beschreven in 1 Petr 5: “10. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 11. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen”. U die dit leest, nodig ik uit: Kom, zie en overtuig uzelf hiervan in mijn dagelijkse exacte Masterclass praktijk sinds 1 augustus 2006 met talrijke fotobewijzen uit mijn onder de radar, onder water (ijs)berg van leerlingen.   

21-5-2020: 25 jaar: 1950-1975, met mijn ouders in de zomervakantie op Texel en daarna 25 jaar 1964-1989 bij de Noorse broeders hebben mij een zonnig levenskompas en perfecte morele levensbasis gegeven. Ere zij God alleen daarvoor. 25 jaar 1994-2019 duurde mijn genezing na de klap en diefstal door de NL overheid van mijn bedrijf: Pascal Micro-centrum B.V. in Sneek. Tot in hun graf van die daders worden die achtervolgd totdat er dubbele schadevergoeding is betaald.  Zo werkte de universele Gerechtigheid in de tijd van Jesaja, in de tijd van Jozef, in de tijd van Mozes, in de tijd van Daniël, in de tijd van de profeten, in de tijd van Jezus en de apostelen en ook in het jaar 2020. 25 jaar: 1995-2020 leef ik gescheiden en celebatair als priester volgens de ordening van Melchizedek.

20-5-2020: Regeren per advies en niet per besluit noch decreet. Is dat mogelijk? Jazeker, want dat is mogelijk en kan door iemand, die Getrouw en Waarachtig is en heet. Dat vertaalt zich praktisch in perfecte Educatie in de vorm van KIJKIEDOCO.

Gedragen en bemoedigd door briljante muziek:

19-5-2020: Op het kruis van Golgotha heeft de mensheid 1ste haar Waterloo gevonden in de dood van Jezus, is 2de met hem daarna begraven en is 3de opgestaan tot eeuwig leven. Zo is Jezus als nieuwe Adam de oorsprong van de nieuwe schepping geworden. Door dit eenvoudig te geloven gaat de Almachtige Geest dit uitwerken en bevestigen in elke gelovige en gehoor-zame ziel in een leraar-leerling relatie.

18-5-2020: in mij woont sinds 28-2-2001 een apostolische Koning en Priester (K&P), toen ik mijn rechtenbul aan de VU ontving. Zie: Openbaring hfdstk 1: ”

4. Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5. en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6. – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.
Het boekje “Het innerlijk gebed” van Madame Guyon heeft voor mijn kosmische initiatie gezorgd en mij op 18 jarige leeftijd op dat spoor gezet. Ere zij God alleen.

17-5-2020: Dagelijks nieuw: alfa, omega, alfa, omega, alfa, omega, eindeloos verder, onafhankelijk van wat intussen is gebeurd. God bewaakt telkens onze ingang en uitgang. Zie: Jesaja 58: ” 8. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. 9. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.”  & Jesaja 65:  ” 24. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.”

16-5-2020: niet verzeild raken in spottend cynisme, maar vasthouden aan het van jongs af aan geleerde referentiekader is een groot voordeel in tijd en eeuwigheid. Het leven zelf roept heden op tot een dodelijke ernst aan de regels van properheid, zuiverheid en handen wassen.

15-5-2020: De boodschap van Jezus aan de zevende gemeente met bijbehorende engel past naadloos in deze tijd: Openbaring 3: “Aan Laodicea

14. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15. Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18. raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
22. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Een serieuze vraag luidt: Was op dat moment de christelijke theologie en christelijke politiek al niet failliet?

14-5-2020: Probeer het volgende a.u.b. niet te begrijpen, maar proef de woorden met uw hart: zeer de moeite waard om te kennen en te beseffen uit 1 Joh 5: “3. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, 4. want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 6. Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 7. Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. 8. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. 9. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 11. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

13-5-2020: Sommigen kunnen wat ik niet kan: “Flikkeren met de ogen”. Ik heb dat bij diverse leidinggevenden gezien in de loop van de tijd. Het was een kunstmatig, onnatuurlijk ogenlicht en oogopslag, gekoppeld aan opvlammende begeerte. Het licht in mijn ogen is kosmisch, universeel en permanent. Daarom hoef ik niet te kunnen flikkeren.

12-5-2020: Habakuk 3 zegt: “17. Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijnen er geen runderen in de stallingen zijn,18. nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.19. De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

11-5-2020: Geen zoete, geen zouteloze praatjes meer: Het is tijd voor nieuwe Educatie: nieuwe onderwijsimpulsen, nieuwe onderwijsprogramma’s, nieuw Onderwijs met inspiratie over de samenhang  tussen en respect voor Natuurkundige wetten, Scheikundige stoffen, Biologische processen en Wiskundige concepten. Nu is er crisis. Nu is er GODS oordeel. Jesaja 26 wint er geen doekjes om:

7. Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor. 8. Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. 9. Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 10. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet. 11. Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren.”

10-5-2020: Lees a.u.b. uw immanente heil: Openbaring 22: “1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4. en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

9-5-2020: Lees a.u.b. om te zien wat in Christus zijn betekent: Filippenzen 3: ” 12. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14. maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

15. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16. maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!”
Op weg naar de zaligheid der zielen!

 

8-5-2020: Lees a.u.b. Jesaja 26: “19 Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. 20. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21. Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”

7-5-2020: uit Romeinen 8: “35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36. Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

6-5-2020: Is er ooit in NL zo’n contrapositie, stilstand en set-back  geweest? Wat in 2020 een jubileumjaar had moeten worden, 75 jaar na WOII, lijkt op een wereldwijde nachtmerrie en oorlogsscript, elke dag. Alle eindexamens zijn dit jaar in NL geschrapt. Dit ervaar ik als een enorme set-back. Hoe kan de Regering morele verantwoordelijkheid vragen van burgers, als die regering zelf het slechte voorbeeld geeft, al bijna 22 jaar in mijn eigen UWV-casus?

