Geen sores geen stress

Geen sores noch stress

God kent geen stress noch sores

gisteren niet, nu niet, nooit niet

Hij als wezen van goede mores

is het die ons liefdevol beziet

geen sores voor de dag van morgen

geen sores over ’t vergane verleden

God koestert in ’t geheel geen zorgen

straalt van geluk in ’t zalige heden

laat mij verblijven in Hem

geen sores, geen knellend bestaan

ik stem me af op Zijn stem

laat wachtend in mijn lot, Hem begaan

1-1-14 Fokke.