Jaar 2017 Beknopte informatie

Drie geslaagde VWO-sterren met 2 aankomende sterren:

aldus mijn mooiste happening in 2016

Toegang tot mijn gratis: Autobiografie

&  Gratis Gedichten Varieté 

De belangrijkste en kortste tekst in de Bijbel: “En Jezus weende”

drink uit debron van

het Levende water van eindeloos optimisme, lofprijzing en dankzegging.

Zie en bekijk je ware bestemming in het Universum van veelzijdig Licht zijn:

8-12-2016 Warme groeten, Fokke