5-5-2020: Zou er in deze tijd oor zijn voor de persoonlijk gerichte, individuele boodschap van de profeet Micha in hfdstuk 6? : “8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” Net als de profeet Jesaja is Micha vermoord door Koning Manasse, die er het toch levend heeft afgebracht na zijn diepe zelfvernedering in ballingschap. Die daad was zo overtuigend dat hij uiteindelijk weer zijn troon in Juda mocht bestijgen en in ere werd hersteld. Ik vind dit één van de meest opmerkelijke feiten in het OT. Toen gold ook al: “Pacta sunt servanda.”

14 jaar na dato van mijn roeping door Mr. Herman Tjeenk Willink op de DAM: 4-5-2020: het machtigste wapen in het gehele universum staat beschreven in Romeinen 8:v 2, n.l. de wet van de Geest des levens, die ieder in Christus vroeg of laat bevrijdt van de wet van de zonde (somberheid en pessimisme) en van de dood (meedogenloosheid en gewetenloosheid).

3-5-2020: Niet muziek (soul), niet sport (fysiek), maar wel educatie (spirit) is the most powerful weapon which we can use to change the world. Volgens wijlen Nelson Mandela.

2-5-2020: Uit Filip 4: “19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” Bestaat er een beter bewijs van Gods liefde voor elk mens? Wat betekent in deze en andere verzen in het NT de uitdrukking “in Christus Jezus”? Het betekent eenvoudig dankzij veelzijdige educatie!

1-5-2020: De nieuwe wereldorde van allen- en allesomvattende VREDE & SAMENWERKING & EDUCATIE is inzicht. Iedereen gaat profiteren van de nieuwe WELVAART.

30-4-2020: Gaan wij toe naar een nieuwe staat “Nederland plus”? Iedereen houdt zich daar zonder uitzondering aan de eed, beloften en afspraken. Pacta sunt servanda.

29-4-2020: Hulde, hulde zeg ik tegen de fiscus, mijn meest betrouwbare overheidspartner: al vele, vele jaren sinds 1994, mijn rampjaar. Foei, foei zeg ik tegen het UWV-bestuur, mijn minst betrouwbare overheidspartner, wegens mijn 81 juridisch en mathematisch historisch bewezen grieven in mijn bijna 22 jarige Oorlog tegen UWV financiële dwang, -dreiging en -terreur. Ik wacht op dit moment op een oproep om te verschijnen voor de CRvB in Utrecht, na indiening van een herzieningsverzoek wegens vier NOVA. De kosmische wereldwijde correctie door het coronavirus zie ik als een directe ingreep van GOD en Zijn antwoord op de misdadige financiële vaak religie-geörienteerde staatsterreur overal ter wereld. In NL is de calvinistische krenterigheid en zuinigheid (niet voor zichzelf, maar wel voor alle anderen) ingegeven door verziekte geesten.

28-4-2020: God voedt de mussen, God telt de haren van het hoofd, God geeft lesopdrachten, God heeft volgens Jesaja 26 vers 1-6 de inwoners, die immuniteit bezitten, in hoge ivoren torens (en posities) tot stof toe vernederd en herhaalt dat op gezette tijden door de voeten van geringe en ellendige mensen.

Jesaja 26: ” 1. Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2. Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. 3. Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. 4. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. 5. Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. 6. Voeten zullen haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.”

27-4-2020: Drugs (nooit gekend), alcohol (incidenteel, nimmer verslaafd), tabak (als jongen: tot 5 sigaretten beperkt, liever een toffee), goklust (nooit een casino van binnen gezien), alle vormen van ontucht (zelfs in mijn gedachten niet vreemdgegaan tijdens mijn 19 jarige huwelijk), belasting-ontduiking/ontwijking (nimmer een gedachte aan gekoesterd) zijn reeds vele jaren geleden volledig overwonnen demonen door mij als Fokke Oord junior. Ik word geen seconde daardoor geprikkeld of verzocht en ben graag bereid dubbele belasting te betalen wegens het grote voorrecht in NL te mogen wonen. Aan NL heb ik mijn opleiding met twee titels te danken en tevens het voeren van mijn succesvolle exacte vakken Masterclass-praktijk sinds 1 augustus 2006.

26-4-2020: Als 15 jarige jongen luisterde ik destijds tijdens het huiswerk maken ademloos naar de 9 symfonieën van Beethoven op 78 toeren platen ontvangen van mijn zus Afke uit Canada. Het is een heel bijzondere belevenis die onsterflijke muziek nu na 60 jaar weer als nieuw te kunnen horen op Youtube. Destijds uitgevoerd onder leiding van Arthuro Toscanini. Nu door W.Furtwängler.

