Solo Deo Gloria

God is in alles

God doet alle dingen medewerken ten goede voor wie Hem liefhebben

God veredelt

God sterkt in Stilheid en Vertrouwen