Gelijkheid als bron van geluk

Als ik juridisch gelijk heb, hoef ik het niet te ontvangen, want dan heb ik het al.

De wandel in het Licht met Christus geeft gemeenschap zegt Johannes in zijn eerste Brief. Hoe is dat te duiden? Door de lichtéénheid met Christus ontstaat er echte eenheid en gemeenschapszin tussen hen die in Zijn licht wandelen.