Fokke Oord junior

15jaar

25-4-2020: wat ik hier schrijf heb ik niet verzonnen. Het zijn bewijsbare feiten. Ik ben n.l. een volwaardig lid van de Fokke Oord dynastie, die begon met mijn overgrootvader Fokke Oord senior die in 1943 in Bolsward overleed: hij was toen 100 jaar en zes maanden. Die overoude Fokke kreeg twee zonen Jan en Piet, zeer ijverige mannen. Die Piet heb ik nog levend gezien met zijn dochter Sara en zijdelings gekend als de oom van mijn eigen vader Pieter en die oom Piet had een kruidenierszaak in Bolsward aan de Stoombootkade bij de Klippen. Die echte mijn opa Jan is overleden in de WOII en heb ik zodoende nooit gekend zijnde vader van mijn eigen vader Pieter Oord, die in 1994 is overleden op 88 jarige leeftijd na een zeer ijverig arbeidsbestaan in de verzekeringen. Hij werkte 50 jaar bij dezelfde baas, later Nat. Ned. in Rotterdam, begonnen voor WOII bij de Philantroop in Bolsward. Zelden heb ik een man gezien die zo loyaal aan zijn gezin, de prot. kerk, zijn kantooractiviteiten en GOD is geweest. In mijn Digitale autobiografie heb ik o.a. lotgevallen van mijn beide ouders in WOII beschreven. De oudste broer van mijn vader heette ook Fokke Oord en had de brandstofzaak in Bolsward overgenomen van zijn vader Jan. Die Fokke heb ik redelijk gekend, kwam soms op bezoek met Elisabeth zijn vrouw in Rotterdam bij mijn ouders en had weer vier zonen, waarvan de oudste Jan en jongste Piet heette. De vijf zonen van opa Jan, waaronder mijn vader de middelste als nr drie, waren net als hun vader diepgelovige zeer loyale protestantse kerkgangers, onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. Alle vijf broers hadden de gewoonte om ’s avonds voor het slapen gaan enkele momenten van stilheid te oefenen op hun knieën voor het bed en GOD te danken. In de tweede wereldoorlog hebben de Oords heldendaden verricht en onnoemlijk lijden doorstaan. Mijn moeder Olga, overleden in 1984 in Canada bij haar dochter Afke, mijn enige zus, heeft in het oude Anthonius-ziekenhuis in Sneek de dood ternauwernood overleefd en overwonnen. Ze was daar klinisch doodverklaard na het eten van bedorven paardenvlees, afkomstig van een ongeluk met een wapendropping door de Engelsen voor bewapening van mijn Oom Sake en zijn ondergrondse strijdmakkers, en zou volgens de artsen nooit meer kinderen kunnen krijgen na die zware paratyphus-B aanval. Dankzij mijn vaders gebed heeft ze de oorlog overleefd en ben ik kort na die oorlog, nu 75 jaar geleden, toch geboren in okt ’45. Tijdens mijn lesperiode ( 1976-1989) in Sneek zijn daar zes van mijn kinderen in hetzelfde ziekenhuis geboren. Vanaf rond 1975 heb ik op 30 jarige leeftijd bewust geweten dat ik behoor tot het immanente Koninkrijk van koningen en priesters, waartoe ook de apostelen behoren. Mijn twee voltooide academische opleidingen (TU-Delft in 1973 en VU-A’dam in 2001 met bijbehorende titels bevestigen die connectie. Tot mijn belangrijkste geestelijke gidsen reken ik Madame Guyon met “het innerlijk gebed” en Meister Eckhart met zijn handleiding naar “Kosmisch bewustzijn”. Mijn Oom Sake was een zeer succesvolle verzetsstrijder in WOII, was betrokken bij de gevangenisoverval in Sneek en heeft met enkele medestrijders verzetsstrijders bevrijd uit de gevangenis van Leeuwarden en kreeg vele jaren na de oorlog het ijzeren kruis persoonlijk opgespeld door wijlen Prins Bernard. Ik bezit daarvan fotobewijs. Zelf ben ik gezegend met vier zonen, harde en zeer ijverige werkers in o.a. de olie-, windmolen- en computerindustrie. Eén ervan heeft jarenlang als marinier bij de Marine gediend. Dagelijks volg ik in het heden in het 14de jaar sinds 1 augustus 2006 met mijn exacte Masterclass-lessen de educatieve traditie binnen onze dynastie, zoals ook wijlen mijn eigen oom Jan uit Bussum, die ik redelijk goed heb gekend en als onderwijzer heeft gewerkt. Mijn eigen oom Fokke bezat een jongste zoon Piet, helaas jong overleden, onderwijzer wonende in Makkum, die op de kweekschool in Sneek is opgeleid, net als wijlen mijn oom Jan. 13 jaar lang heb ik zelf als wisk en natk leraar in Sneek gewerkt op o.a. die kweekschool onder de nieuwe naam C.P.A “de Him” aan de Hemdijk. Mijn oom Oene heeft notabene in WOII een joodse jongen in meisjeskleren verkleed gered uit kamp Westerbork en op een bakkers transportfiets weer teruggebracht naar het onderduikadres in Exmorra bij Bolsward. Mijn eigen dochter Irene den Hartog-Oord dient het lagere onderwijs in Almere. In de Fokke Oord dynastie, die wortelt bij en in de apostelen Johannes en Petrus, bevinden zich dus harde werkers, felle strijders, evangelisten, zoals mijn grote broer Gerard, en topdocenten. Mijn helaas reeds overleden oudste broer Jan was ongekend rechtvaardig in al zijn doen en laten. Sterke algemene punten in onze dynastie zijn: absolute trouw en loyaliteit aan de overheid, God en gezinswaarden, liefde voor sport, leven in de natuur, strand, zon en zee, denksport zoals schaken en liefde voor veelsoortige klassieke muziek, afkeer van onrecht, afkeer van onechtheid, liefde voor de Bijbel. Mijn eigen geboortebewijs (volgens de joodse getalsrelatie tussen mijn verjaardag en de Psalmen) vindt u in de gehele Psalm 91, waarvan elk vers diep in mijn geestelijk bewustzijn is geschreven en daar bevestigend rust. Wie GOD heeft leren aanbidden in Geest en in waarheid bezit een andere kijk en paradigma op tegenspoed, tegenspraak, tegenwind en obstakels.

24-4-2020: her-ijking van de oude waarden zoals: properheid, zuinigheid en eerlijkheid lijkt me een grote winstfactor in deze tijd. Dodelijke ernst mag weer terugkomen: het is een kwestie van Leven of Dood, zoals eerder in de tijd van Mozes en de profeten, Jezus en de apostelen.

23-4-2020: een nieuw paradigma op kennis, macht, gezag, geld, winst en welzijn lijkt me van het hoogste belang voor ieder waar ook ter wereld.

22-4-2020: Mijn advies aan iedereen: Zoek a.u.b. de wijsheid, balans en evenwicht, al moet u afdalen in de HEL om daar te zoeken. Vind uw individuele wijsheid om dagelijks zelf nieuwe geschiedenis te kunnen schrijven tot welzijn van ieder waar ook ter wereld.

21-4-2020: Met een einde aan de mega-salarissen en bonussen gaat ieder land met een nieuwe loyaliteit van het landelijk bestuur en bankbesturen t.o.v. de Grondwet en belastingwetgeving een nieuwe toekomst tegemoet met een betere verdeling van geld, kennis en middelen. We hoeven zeker niet te eindigen zoals het einde van het toenmalige Sanhedrin in Jeruzalem en de aldaar verwoeste tempel in het jaar 70.

