Modern

lijkt mij:

God schept dagelijks een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde

in elke verstilde ziel dankzij Immanuël,

jouw eigen Immanente God

Persoonlijke Bewustwording hiervan door dagelijkse studie, stiltemeditatie en praktijk

levert:

 AffectieEmpathie en Compassie

op in de sfeer van je hart zodat jij persoonlijk in dit telkens nieuw, veelkleurig en veelzijdig

lichtbewustzijn een bezield en bezielend bestaan beleeft in deze wereld met vele noden.

Fokke