De veelzijdige wijsheid

In haar is immers

een geest,

 verstandig,

 heilig,

enig in haar soort,

 veelvoudig,

subtiel,

beweeglijk,

klaar,

onbesmet,

helder,

onkwetsbaar,

het goede liefhebbend,

scherp,

onweerstaanbaar,

weldadig,

menslievend,

standvastig,

onwankelbaar,

onbezorgd,

alvermogend,

alles overziende

en alle geesten doordringend:

de verstandige, de reine

en de subtielste.

Want de wijsheid overtreft

 in beweeglijkheid elke beweging.

zij doorschrijdt en doordringt

 alles door haar reinheid.

Want zij is een ademtocht

 van Gods macht en

een zuivere uitstraling van de

heerlijkheid van de Almachtige;

daarom dringt niet,

 wat bevlekt is, in haar door.

Want zij is de weerglans van het

eeuwige licht,

een vlekkeloze spiegel

van Gods werkzaamheid

en een beeld van zijn goedheid.

Hoewel zij één is, vermag zij alles,

en hoewel zij in zichzelf blijft

vernieuwt zij het al;

van geslacht tot geslacht gaat zij

over op heilige zielen en

maakt hen tot vrienden

van God en tot profeten;

want God bemint alleen wie

 met de wijsheid samenwoont.

Want zij is schoner dan de zon

en overtreft heel het stelsel der sterren.

Vergeleken bij het daglicht

blijkt zij de meerdere,

want daarop volgt de nacht;

maar de boosheid overweldigt

de wijsheid niet.

Wijsheid van Salomo 7: 22-30