20-4-2020: Nog steeds zweeft de GEEST boven de wateren, zoals in Genesis 1, boven de drek, boven de moerassen, boven giftige stromingen, boven zoute zeeën en oceanen. Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Uit de hel, uit de aarde, uit de dood? Boven moerassen van cynisme, boven zeeën van ongeloof, boven zoutpoelen van twijfel? Laat u liever inspireren door de Geest van Liefde, Kracht en van Bezonnenheid, niet door de geest van lafhartigheid? 2 Tim 1 vers 7.

19-4-2020: Hoe kan ik leerlingen helpen hun beperkingen qua tijd en locatie te overstijgen? De interpretatie van problemen schiet soms tekort door een negatieve benadering met zelfbeklag. Beter is het uit te gaan van een hoopvol scenario. Er staat een geheel universum klaar om jou persoonlijk bij te staan op weg naar volledige realisatie van je persoonlijke potentieel als permanente ster. Wie houdt zich bezig met het aankweken van mensen tot dieven, hackers en inbrekers als permanent zwarte gaten?

18-4-2020: permanent ben ik op zoek naar Grandeur en Schoonheid in mijn eigen universele missie en roeping en verbaas ik mij over de ingeboren zucht naar komische eenheid in elke geschapen wezen.

17-4-2020: Terug naar de pioniersgeest van de drie aartsvaders. Kan dat in deze roerige tijd kwaad? Wat betekent dit concreet? Er bestaat een algemene wet: “Wie veel zoekt, zal veel vinden, wie weinig zoekt, zal weinig vinden. Wie niet zoekt, vindt dus helaas overeenkomstig de eigen passiviteit: niets. Elk mens heeft im-mers minimaal één talent: zijn moeders- of vaderstaal. Daarmee kan iemand veel goeds doen in zijn of haar omgeving.

16-4-2020: de menselijke lichamelijke stofwisseling in diverse organen lijkt mij het mooiste geschonken levende organisme, waarin volledig stil de bruikbare en niet bruikbare stoffen worden gescheiden voor de continuïteit van mijn bestaan. Ere zij GOD, de Schepper daarvan, alleen.

15-4-2020:  Als GOD Liefde is en ik mijn verstand van GOD heb ontvangen, waarom kan ik HEM dan niet momentaan begrijpen met dat verstand? Pas na vele jaren is Zijn leiding soms begrijpbaar en inzichtelijk voor sommigen.

14-4-2020: Er valt wat te verbeteren. Wie wordt daar niet blij van?

13-4-2020: hoe komt het dat overheden en machthebbers steeds weer in staat zijn de onschuld te vermoorden? Wie bedenkt het om telkens de kip te slachten die gouden eieren legt?

12-4-2020: Zeven eeuwigheden zijn onvoldoende lang om GOD voldoende te bedanken voor het immense geschenk van zijn Zoon Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Geest.

11-4-2020: De kracht voor mijn dagelijkse praktijk ontleen ik aan: Psalm 103: 1-5 ” Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.” Mijn vertrouwen hierin is absoluut, tijdloos en plaatsonafhankelijk. Volgens de woorden van Jezus bij de bron met de Samaritaanse vrouw.

10-4-2020: mijn dagelijkse individuele lijfspreuk deel ik graag met u: Jesaja 58: 11 “En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.” 

9-4-2020: een eeuwige persoonlijke troost vindt u hier in Jesaja 54: “15. Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 16. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. 17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.”

8-4-2020: Sterk als de dood is de LIEFDE, die alles en iedereen omvat en omarmt, wie dat wil. Naast die LIEFDE bestaat er n.l. niets dan illusie. De LIEFDE is ALLES ( FO: in het kwadraat!) voor ieders ziel.

7-4-2020: Hier volgt een eenvoudig winstmodel Stap 1: Bouw op de beurs geleidelijk een aandelen positie op en dan kan bij elke crisis het repeterende spel beginnen om steeds rijker te worden. Stap 2: Verkoop plotseling een grote positie van die aandelen. De beursprijs zakt daardoor. Wacht even een tijdje tot de prijs verder daalt door verdere verkoop door angstige bange mensen naar aanleiding van negatieve bijv internationale of nationale berichtgeving. Stap 3: Koop die positie weer in als de marktprijs is gedaald door alle bange verkopen. Stap 4. Tel uit je winst.

Waar ter wereld wordt dit sophisticated spel van manipulatie en neprijkdom niet gespeeld? De overbekende geldgoeroe Rienk Kamer is er schatrijk mee geworden en velen van zijn toenmalige bewonderaars en volgers ook, maar Rienk leeft zelf intussen niet meer. Blijkbaar levert dit spel niet het eeuwige leven, als tijdloos voordeel, op?

6-4-2020: Past onze vlag met Rood wit blauw nog wel bij Nederland? Moet dit niet liever zijn: Rood zwart blauw? Waar is de onschuld gebleven in NL? Glijden wij weer af naar een betweterig landje met geen interesse in het eigen functioneren? Ontbreekt het aan waarachtig LICHT? Altijd met het vingertje wijzen als volleerde Farizeeërs, die zoals in de tijd van Jezus zwijmelen in Belastingfraude? De 30 zilverlingen van Judas hebben niet kunnen verhinderen dat de tempel en het SANHEDRIN in het jaar 70 door de Romeinen zijn vernietigd !? Een nazaat van die toenmalige tempeldienaars, Prof. dr. ir. Jacob Cohen aan de TU-Delft heeft mij rond 1970 de tegenwoordig belangrijkste wiskundige bewijstool aangeleerd, samen met zijn onovertroffen rechterhand Dr. Kanters. Ere zij GOD alleen voor EEUWIG.

5-4-2020: De Geest van de waarheid zegt altijd: “Er hoeft niets verzonnen te worden, er hoeft niets verborgen te worden. De heldere feiten spreken een heldere TAAL voor zich.” Speel het spel daarom eerlijk, want dat duurt het langst.

