De fellowship

1. Er is een club met zuivere sterren, die permanent stralen

daar hoor je echte, leuke en steengoede verhalen

zij vertellen van hun oorsprong en ontstaan

hun spreken is van illusie en leugens ontdaan

2. die club luistert altijd naar elk lid

wat een voorrecht dat ik opgenomen en er bijzit

er wordt daar veel gelachen om werkelijk niets

het lidmaatschap is gratis en toch kostte het iets

Center-of-the-Universe

3. geen geld en goed krijg je daar of hoef je aan te bieden

alleen je tijd gold daar als kostbaar en betekende iets

je hoeft daar nooit meer onkruid te wieden

in het nulpuntsveld is elk verbonden met het echte niets

4. de gelukzaligheid is daar enorm en vervult ieder lid

je mag daar spreken, dansen of zingen

elk is daar in permanente actie want niemand zit

noch wordt er achtervolgd door rechtsgedingen

bird05

5. in die club vond en vind ik mijn ware vaderland

waar ik eeuwig mag floreren en vertoeven

elk is verbonden met elkander in een warme liefdesband

ik ontmoet daar ook sommige vroegere boeven

6. ieder is gereinigd door Christus bloed en bezit witte kleren

de onderlinge vriendschap blijft eeuwig bestaan

elke seconde blijft God zelf ons Zijn Liefde onderwijzen en leren

geen wonder dat ieder met het lot van elk ander is begaan

hart10-2

7. het Koninkrijk der hemelen wordt daar gevierd

met gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest

elk is daar met nederigheid, gezeglijkheid en zachtmoedigheid versierd

het bestaan is daar permanent een koninklijk en plechtig feest

8. wij belijden en beleven steeds de hogepriesterlijke eenheid

als leden zijn wij heerlijk met allen en alles verbonden

omdat wij door de Drie-eenheid zijn gezocht en gevonden

kregen wij toegang tot hun eindeloze heerlijkheid

LogoAffectie

9. ik nodig ook jou uit toe te treden toe deze vurige gemeenschap

van kostbare, zuivere en onafhanklijke zielen

niets beters is er dan deze edele broederschap

waar wij alleen voor God en het geslachte Lam knielen

10. in deze fellowship is elk lid verbonden met de Vader en de Zoon

en ontving ieder na een kort gevecht een schitterend witte steen

ieder lid met een doornenkroon op zijn eigen troon

jubelt in het hart: “de Vader en de Zoon zijn één”

diamantinGodshand

11. deze fellowship is permanent en overal in beweging

en meer op kwaliteit dan op kwantiteit gericht

elk lid in zijn eigen omgeving tot verlichtende zegening

viert feestelijke communicatie voor Gods aangezicht

12. elke tweedracht of onenigheid is compleet weggevaagd

want de fellowship viert en dient slechts één gemeenschappelijk doel

geen enkel lid krijgt ’t voor elkaar: als ooit zichzelf behaagd

één van liefde in geest, ziel, verstand en gevoel

edelstenen

13. ieder lid leeft en beleeft wat wordt beleden

en kwam uit een soms roerig en opstandig verleden

nu heerst er rust in het complete bestaan

elke tweespalt verdampt op deze avenue en vrije baan

14. Daar is ieder vervuld met een standvastige en majestueuze geest

met praktische heiligheid en gerechtigheid in elk hart

de drievoudige loyaliteit aan de Trinitas maakt het bestaan tot een permanent feest

na de nodige rampen, duistere nachten en diep dalen met veel pijn en smart

platonicsolids20

15. Deze fellowship, universeel met een kosmische dimensie

bezielt me dagelijks, ik kan er niet meer zonder

de heerlijkheid daarbinnen overtreft mijn stoutste fantasie

in mijn bestaan ken ik geen prachtiger wonder

16. elk beoefent daar zijn eigen missie en activiteiten

zonder de drang om wie ook te beconcurreren

in eerbetoon vullen wij de ander en elkaar aan

en staan er open voor telkens opnieuw dingen te leren

canismajoris

17. als een oneindig doorboord parelsnoer van gelukzalige mensen

begonnen met Abraham, Isaäk en Jacob als offers van God

is elk fellowlid verbonden in een warme liefdesband

en prijst ieder de Eeuwige voor zijn of haar gelukzalig lot

 

 Fokke