De rivier

Op de top van hoge bergen ligt eeuwige sneeuw

een onbevlekte deken van oneindig veel ijskristallen

de doodse stilte daar ontlokt aan mij een slaperige geeuw

in de lente doet de zon haar werk als het begin van duizenden watervallen

 berg18

kleine stroompjes van kristalhelder water springend tegen en vallend van rotsen

beginnen aan een lange reis naar zee en oceanen

in dat water voel ik me thuis en laat me heen en weer klotsen

met multimiljarden anderen bevind ik me in kristalheldere waterbanen

 berg01

in die onschuld van het zuivere onbesmette water

ontwaar ik telkens in mijn bestaan de zin van het leven

verbonden met steeds meer fellows uit het verleden, het nu en ook nog later

mag ik elke dag ludiek en speels liefdevol inzicht doorgeven

 okt96

 in die fellowship van het edele, zuivere en diepe

voel ik me mateloos gelukkig, vrij en in vrede

want in de gezamenlijke eenheid mag ik me tekens verdiepen

in de onuitsprekelijke vreugde van permanente liefde

visser01

na een lange reis komt wie wil aan in die kristalheldere zee

en beleeft daar met multimiljarden de stralende eenheid

want alle dingen werken daar niet meer tegen, maar uitsluitend mee

in die kristalheldere onschuld ontwaar ik God in zijn actieve wijsheid

avond07

eenzaamheid en zwijgzaamheid zijn daar verleden tijd

want elk moment klinken vrolijke stemmen en gezang in onze ether

gratis verkregen wij deze eenheid en enorme heerlijkheid

wat in het verleden achter ons ligt mogen wij allen vergeten

afb07

in elk van ons ontspringt een levende bron van gevende gedachten

de heerlijkheid van Jezus is ons aller deel

veel meer ontvangen we dan we ooit konden verwachten

in een wonderlijke balans komt niemand daar te kort of bezit te veel

zon05

in dit water van de rivier, de zee en oceanen

worden de wonderen van geboorte en wedergeboorte gevierd

tijdens de levenstocht langs wegen, boulevards en lanen

 ontdekt elk mensenkind hier en nu hoe zijn bestaan wordt bestuurd en versierd

 nov09

Dit is de viering van de permanente fellowship van door de Geest verlichte zielen

Louter de aller schoonste wijsheid blijf ik beminnen en haar bron, . . .

 Center-of-the-Universe

Fokke 13-7-2011