4-4-2020: Dankzij deze akelige crisis ben ik meer gaan beseffen wie ik ben en tot welke dynastie ik al vanaf de geboorte behoor.  Alle puzzelstukjes komen bij elkaar, als ik het verleden, het heden en de toekomst overzie. Daarvoor ben en blijf ik diep dankbaar.

3-4-2020: Geen Twijfel mogelijk: Uit deze crisis zal ieder sterker tevoorschijn komen, zoals eerder bewezen na rampen en catastrofes. De innerlijke veerkracht van de mensheid met elk mens in het bijzonder, is in het verleden enorm gebleken.

2-4-2020: Ontdek samen met mij de grandioosheid van het heelal en universum in al zijn verschijningen, vormen, inhouden, lijnen, bogen, lichtvariaties, kleuren, geuren, tinten, wiskundige concep-ten, natuurkundige wetten en scheikundige stoffen. Ga op zoek naar eigen realisaties en uitvindingen.

1-4-2020: Mijn plezier in deze tijd: moeilijke VWO Wiskunde B examensommen zelf oplossen en mijn leerlingen de schoonheid van hun oplossingen laten ontdekken op weg naar hun eigen eindexamen. Het helpt mij bij de overwinning van wetteloze demonen van angst, schrik, discriminatie, veroordeling en terreur in deze tijd.

31-3-2020: Mijn slotwoord voor de roerige maand maart 2020 uit Habakuk 2: 20 “Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!” Stop lieve medemensen eens met het eindeloze zinloze gepraat en zinloze “waarom dit of dat, waarom zus of zo” vragenstellen en ga in eigen stilheid luisteren naar uw eigen immanente STEM. 

30-3-2020: in deze roerige tijd adviseer ik te lezen het hoofdstuk Jesaja 26, met diverse parallellen in deze tijd.

29-3-2020: Elke dag één of meer keren uw eigen mantra of logo hardop noemen, verbindt u vroeg of laat in eigen hart met het eigen universele kosmische centrum van vrede, vreugde, inzicht, vriendschap, gerechtigheid en vrijheid én geeft een buitengewone vrijmoedigheid. Ik laat mij inspireren als een leerling van tijdloze sterren zoals Jezus, Zijn apostelen Johannes, Paulus, Petrus, Jacobus en Thomas, Madame Guyon, Meister Eckhart en vele, vele, vele anderen.

28-3-2020: Wat ik dagelijks doe en onderwijs is heilzaam voor de gehele mensheid, want ik leid jonge mensen op tot waarachtige ster.

27-3-2020: Het automatisme van de hebzucht van machthebbers en bankmanagement  is enorm. Een nauwelijks te beteugelen kwaad, al vele eeuwen. Hoe kan dat? In plaats van te zoeken naar de oorzaak daarvan is het beter te weten dat in Christus Jezus deze wetmatigheid is overwonnen, zelfs die van de bijbehorende dood. Hun geest is eenvoudig dood, functioneert niet tot algemeen welzijn van de mensheid.  Al vele eeuwen staat dat al in Romeinen 8 vers 1 t/m 3. Wat een voorrecht dit te beseffen en van te genieten.

26-3-2020: rusten in de Geest der heerlijkheid uit 1 Petrus 4: 14 advies ik ieder in deze roerige tijden. Verwijlen in en overpeinzen wat goed en edel is, stemt gelukkig. Dat wordt gevonden in het Eeuwige WOORD, als licht op het levenspad.

25-3-2020: In elke crisis geldt: “Het getuigenis van Jezus is de geest van Profetie”. Openbaring 19: 10.

24-3-2020: In deze wekenlange stille tijd word ik zeer getroost door de pianoconcerten van Mozart uitgevoerd door Lili Kraus, te vinden op YouTube. Ze is helaas overleden in 1986. Zelden heb ik zulke fraaie composities op zo’n overtuigend briljante wijze horen uitvoeren door een superpianiste. Hulde aan Youtube.

23-3-2020: De meest profijtelijke kwaliteit is GL: Goddellijke Liefde, die zelfs verlies in winst weet om te draaien.

22-3-2020: Wie stelt in deze tijd eigen reputatie, eigen promotie, eigen carrière, eigen ambitie, eigen missie, eigen inkomen en eigen vermogen boven de Grondwet?

21-3-2020: In tijden van tegenspoed is en blijft een heldere geest onontbeerlijk om juiste beslissingen te nemen. Begin van mijn 75ste lente.

20-3-2020: “Wandelen in het Licht, zoals Hij in het licht is.” Afscheid van de winterperiode.

19-3-2020: onvermoeibaar blijven sterren als zonnen, dag en nacht stralen dankzij onuitputtelijke energiebronnen, die hun energie omzetten in licht voor onze ogen om te kunnen zien.

18-3-2020: Het waarachtige en blijvende goed, waarover Jezus spreekt stel ik als nummer 1: verlichte ogen van het hart. Daarnaast refereer ik aan: Lucas 21: “33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 34. Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Dat moet echt een groot feest zijn: Jezus zien zoals Hij waarachtig is. Niet zoals de mens doorgaans denkt Hem te zien. Het directe zien van Hem, zonder intermediair van denken.

17-3-2020: Een blijvende troost spreekt: “Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.” Jesaja 30: 18.

Cijfer 9 VWO Wiskunde B toets wordt beloond met eigen keuze exclusief Wedgwood porselein Kutani Crane in nabijheid moeder op de leesbank.

16-3-2020: “Geworteld en gegrond in de Liefde” uit Efeze 3: 18 Voor wie is dat een werkelijkheid?

