De ster van Bethlehem

1

ik zoek de ster van Bethlehem

het licht dat eeuwig straalt

niet ver van de stad Jeruzalem

de ster die niet valt of daalt

 2

een baby werd geboren

tussen koeien en mest in een stal

hij was door God verkoren

als inspirator voor het gans heelal

 3

de puurheid van dat lieve kleine kind

bekoort mij recht mateloos

Jij en ik zijn door God bemind

zonder Hem voel ik me hulpeloos

 4

voor de kribbe kniel ik neer

voor het wonder van het Licht

in het kind ontmoet ik nog veel meer

ik zie Gods lieve aangezicht

 5

is er nog redding voor deze wereld

komt er ooit een eind aan ’t ruzie maken

aan bloedvergieten, oorlog en geweld

laat ’t kind liever onze harten raken

 6

de ster ver boven ’t oude Bethlehem

als heldere Licht voor alle mensen

straalt eeuwig in het nieuw Jeruzalem

doorschijnt alle landen, talen en grenzen

 7

de vredevorst werd in een stal geboren

begin eenvoudig eens voor dit feit te danken

er breekt ook in jou een nieuw ochtendgloren

in jouw hart ontstaan de warme klanken

 8

sluit je aan bij de drie wijzen

zing samen met de engelen in het koor

vier feest met de herders en de schapen

’t kind geeft jou een nieuwe kijk en gehoor

Fokke, dec 2006