15-3-2020: Op Golgotha is het gedachtegoed van de oude slang uit het paradijs definitief ontmaskerd. De eeuwige Geest overwon in het lichaam van Jezus beslissend de heerschappij en dominantie van het vlees, m.i. symbool van het “in goed en kwaad gedeelde” brein van de mens. Ondankbaarheid, onvrede en onbehagen regeren als gevolg van dit verleden zwarte feit. De paradijselijke eenvoud en onschuld verdwenen en sluwheid deed haar intree in de wereld. De smalle individuele discipelweg van Jezus leidt echter uiteindelijk naar de glorierijke bevrijding, roeping, lichtmissie en bestemming van elk mens. Zo wordt de uiteindelijke eeuwige goedheid van GOD hersteld op aarde in een ziel. Vanuit het plateau van die VREDE is er een eenvoudige kijk op de werkelijkheid. Wat kan die vrede uiteindelijk toch verstoren? Wat gebeurt er met je als je niet krijgt waar je volgens het eeuwige Woord recht op hebt? Breekt dan alsnog het helse vuur los?

14-3-2020: als u eens wist hoe een onmogelijke persoon mij gevormd heeft tot wie ik nu dagelijks ben, zou u zich hogelijk verwonderen en verbazen, dat ik nu nog in leven ben.

13-3-2020: Jezus zei en zegt nog steeds repeterend: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.” Joh. 14:27. Bestaat er een beter communicatiemiddel? Is deze vrede de echte erfenis en blijvende schat voor zijn discipelen? Sterren zijn in vrede actief en stralen licht en warmte uit. Is de vredeswet als individueel bezit in het hart het hoogst haalbare en de meest kostbare kwaliteit voor een sterveling? Is VREDE in essentie: de kroon des levens? Wat is er mooier dan een ring van zingende vrede om je hart te bezitten als bescherming tegen alle geweld, bedreiging, dwang en terreur?

12-3-2020: hoe komt het dat tien plezierige ervaringen (van op tijd betalers) door één wanbetaler makkelijk worden uitgewist en de wanbetaler blijft hangen in de ziel, het gevoel, het bewustzijn? Wat herinner ik mij van dit soort gevallen? Volgt hier de onbetrouwbaarheid van de menselijke waarneming uit? Of heeft dit te maken met universele rechtvaardigheid? Of denk ik soms ten onrechte dat iemand een wanbetaler is? De overheid maakt deze fout n.l. zelf te vaak. Bekijk de toeslagenaffaire bij de Fiscus. Wie zoekt permanent naar rechtvaardiging?

11-3-2020: Als ik weet wie ik ben hebben mijn daden een corresponderende betekenis. Als ik niet weet wie ik ben, ben ik in onzekerheid, angst en schuwheid.

10-3-2020: uit Filippenzen 4: “19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. 20. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

9-3-2020: Sommigen hebben het al over de komende WO III. Ik spreek dagelijks over de gouden standaard (Wiskunde A,B,C en D)  en leef telkens persoonlijk de gouden regel: “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Wie hoog op de ladder staat, kan diep vallen. Wie op de laagste tree staat, maakt vast en zeker nooit een diepe val.

8-3-2020: “Aan kleine feiten kent men de mens”. Dit stond met grote letters geschreven in de kelders van de Phinx fabriek in Maastricht, waar ik destijds binnen TNO-verband meehielp bij stofmetingen in een industriële omgeving. Er was daar veel mogelijk in te ademen fijne kleistof in de afdeling waar o.a. aardewerken toiletpotten en wastafels werden geproduceerd.

7-3-2020: Wie is hij in essentie? Wie is zij in essentie? Wie ben ik in essentie? Wie bent u in essentie? Wie zijn wij in essentie?

6-3-2020: Vrij van kwade intentie, vrij van kwade wil, vrij van kwaadspreken, vrij van kwade aard. Wat is echte VRIJHEID?

5-3-2020: Hij is nimmer uitgeschakeld, slaagde 89 keer academisch, geeft nooit op, is nooit ontslagen. Hij is als de Alfa en Omega, duurzaam, continu en blijvend in beweging. Wie is als hij?

1-3-2020: Wie heeft twijfel, angst, scepsis, spottende relativering en dood verzonnen? De diepgewortelde vredevolle, hoopvolle en liefdevolle respons van Hogerhand op chaos (wet van de entropie) luidt vanaf het allereerste begin: Er zij Licht!

28-2-2020: 19 jaar na mijn rechtenbul. Wie kan het opnemen tegen IKI: Individuele Kosmische Instructie? De zeer aantrekkelijke en leerrijke combinatie van Natuurkundige wetten en Scheikundige stoffen, inzichtelijk gemaakt via o.a. de Algebra en Meetkunde van Wiskundige lineaire, kwadratische, exponentiële, goniometrische en stochastische Modellen.

27-2-2020: het kiezen uit vele kandidaten? Is dat nog van deze tijd? Kan Den Haag nog meer politiek versplinterd?  Wie is mijn roerganger aldaar, die de gezonde koers uitzet?

26-2-2020: Zelf zwelgen in ongeëvenaarde vormen van welvaart, rijkdom en weelde en de anderen, als vanzelfsprekend, deze lasten als kosten daarvoor, laten dragen! Zie hier: het wereldwijde machtsprobleem van politieke, economisch en religieuze leiders. Welke educatieve signalen gaan hiervan uit?

25-2-2020: Een nobele wereldwijde doelstelling: hulpbehoevende mensen tot autonomie opleiden om henzelf de eigen problemen te kunnen laten oplossen en niet tot last te zijn van de samenleving c.q. gemeenschap.

24-2-2020: op de juiste plaats, op de juiste tijd, met de juiste woorden met de juiste geluidssterkte en klank, in de juiste context, met het juiste optimistische paradigma acteren en elke vraag voorzien van het juiste antwoord. Wie is dat in hemelsnaam gegeven?

23-2-2020: vrede, vrijheid, vriendschap, vrijmoedigheid, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, vreugde. VWO-4 leerlinge Nikky A. : een 8,3 voor Natk en 9,3 voor Sk spreken voor zich.

17-2-2020: lachen kan vergaan, stilheid niet, evenmin vertrouwen.

16-2-2020: wat is, is; wat was, was, wat komt, komt en wat gaat, gaat.

10-2-2020: de voor elk mens haalbare volmaaktheid in Christus bereiken! Bestaat er een nobeler doel, intentie, troon en kroon?

6-2-2020: het Einde van elke oorlog, uit Filippenzen 4:

4. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
8. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9. wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

3-2-2020: Laatste hoofdstuk, laatste boek van de Bijbel: Openbaring, vers 17. “”En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.”” Trek s.v.p. een nieuwe inhoudsrijke, stralende, verrijkende toekomst naar uzelf toe, want de bron van levend water zal nooit en nimmer uitdrogen. De toekomst en de eeuwigheid behoort ook u toe in Christus.

een lied uit mijn hart:

1-2-2020: De belangrijkste les ooit voor elk mens luidt: Dankzij de dood van Christus ben en blijf ik als mens bevrijd van 1ste: alle kwaadzinnigheid, 2de: alle kwaadwilligheid, 3de alle kwaadsprekerij en zelfs 4de: alle kwaadaardigheid. Dit historische feit is onbetwistbaar bewezen in geest en in waarheid door uitsluitend HEM alleen. Zo leef ik permanent in Zijn vredevolle, hoopvolle en liefdevolle belofte van Eeuwig leven.

31-1-2020: “Er zij Licht” is en blijft de enige legitieme reden als diep Goddellijk verlangen in en achter deze site.

30-1-2020: Mijn blijde filosofie luidt heel simpel: elk mens is van kosmische afkomst, bewezen qua sterrenstof in zijn of haar lichaam, en kan het bijbehorende kosmisch exacte lichtbewustzijn herwinnen dankzij de Geest van Christus. Dat bewijs ik al meer dan 13 jaren sinds 1 augustus 2006 dagelijks in mijn individuele exacte Lespraktijk van Masterclasslessen voor leerlingen in nabijheid van één of meer ouders. Een nieuw paradigma en kijk op zichzelf, de ander en de wereld is het stille revolutionaire gevolg.

Advertentie, nieuwe tekst Marktplaats:

“Education is the most powerful weapon wich we can use to change the world volgens de wet van Mandela.” Wie van u als ouders wil trouwens geen hogere cijfers voor de heldere toekomst van uw kinderen? Ik introduceerde op 1 dec 2019 een nieuwe gouden standaard: Extrema cum laude als nieuwe norm en praedicaat: cijfer 10 plus voor iedere leerling(e) die volledig zelfstandig de moeilijkste som oplost. Steeds meer ouders ontdekken deze Masterclass exacte lessen sinds 1 augustus 2006 voor hun kinderen. Gefeliciteerd daarom als u dit voor de eerste keer leest, want velen gingen u al voor. Zoekt u of uw kind hulp voor exacte vakken voor Vwo of Havo. Dan bent u hier op het goede adres. Zie in het menu op mijn website: de SterrenCarousel. Slagen en overgaan zijn de normale protocollen hier voor leerlingen en studenten & zittenblijven of zakken zijn bij mij never en nooit OPTIES geweest. Sinds 1 augustus 2006 verzorg ik een individuele Masterclass en heb ik vele kinderen van Almere en omstreken in aanwezigheid van hun ouders mogen helpen aan goede cijfers voor de toetsen, de overgang naar de volgende klas of voor het eindexamen. Zie de diverse referenties en foto’s van sterren op mijn website, als topje van een omvangrijke ijsberg. Ik beoog bij elk leerling(e) minimaal een 7 voor (examen)toetsen. Zelf had ik voor deze drie exacte vakken op mijn eigen Rotterdamse Marnix Gymnasium-bêta: precies drie zevens. Daarom onderwijs ik telkens elke student(e) of leerling(e) hier het Universele stappenplan voor het verwerven van exacte kennis en INZICHT. Sommigen zijn onbetwist bewezen piloot geworden, anderen arts, en weer anderen cum laude psycholoog, enz. Mijn levensdoel is: zoveel mogelijk leerlingen via mijn eigen Didaktiek KIJKIEDOCO de weg wijzen naar het zelfstandig oplossen van alle sommen, zelfs de moeilijkste. Dit zorgt voor helderheid en betere resultaten ook voor andere vakken, zoals Economie en Management en Organisatie. Effectiever (sneller resultaat) & Efficiënter (hogere cijfers) dankzij mijn Top Down instructie incl de 70 Drieledige concepten. Kom en zie: ontdek nieuwe mogelijkheden voor u en uw kind. Dankbare groeten Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere PS: mijn ontvangen bezieling dankzij Dr. P.A.M. Kanters aan de TU Delft rond 1970 geef ik eenvoudig door. Of anders gezegd, volgens Nelson Mandela: “Education is the most powerfull weapon which we can use to change the world.” Amen!

Gedurende heel wat jaren was ik in de zomerperiode examinator Staatsexamens in Amersfoort en Tilburg.

Nieuw per 1 augustus 2018: in elke vakantie: Individuele Holidayschool van 6 keer 1,5 uur als voorbereiding voor de nieuwe lesperiode met o.a. de  Algebra en Meetkunde van 1ste: het lineaire Model, 2de het kwadratische Model en 3de: het stochastische Model (kansrekening). Hele nuttige oefeningen met breuken, wortels, exponenten, logaritmen en afgeleide funkties.

Aanmeldingen s.v.p. via oordfokke@gmail.com of telnrs: 0615895450 of 036-5303808.

Referenties van ouders en succesvolle leerlingen:

10.
Dankzij 11x 1,5 uur Masterclass van de heer Oord is mijn zoon binnen 1,5 maand gegaan van een 3,9 naar een 7,3 voor zijn mondeling examen wiskunde B. We zijn de heer Oord erg dankbaar.
Met vriendelijke groet,
geplaatst: 2-9-2018
Karin, Lelystad.

9.
Bijles in Almere

Geplaatst door Alves op 07 jul. ’17
Hierbij onze dank aan de heer Fokke Oord. De heer Fokke Oord heeft mijn dochter een aantal jaar bijles gegeven afwisselend op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Hierdoor kreeg zij op een bepaald moment wiskunde onder de knie en geen bijles meer nodig. Nu helpt zij haar zusje zelfs met wiskunde. Een zeer vakkundige, vriendelijke, attente en enthousiaste man. Zeer flexibel en uitermate fijn dat je zowel thuis als op zijn adres bijles kunt volgen. Doordeweeks of in het weekend. Zijn manier van les geven is goed en duidelijk. Met juiste informatie en fijne voorbeelden. Met het diploma op zak kunnen wij terug kijken op de fijne en leerzame jaren met de heer Fokke Oord. Zelfs onze hond heeft genoten van de zakken honden koekjes waarmee de heer Fokke Oord hem verraste. Familie Alves
8.
Bijles in Almere
Geplaatst door h861257 op 22 jun. ’17
Fokke heeft mij enorm geholpen! Zijn geduld en het tientallen keer uitleggen van natuurkunde zijn voor mij essentieel geweest. Ik kwam bij Fokke met een redelijk cijfer voor natuurkunde. Ik werkte heel hard maar het resultaat bleef uit. Toen wij samen iedere week gingen stoeien met lastige natuurkundige sommen kwam ik er op een gegeven moment uit. Het eindresultaat is een 7.6 voor mijn eindexamen natuurkunde!. kortom, zijn lessen hebben mij ontzettend geholpen.
7.
Meer dan bijles wiskunde in Almere
Geplaatst door Bunck op 22 jun. ’17
Raphaël heeft de afgelopen twee jaar onmisbare ondersteuning gehad op het gebied van wiskunde en natuurkunde. Hij is met klinkende cijfers geslaagd voor de havo. ‘Starmaker’ Fokke geeft op een heel inspirerende en geheel eigen wijze ondersteuning die meer is dan alleen maar bijles. Hij weet de leerlingen te raken, daar waar hun school op dit gebied vaak verzaakt. Reden waarom hij inmiddels een hele schare enthousiaste ‘sterren’ achter zich weet. Ton Bunck
6.
Bijles wis- natuur- en scheikunde in Almere
Geplaatst door War op 27 jun. ’16
Zelf heb ik HAVO afgemaakt zonder de betavakken, maar ik had wel altijd interesse gehad in de betavakken. Helaas kreeg ik op school niet de nodige aandacht en hulp aangeboden om deze vakken mee te nemen naar de 4e en 5e. Voor mijn toelating tot de universiteit had ik deze vakken toch nodig en tijdens mijn zoektoch naar oplossing vond ik Fokke Oord, ook wel Happy Teacher genoemd. Bij Happy Teacher heb ik met veel plezier wis- natuur- en scheikunde gevolgd. Hij legt de stof altijd op een simpele maar inzichtelijke manier uit zodat je het altijd kan begrijpen, de lessen zijn altijd goed geordend, leuk en informatief. Ik zeg tot de dag van vadaag: Had ik Happy Teacher maar eerder ontmoet!
5.
Bijles Wiskunde in Almere
Geplaatst door Nio op 01 jun. ’16
De lessen van Fokke Oord, een absolute aanrader voor een ieder die het nodig heeft. Het maakt echt niet uit op welk (instap)niveau en na verloop van tijd zie je zichtbaar en vooral meetbaar resultaat. Ik weet bijna zeker dat dit voor iedereen geldt die aan zijn lessen deelneemt. Zelf heb ik dat ook ondervonden. Dankzij deze wiskunde lessen heb ik zelfs plezier in in dit vak gekregen. Nio
4.
Bijles in Almere
Geplaatst door Ingrid op 19 mei ’16
Inmiddels heeft meneer Oord mij al bijna 2,5 jaar begeleid met het maken van natuurkunde sommen.Toen ik voor mijn eerste cijfer in de 4e klas een 3.3 haalde, besefte ik dat het tijd was voor hulp. Met de hulp van Fokke Oord heb ik uiteindelijk mijn cijfer opgehaald tot een afgeronde 7. De lessen van meneer Oord zijn leuk, leerzaam en geven je een zeker gevoel bij het maken van moeilijke sommen. Amber Hoogendonk
3.
Bijzonder leuke bijles in bèta in Almere
Geplaatst door ellenleenstra op 19 mei ’16
Ik ken Fokke Oord ondertussen ruim 2 jaar en hij heeft me al die tijd geholpen met wiskunde en natuurkunde. Toen ik in de 4e klas begon met een N&T-pakket bleek natuurkunde al snel erg moeilijk. Maar met de hulp van Fokke Oord heb ik toch een prachtig gemiddelde weten te halen. Naast de mooie resultaten waren de lessen altijd zeer informatief én leuk, waardoor mijn motivatie voor het vak ook groeide. Kortom, een leerzame en gezellige ervaring! Ellen Leenstra
2.
Bijles natuurkunde in Almere
Geplaatst door anouk.montfoort op 19 mei ’16
Fokke Oord heeft mij naast een mooi gemiddelde ook plezier in het maken van sommetje bijgebracht. Ik had aanvankelijk nooit verwacht dat ik met plezier een natuurkunde opgave zou maken. Dit is het gevolg geweest van super motiverende en inspirerende lessen, waarin meneer Oord mij de denkwijze van een échte bèta heeft leren ontdekken.
1.
Bijles wiskunde en natuurkunde in Almere
Geplaatst door Dieneke op 18 mei ’16
Fokke Oord is een bijzondere docent. Hij geeft leerlingen vertrouwen dat zij door inspanning altijd in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet bij elke leerling wat die van hem nodig heeft om de stof eigen te maken: soms een zetje, soms een opbeurend woord. Hij heeft een heldere aanpak waarbij hij de stof terugbrengt naar de essentie om zo het inzicht van leerlingen zelf te vergroten en hun vertrouwen in hun eigen kunnen te laten groeien. Zijn enthousiasme voor exacte vakken, maar ook voor leren is aanstekelijk. Dit gecombineerd met zijn open, rustige houding maakt hem een bijzondere docent.

1-1-2020